Aktivitetsliste 2022

Kurs er ikke med i aktivitetslisten, men er samlet under kursplan 2022.

I tillegg til aktivitetene på denne siden, vil det kunne bli annonsert aktiviteter på Facebook eller her på nettsiden i løpet av sesongen.

Kontaktinfo aktiviteter

 

(Listen nedenfor ble sist endret 04.07.2022)

28.04:
Temakveld om utbygging på Espern/Tjuvholmen.
Tid: 18.00-19.30
Ansvarlig: Styret

05.05:
Vårdugnad.
Tid: 17.30
Ansvarlig: Marit

08.05:
Sesongåpning med kort fellestur. Avsluttes på klubbhuset med salg og bytte av utstyr.
Tid: 12.00
Ansvarlig: Styret, padle- og routvalget

08.06 – 27.09:
Ro-/padleorientering. Informasjon om dette vil bli hengt opp på tavla i båthuset.
Ansvarlig: Styret

19.04 – 04.10:
Tirsdager. Ro-dag ukentlig fram til sesongslutt.
Tid: 18.00-21.00
Ansvarlig: Routvalget

24.05 – 28.06 og 02.08 – 27.09:
Tirsdager. Kompistur kort og lang. Følg med på Facebook!
Tid: 17.30
Ansvarlig: Padleutvalget

11.05 – 28.09:
Onsdager. Åpent hus ukentlig (unntatt uke 27-30) med sikkerhetsvakter til stede.
Tid: 18.00-20.00
Ansvarlig: Styret

11.06:
Sommerfest.
Tid: 19.00
Ansvarlig: Styret

03.07:
Sikkerhetstrening (med instruksjon og øving på redningsteknikker).
Ansvarlig: Padleutvalget

07.08:
Turløp (idealtid). AVLYST!
Ansvarlig: Ro- og padleutvalget

14.08:
Helgøya rundt.
Tid: 10.00
Ansvarlig: Padleutvalget

12.09:
Måneskinnstur.
Tid: 20.00
Ansvarlig: Ro- og padleutvalget

09.10:
Sesongslutt.
Tid: 12.00
Ansvarlig: Styret

16.10:
Høstdugnad.
Tid: 12.00
Ansvarlig: Styret

23.10:
Sikkerhetstrening (med fokus på vinterpadling).
Ansvarlig: Padleutvalget

 


Kontaktinfo:

Padling: Per Olav Lund ()
Roing: Tom Johansen ()