Kategoriarkiv: Informasjon

Søknaden til parautstyr ble godkjent!

For at personer med nedsatt funksjonsevne skal få en optimal og trygg padleopplevelse er det behov for tilpasninger i kajakken. Dette er kostbart utstyr og ikke noe klubben kan kjøpe inn av egne midler. Klubben har fått kr. 96 000,- fra Lotteri- og stiftelsestilsynet for å kjøpe inn spesialtilpasset utstyr.

Med dette nye utstyret, ligger alt til rette for at funksjonshemmede/para kan aktivt delta i kurs og tilpassede turer. Dette kan så skape ringvirkninger for de det gjelder ved å erfare at rett utstyr og tilpasning gjør at også funksjonshemmede kan delta i padling og det de før så som umulig blir muliggjort.

Kari og Per Olav

«Åpent hus» i 2023

Hamar ro- og kajakklubb har lange tradisjoner med å arrangere «Åpent hus» onsdagskvelder i sommerhalvåret. Her kan du som er nysgjerrig på klubben møte opp for å bli kjent med tilbudet vårt, og det er mulig å prøve padling i trygge omgivelser hvis du er usikker på om dette er noe for deg.

Det er Padleutvalget som er ansvarlig for «Åpent hus», og 10. mai avholdt de et infomøte der klubbens medlemmer var invitert til å delta i utformingen av dette tilbudet. Resultatet er at klubben fortsetter med «Åpent hus» også i 2023, men med noen endringer fra tidligere år.

Vi sikter mot å holde «Åpent hus» to onsdager i juni og tre onsdager i august. I tillegg kan det bli aktuelt å utvide med flere onsdager i juni og august på kort varsel hvis det f.eks. er meldt bra vær og nok vakter ønsker å bidra. Dette blir isåfall annonsert i klubbens Facebook-gruppe noen dager i forveien.

Les videre

Infomøte onsdagsvakter 10. mai kl. 18.00

Hamar ro- og kajakklubb har lange tradisjoner med å arrangere «Åpent hus» på onsdagskvelder i sommerhalvåret. Her kan du som er nysgjerrig på klubben møte opp for å bli kjent med tilbudet vårt, og det er mulig å prøve padling i trygge omgivelser hvis du er usikker på om dette er noe for deg.

For at klubben skal kunne tilby «Åpent hus» også i år, er vi avhengig av at medlemmer stiller som vakter disse kveldene. Onsdag 10. mai kl. 18 arrangeres det derfor et infomøte der det orienteres om hva denne jobben innebærer. Det skal være minimum tre vakter til stede hver gang, og én av disse må være utdannet aktivitetsleder hav fra Norges Padleforbund. For de to andre vaktene stilles ingen andre krav enn at du må være medlem i klubben og ha padlet en stund.

Det er utarbeidet en enkel instruks/arbeidsbeskrivelse som viser oppgavefordelingen til vaktene og hva arbeidet innebærer. Denne instruksen vil sammen med en vaktliste snart henges opp på tavla i gangen utenfor garderobene. Om du ikke har anledning til å møte på infomøtet, er det allikevel fullt mulig å skrive seg på denne listen hvis du ønsker å stille en onsdag.

Vi håper at flest mulig vil bidra til klubben med å melde seg til dette. Alle sikkerhetsvakter vil belønnes med kr. 100,- i fratrekk på neste års kontingent for hver deltagende onsdag.

Fotokonkurranse 2023

I 2022 ble det for første gang arrangert en fotokonkurranse i klubben. Mange flotte bilder ble sendt inn og initiativet ble satt pris på av medlemmene. Det blir derfor en ny konkurranse i år.

Reglene for å delta er enkle:

 • Alle bilder må være tatt i 2023
 • Motivet må være noe som speiler aktiviteten i klubben (vise noe som har med roing eller padling å gjøre). Om bildet er fra Mjøsa eller andre steder spiller ingen rolle.
 • Bilder må ha god nok kvalitet til utskrift i A4-størrelse.

Fotokonkurransen er åpen for alle klubbens medlemmer, og hvert medlem kan sende inn ett bilde hver. Innsendingsfristen er 31. desember. Vinneren kåres ved avstemning blant klubbens medlemmer og resultatet blir kunngjort på årsmøtet i 2024. Premien er et gavekort på kr. 500,-.

Hvordan delta?

Lykke til!

Distansemerke romaskin

Nå er den halvårige vintersesongen på romaskin avsluttet, og det er mulig for den som ønsker å krone sin innsats med et distansemerke (etter kravene som framkommer av bildet nedenfor). Send en SMS til Tor Eng på tlf. 957 31 061 med fødselsdato og totalt antall km innen 1. mai. Så bestiller han distansemerker og pins fra Concept2/Roforbundet. Det er ikke nødvendig med dokumentasjon på antall km, kun totalen. Dette er en tillitssak. Hvis du ikke ønsker merke, er dette også helt OK. Målet er uansett økt fysisk aktivitet og treningsglede. Aktuelle distansemerker vil bli delt ut av rosjefen tidlig i sesongen.

