Forfatterarkiv: Per William Doksrud

Søknaden til parautstyr ble godkjent!

For at personer med nedsatt funksjonsevne skal få en optimal og trygg padleopplevelse er det behov for tilpasninger i kajakken. Dette er kostbart utstyr og ikke noe klubben kan kjøpe inn av egne midler. Klubben har fått kr. 96 000,- fra Lotteri- og stiftelsestilsynet for å kjøpe inn spesialtilpasset utstyr.

Med dette nye utstyret, ligger alt til rette for at funksjonshemmede/para kan aktivt delta i kurs og tilpassede turer. Dette kan så skape ringvirkninger for de det gjelder ved å erfare at rett utstyr og tilpasning gjør at også funksjonshemmede kan delta i padling og det de før så som umulig blir muliggjort.

Kari og Per Olav

«Åpent hus» i 2023

Hamar ro- og kajakklubb har lange tradisjoner med å arrangere «Åpent hus» onsdagskvelder i sommerhalvåret. Her kan du som er nysgjerrig på klubben møte opp for å bli kjent med tilbudet vårt, og det er mulig å prøve padling i trygge omgivelser hvis du er usikker på om dette er noe for deg.

Det er Padleutvalget som er ansvarlig for «Åpent hus», og 10. mai avholdt de et infomøte der klubbens medlemmer var invitert til å delta i utformingen av dette tilbudet. Resultatet er at klubben fortsetter med «Åpent hus» også i 2023, men med noen endringer fra tidligere år.

Vi sikter mot å holde «Åpent hus» to onsdager i juni og tre onsdager i august. I tillegg kan det bli aktuelt å utvide med flere onsdager i juni og august på kort varsel hvis det f.eks. er meldt bra vær og nok vakter ønsker å bidra. Dette blir isåfall annonsert i klubbens Facebook-gruppe noen dager i forveien.

Les videre

Endelig er sesongen i gang

For de som har ventet med padling/roing til sesongåpningen, er det ikke lenger noen unskyldning for å la kajakken eller robåten ligge! Søndag 7. mai ble sesongen 2023 padlet i gang av 22 ivrige padlere med en liten tur til Domkirkeodden (takk til Padleutvalget ved Inger Lise for kyndig ledelse!).


(Foto: Agnete Jølstad)

Les videre

Infomøte onsdagsvakter 10. mai kl. 18.00

Hamar ro- og kajakklubb har lange tradisjoner med å arrangere «Åpent hus» på onsdagskvelder i sommerhalvåret. Her kan du som er nysgjerrig på klubben møte opp for å bli kjent med tilbudet vårt, og det er mulig å prøve padling i trygge omgivelser hvis du er usikker på om dette er noe for deg.

For at klubben skal kunne tilby «Åpent hus» også i år, er vi avhengig av at medlemmer stiller som vakter disse kveldene. Onsdag 10. mai kl. 18 arrangeres det derfor et infomøte der det orienteres om hva denne jobben innebærer. Det skal være minimum tre vakter til stede hver gang, og én av disse må være utdannet aktivitetsleder hav fra Norges Padleforbund. For de to andre vaktene stilles ingen andre krav enn at du må være medlem i klubben og ha padlet en stund.

Det er utarbeidet en enkel instruks/arbeidsbeskrivelse som viser oppgavefordelingen til vaktene og hva arbeidet innebærer. Denne instruksen vil sammen med en vaktliste snart henges opp på tavla i gangen utenfor garderobene. Om du ikke har anledning til å møte på infomøtet, er det allikevel fullt mulig å skrive seg på denne listen hvis du ønsker å stille en onsdag.

Vi håper at flest mulig vil bidra til klubben med å melde seg til dette. Alle sikkerhetsvakter vil belønnes med kr. 100,- i fratrekk på neste års kontingent for hver deltagende onsdag.

Tusen takk for innsatsen!

Nesten 50 medlemmer møtte fram på vårdugnaden 4. mai, og det ble lagt ned mye arbeid for å gjøre det fint rundt oss før sesongstart. Mange hender bidro til at det ble malt, vasket, snekret, raket og ryddet på hele uteområdet og inne i lokalene våre. Husutvalgets leder Birgit sender en stor takk til alle som deltok!

Etter jobbingen var det sosialt samvær inne i klubbhuset. Store mengder pølser, kaffe og kake ble revet bort og kun blide ansikter var å se.

Padleutvalget tjuvstartet med sin egen dugnad forrige uke inne i kajakkhallen. Alle klubbens kajakker har nå fått bedre underlag i lagringsstativet, som vi håper løser problemet med at skrogene blir deformet av sommervarmen. Det ble også ryddet i årer, vester, spruttrekk og annet padletilbehør.

