Medlemskap

Ønsker du å melde deg inn i klubben gjør du dette via egen side (priser for medlemskap finner du her). Ofte stilte spørsmål med tilhørende svar finner du på denne siden.

Som medlem har du flere fordeler. Blant annet får du:

 • utlevert nøkkel til klubbhuset (mot et depositum)
 • mulighet til å låne klubbens båter og tilhørende utstyr (forutsatt at du har gode
  nok ferdigheter
  )
 • mulighet til å leie båtplass i klubbens kajakkhotell (forbehold om ledig
  kapasitet)
 • mulighet til å leie klubbhuset til eget arrangement
 • delta på klubbens kurs (til medlemspris), klubbkvelder, turer, arrangement og aktiviteter som legges til rette for medlemmene.
 • bruke klubbens treningsrom, garderober og dusj.

Rettighetene som medlem er knyttet til at folk betaler sine medlemsavgifter og ellers følger klubbens regler. Om du vil orientere deg om klubben før du eventuelt melder deg inn, er det mulighet for det, gjennom å møte opp på klubbens «åpent hus»-ordning som arrangeres jevnlig gjennom sesongen (se aktivitetslisten). Der vil du kunne få ytterligere informasjon om klubben og mulighet til å prøve kajakk i trygge omgivelser.

 

Om utmelding

Det hender selvsagt at noen av ulike årsaker ønsker å melde seg ut av klubben. Det er verdt å merke seg at utmelding må skje så raskt som mulig når du har bestemt deg for det. Du kan ikke bare la være å betale medlemsavgiften eller båtplassleie et år. Utmelding må skje skriftlig til klubbens leder (e-post: ).

Nøkler til klubben skal leveres tilbake. Depositum vil bli refundert når nøklene er mottatt.

Ved utmelding må eventuell skyldig medlemsavgift innbetales. Det samme gjelder skyldig avgift for leie av privat kajakkplass. Dersom privat kajakkplass ikke er betalt i løpet av sesongen, vil båten bli fjernet og lagt bort inntil skyldig beløp for båtplass og medlemsavgift er innbetalt.