Info fra bruksbåtgruppa

En av våre samarbeidspartnere i klubbens bruksbåtgruppe, Glomdalsmuseet (foruten kommunen og fylkeskommunen) skal i de nærmeste dagene foreta fotogrammetri (fotoscanning) av Grøndalbåten som ligger på klubben. Klubben eier denne båten, og også en Hollandbåt som ligger ved siden av. Det er viktig at det kulturvernmessig blir foretatt en skikkelig dokumentasjon av disse båtene for ettertiden. Hollandbåten er allerede registrert. Så derfor; hvis dere ser noen trivelige karer med alskens tekniske rariteter på området vårt, så er dette helt på stell.

Les videre

Våren kommer!

Våren nærmer seg for hver dag, og flere og flere trekkes mot vannet. I Hamar ro- og kajakklubb øker aktivitetsnivået gradvis i ukene framover, mens selve sesongåpningen er 7. mai.

Uansett om du vil delta på kurs eller annen aktivitet i klubben vår, ligger det an til å bli et rikholdig tilbud i 2023. Både aktivitetslisten og kursplanen har vært klar en stund, og du finner dem her på nettsiden. Flere av kursene begynner allerede å fylles opp, så hvis du planlegger kurs i år, er det lurt å ikke vente for lenge med påmelding. Det er verdt å merke seg at endringer kan komme; det lønner seg derfor å kikke innom jevnlig, eller følge med på meldinger som publiseres i klubbens gruppe på Facebook.

Vi har etterhvert blitt en stor klubb og det er mye som skjer i løpet av året. For de som ønsker en oversikt over alt som rører seg i klubben gjennom et år, har Jan Roger (leder) laget en fin visualisering i form av et «årshjul». Dette årshjulet oppdateres fortløpende og sammenfatter i tillegg til både kursplan og aktivitetsliste, også styrets arbeid gjennom kalenderåret.

Til slutt er det verdt å minne om at vannet er kaldt selv om lufta framover blir varmere. Vær forsiktig når du drar ut på tur, og husk at du alltid må kle deg etter vanntemperaturen!

Vårdugnad 4. mai 2023

Velkommen til vårdugnad torsdag 4. mai kl. 17.30! Vi håper du vil være med og gjøre en innsats for klubben – og møtes for litt sosialt samvær. Vi serverer pølser og lompe og noe godt til kaffen! Om du har, ta med: Rive, trillebår, ryddesag/rydningssaks, godt humør og innsatsvilje!


(Foto: Fra en tidligere dugnad i klubben)

Les videre

Innkalling til årsmøte 09. mars 2023 kl. 19.00 – 21.00

Medlemmer i Hamar Roklub 1881 inviteres til årsmøte torsdag 9. mars 2023 kl. 19.00 – 21.00. Årsmøte holdes på Damehuset på Tjuvholmen og gjennomføres iht. klubbens vedtekter.
Det blir pause med servering.

Program

 • Konstituering (Godkjenne stemmeberettigede, velge dirigent, velge protokollførere, velge to medlemmer til å underskrive protokollen, godkjenne innkallingen, godkjenne sakslisten, godkjenne forretningsorden)
 • Styrets årsberetning for 2022
 • Regnskap for 2022
 • Saker til behandling
 • Budsjett for 2023
 •  Valg:
  • Styre (nestleder (velges enkeltvis), kasserer og leder for padleutvalget)
  • Kontrollutvalg (2 medlemmer og 1 vara)
  • Representanter til ting og møter (der vi har representasjonsrett)
  • Valgkomite (leder, to medlemmer og en vara)
  • Eventuelt andre valg (revisor)
 • Utdeling av merker og erkjentligheter

Saker som ønskes behandlet på årsmøte må meldes til styret senest og innen 20. februar 2023 til eller til en av styremedlemmene.

Årsberetning, saker til behandling, budsjett 2023 og valgkomiteens innstilling sendes ut på e-post senest 1 uke før årsmøte.

Velkommen til årsmøte!

Med hilsen fra styret i Hamar Roklub 1881
Jan Roger Sætren (leder), Thomas Svarre (nestleder), Wolfgang Scherzer (kasserer), Marit Lier (leder husutvalget), Per Olav Lund (leder padleutvalget), Tom Johansen (leder routvalget)

Fotokonkurranse 2022 – Avstemning [Avsluttet!]

