Medlemsavtale

Alle nye medlemmer må signere på en medlemsavtale. Dette gjøres ved utlevering av nøkkel, og du vil få utlevert avtalen sammen med nøkkelen. Du kan lese medlemsavtalen her (PDF).