Årshjul

Aktivitetsliste, kursplan og årshjul for 2024 er under utarbeidelse!

Vi har etterhvert blitt en stor klubb og det er mye som skjer i løpet av året. For de som ønsker en oversikt over alt som rører seg i klubben gjennom et år, har det blitt laget en visualisering i form av et «årshjul». Dette årshjulet oppdateres fortløpende og sammenfatter i tillegg til både kursplan og aktivitetsliste, også styrets arbeid gjennom kalenderåret. Se årshjulet (PDF)