Forhåpentligvis bidrar alle til at det kan holdes rent og ryddig også gjennom sesongen. Alt ligger nå til rette for sesongstart førstkommende søndag!

Les videre

Fotokonkurranse 2023

I 2022 ble det for første gang arrangert en fotokonkurranse i klubben. Mange flotte bilder ble sendt inn og initiativet ble satt pris på av medlemmene. Det blir derfor en ny konkurranse i år.

Reglene for å delta er enkle:

 • Alle bilder må være tatt i 2023
 • Motivet må være noe som speiler aktiviteten i klubben (vise noe som har med roing eller padling å gjøre). Om bildet er fra Mjøsa eller andre steder spiller ingen rolle.
 • Bilder må ha god nok kvalitet til utskrift i A4-størrelse.

Fotokonkurransen er åpen for alle klubbens medlemmer, og hvert medlem kan sende inn ett bilde hver. Innsendingsfristen er 31. desember. Vinneren kåres ved avstemning blant klubbens medlemmer og resultatet blir kunngjort på årsmøtet i 2024. Premien er et gavekort på kr. 500,-.

Hvordan delta?

Lykke til!

Vellykket kurs i årebygging!

For de som ønsket å lage sin egen grønlandsåre i tre, ble det avholdt kurs i våre lokaler på Tjuvholmen 18.-19. april.

Øivind Krogrud og Sverre Nordhagen hadde laget et flott opplegg der det var mulig å slenge seg med uten å ha erfaring med trearbeider fra tidligere. Øivind stod for den faglige instruksjonen, mens Sverre bidro til god stemning med servering av kaffe og boller. 12 personer deltok og alle så ut til å stortrives blant høvelspon og sagflis. Det ble lagt ned en iherdig innsats i løpet av de to kveldene kurset pågikk. For de fleste gjenstod litt arbeid også da kurset var ferdig, men ikke mer enn at fullført åre er innen rekkevidde til sesongstart.

Kurset var såpass vellykket at det allerede snakkes om et nytt, men det forutsetter nok deltagere. Gi beskjed til Øivind () hvis du vil lære å lage din egen åre, så øker sjansen for at han setter opp et nytt kurs!

Les videre

Distansemerke romaskin

Nå er den halvårige vintersesongen på romaskin avsluttet, og det er mulig for den som ønsker å krone sin innsats med et distansemerke (etter kravene som framkommer av bildet nedenfor). Send en SMS til Tor Eng på tlf. 957 31 061 med fødselsdato og totalt antall km innen 1. mai. Så bestiller han distansemerker og pins fra Concept2/Roforbundet. Det er ikke nødvendig med dokumentasjon på antall km, kun totalen. Dette er en tillitssak. Hvis du ikke ønsker merke, er dette også helt OK. Målet er uansett økt fysisk aktivitet og treningsglede. Aktuelle distansemerker vil bli delt ut av rosjefen tidlig i sesongen.

Info fra bruksbåtgruppa

En av våre samarbeidspartnere i klubbens bruksbåtgruppe, Glomdalsmuseet (foruten kommunen og fylkeskommunen) skal i de nærmeste dagene foreta fotogrammetri (fotoscanning) av Grøndalbåten som ligger på klubben. Klubben eier denne båten, og også en Hollandbåt som ligger ved siden av. Det er viktig at det kulturvernmessig blir foretatt en skikkelig dokumentasjon av disse båtene for ettertiden. Hollandbåten er allerede registrert. Så derfor; hvis dere ser noen trivelige karer med alskens tekniske rariteter på området vårt, så er dette helt på stell.

Les videre

Våren kommer!

Våren nærmer seg for hver dag, og flere og flere trekkes mot vannet. I Hamar ro- og kajakklubb øker aktivitetsnivået gradvis i ukene framover, mens selve sesongåpningen er 7. mai.

Uansett om du vil delta på kurs eller annen aktivitet i klubben vår, ligger det an til å bli et rikholdig tilbud i 2023. Både aktivitetslisten og kursplanen har vært klar en stund, og du finner dem her på nettsiden. Flere av kursene begynner allerede å fylles opp, så hvis du planlegger kurs i år, er det lurt å ikke vente for lenge med påmelding. Det er verdt å merke seg at endringer kan komme; det lønner seg derfor å kikke innom jevnlig, eller følge med på meldinger som publiseres i klubbens gruppe på Facebook.

