Priser og betaling

Klubbens ulike kontingenter/medlemskontingenter for 2021 finner du nedenfor. Det ble ikke gjort noen endringer etter årsmøtet. Vedtatte kontingenter og priser for 2021 er derfor:

Medlemskontingent/hovedmedlem: kr. 900.

Medlemskontingent for hvert familiemedlem over 18 år: kr. 450

Medlemskontingent for hvert familiemedlem under 18 år: kr. 100.

Leie av lagringsplass pr. båt: kr. 1.000.

For innmelding etter 1. august betales halv kontingent. Dette gjelder ikke lagringsplass for båt.

Passiv medlemskontingent/støttemedlemsskap er 300 kroner. Det gir ikke rett til nøkkel med deltakelse i felles arrangementer eller bruk av klubbens materiell.

Depositum for nøkkel: Kr. 200,00

Kontingenten betales til:

Hamar Roklub 1881, Postboks 196, 2302 Hamar Kontonummer: 1822 21 79722

 

Vennligst skriv på giro/noter i nettbanken hva betalingen gjelder (f.eks. kontingent +3 familiemedlemmer +2 båtplasser -2 dugnader.

Hvis det ikke er plass på giro eller i nettbanken for informasjonen, så kan slik informasjon også sendes pr epost til kasserer@hamarroklubb.no.

Alle medlemmer vil få tilsendt en epost (evt. brev) med kontingentkrav i starten av sesongen. Nye medlemmer innbetaler til bankkonto etter at innmeldingsblankett ble utfylt, slik bankett finner du på hjemmesiden.

Medlemskap