Nå kan du som medlem leie klubbhuset

Styret i Hamar Roklub 1881 har nå vedtatt å  tilby utleie av klubbhuset til medlemmer. Styret har utnevnt en ansvarlig for utleie av klubbhuset, Tove Hofshagen. Det er utarbeidet egen instruks og leieavtale.

BILDET: Dette huset kan nå medlemmer som ønsker det, leie av klubben.

Huset det gjelder er i mange år blant annet brukt til medlemsmøter og årsmøter.

Ved ønske om leie av Roklubbens klubbhuset må du ta kontakt med Tove Hofshagen på mobiltelefon 467 84956, helst pr. sms.

Du kan lese brukerinstruks og leieavtalen nedenfor her.

Brukerinstruks og leieavtale Klubbhus