[ Avstemningen er nå avsluttet! Resultatet kunngjøres på årsmøtet 9. mars 2023. ]

Klubbens fotokonkurranse i 2022 hadde frist for innsending av bilder 31. januar. For at en vinner skal kunne kunngjøres på årsmøtet 9. mars, må det beste bildet kåres. Dette gjøres med en avstemning blant klubbens medlemmer.

Fremgangsmåte for avstemning:

Det er sendt inn 22 bilder til konkurransen. Bildene ser du lenger ned i denne artikkelen. Alle bildene er merket med et nummer. Du skal angi nummer på det bildet du liker best og det bildet du liker nest best. Nummer på de to bildene som du mener fortjener 1. og 2. plass sendes på e-post til (det må komme tydelig fram hvilket bilde du rangerer som best og hvilket som er nest best). Husk at du ikke har mulighet til å stemme på eget bilde. Du kan også bare sende én e-post med dine stemmer. Avstemningen er åpen fram til 20. februar kl. 12.00 på dagtid.

Lykke til!

Les videre

Mindfulness + kajakk = sant?

Kurs i mindfulness med oppstart 8. mars.

Kanskje dette kan hjelpe deg til å finne en dypere ro og tilstedeværelse ute på tur med kajakken? Kurset er for medlemmer av Hamar ro-og kajakklubb. Dette er et introduksjonskurs i mindfulness og passer godt for nybegynnere.


(Foto: Anders Pettersen)

Mindfulness handler om å være oppmerksom på det som skjer her og nå, i oss og omkring oss, på en vennlig måte.

Innhold:

 • Innføring i hva mindfulness er, noe teori.
 • Lære grunnleggende øvelser i mindfulness som kan gjøre deg mer
  bevisst tanker og følelser, og hvordan du kan forholde deg på en klok måte.
 • Øve opp sansning og kroppsbevissthet.
 • NB! Hjemmeøvelser mellom kursdagene er en viktig del av kurset. Det å øve 20 minutter hver dag, vil gi større utbytte.

Les videre

Litt info om klubbens bruksbåtgruppe

Denne gruppa med leder Steinar Grøndal, ligger under routvalget, og er forankret i tidligere vedtak fra styret. Det er opprettet et tett samarbeid med Glomdalsmuseet, men også med fylkeskommunen og Hamar kommune.


(Foto: Mjøsarkivet)

Klubben har fått sikret seg en Grøndalbåt og en Hollandbåt som gave fra eierne. Disse ligger allerede på roklubben, og vil antageligvis ende opp som utstillingsbåter (med infoplakater) ute på gressbanen ved rohallen. Bruksbåtene har en historisk verdi for roklubben, idet roklubben arrangerte bruksbåtregattaer på 1930-tallet (mot Nordsveodden).

Les videre

Julehilsen 2022 fra styreleder

Det er veldig kaldt om dagen og julen nærmer seg med stormskritt. Det varmet med en hyggelig førjulsmarkering på klubben tirsdag 13. desember der ca. 30 av klubbens trofaste medlemmer var innom. Mange takk til Tor, Tove, Marit og alle de andre som bidro til en fin klubbkafekveld.


(Foto: Jan Willassen)

Styret hadde sitt siste styremøte torsdag 15. desember og vi er i gang med å gjøre opp sesongen 2022 og planlegge for 2023 med både kurs, aktiviteter, anskaffelser og vedlikehold av utstyr og bygningsmasse.

Vi hadde stor pågang av nye medlemmer i løpet av sommeren 2022 og var oppe i 537 medlemmer. Det er blitt noen utmeldinger og det er fortsatt noen som ikke har betalt medlemskontingenten. Pr. 30.11.2022 var det 491 betalende medlemmer.

Les videre

Bilder fra padleled Mjøsa

Per Myrvang har gjort en strålende jobb for klubben med å bidra til utvikling av en padleled for Mjøsa. Denne høsten har han tracket mange turer, der de fleste går med utgangspunkt fra klubben vår på Tjuvholmen. Noen eksempler er turer innover i Åkersvika, og både Flagstadelva og Svartelva. Sandvika, Atlungstad og hele strekningen ned til Tangen har han også kartlagt. I tillegg nordover, om Hamarbukta, Koigen, Domkirkeodden og til og med Fiskehytta.


(Foto: Per Myrvang)

Selv om han har tatt bilder underveis, er det ønskelig med mer bildemateriell fra disse stedene. Hvis du har bilder liggende som du ser for deg at kan brukes for å markedsføre padleleden, er du derfor velkommen til å sende disse til Per. Bildene vil brukes til for eksempel kart og info som er knyttet til padleled for Mjøsa, og det er derfor viktig at fotograf går god for en slik bruk.

Les videre