Vi har etterhvert blitt en stor klubb og det er mye som skjer i løpet av året. For de som ønsker en oversikt over alt som rører seg i klubben gjennom et år, har Jan Roger (leder) laget en fin visualisering i form av et «årshjul». Dette årshjulet oppdateres fortløpende og sammenfatter i tillegg til både kursplan og aktivitetsliste, også styrets arbeid gjennom kalenderåret.

Til slutt er det verdt å minne om at vannet er kaldt selv om lufta framover blir varmere. Vær forsiktig når du drar ut på tur, og husk at du alltid må kle deg etter vanntemperaturen!

Vårdugnad 4. mai 2023

Velkommen til vårdugnad torsdag 4. mai kl. 17.30! Vi håper du vil være med og gjøre en innsats for klubben – og møtes for litt sosialt samvær. Vi serverer pølser og lompe og noe godt til kaffen! Om du har, ta med: Rive, trillebår, ryddesag/rydningssaks, godt humør og innsatsvilje!


(Foto: Fra en tidligere dugnad i klubben)

Les videre

Fotokonkurranse 2022 – resultater

Vinneren av klubbens fotokonkurranse 2022 er Terje Vindihåret Larsen med bildet «Blåtimen». Premien, et gavekort på CC på kr. 500,-, ble overrakt på årsmøtet 9. mars. Vinnerbildet henges opp i Klubbhuset.


(Foto: Terje Vindihåpret Larsen)

Under avstemmingen var det ikke mulig å stemme på eget bilde og alle som stemte måtte angi hvilke bilder de mente fortjente 1. (beste) og 2. plass (nest beste). Hver 1. plass ga 3 poeng, mens 2. plass ga 1 poeng. Totalt 20 personer sendte inn sin stemme.

Les videre

Innkalling til årsmøte 09. mars 2023 kl. 19.00 – 21.00

Medlemmer i Hamar Roklub 1881 inviteres til årsmøte torsdag 9. mars 2023 kl. 19.00 – 21.00. Årsmøte holdes på Damehuset på Tjuvholmen og gjennomføres iht. klubbens vedtekter.
Det blir pause med servering.

Program

 • Konstituering (Godkjenne stemmeberettigede, velge dirigent, velge protokollførere, velge to medlemmer til å underskrive protokollen, godkjenne innkallingen, godkjenne sakslisten, godkjenne forretningsorden)
 • Styrets årsberetning for 2022
 • Regnskap for 2022
 • Saker til behandling
 • Budsjett for 2023
 •  Valg:
  • Styre (nestleder (velges enkeltvis), kasserer og leder for padleutvalget)
  • Kontrollutvalg (2 medlemmer og 1 vara)
  • Representanter til ting og møter (der vi har representasjonsrett)
  • Valgkomite (leder, to medlemmer og en vara)
  • Eventuelt andre valg (revisor)
 • Utdeling av merker og erkjentligheter

Saker som ønskes behandlet på årsmøte må meldes til styret senest og innen 20. februar 2023 til eller til en av styremedlemmene.

Årsberetning, saker til behandling, budsjett 2023 og valgkomiteens innstilling sendes ut på e-post senest 1 uke før årsmøte.

Velkommen til årsmøte!

Med hilsen fra styret i Hamar Roklub 1881
Jan Roger Sætren (leder), Thomas Svarre (nestleder), Wolfgang Scherzer (kasserer), Marit Lier (leder husutvalget), Per Olav Lund (leder padleutvalget), Tom Johansen (leder routvalget)

Fotokonkurranse 2022 – Avstemning [Avsluttet!]

[ Avstemningen er nå avsluttet! Resultatet kunngjøres på årsmøtet 9. mars 2023. ]

Klubbens fotokonkurranse i 2022 hadde frist for innsending av bilder 31. januar. For at en vinner skal kunne kunngjøres på årsmøtet 9. mars, må det beste bildet kåres. Dette gjøres med en avstemning blant klubbens medlemmer.

Fremgangsmåte for avstemning:

Det er sendt inn 22 bilder til konkurransen. Bildene ser du lenger ned i denne artikkelen. Alle bildene er merket med et nummer. Du skal angi nummer på det bildet du liker best og det bildet du liker nest best. Nummer på de to bildene som du mener fortjener 1. og 2. plass sendes på e-post til (det må komme tydelig fram hvilket bilde du rangerer som best og hvilket som er nest best). Husk at du ikke har mulighet til å stemme på eget bilde. Du kan også bare sende én e-post med dine stemmer. Avstemningen er åpen fram til 20. februar kl. 12.00 på dagtid.

Lykke til!

Les videre