Priser og betaling

Medlemskontingent hovedmedlem: kr. 1.000,-
Medlemskontingent for ektefelle/samboer: kr. 500,-
Medlemskontingent for hvert familiemedlem under 18 år: kr. 100,-
Leie av lagringsplass pr. båt: kr. 1.000,-

For innmelding etter 1. august betales halv kontingent. Dette gjelder ikke lagringsplass for båt.

Passiv medlemskontingent/støttemedlemsskap er kr. 300,-. Det gir ikke rett til nøkkel med deltakelse i felles arrangementer eller bruk av klubbens materiell.

Depositum for nøkkel: kr. 200,-

 

Kontingenten betales til:

Hamar Roklub 1881, Postboks 196, 2302 Hamar
Kontonummer: 1822 21 79722

Vennligst skriv på giro eller noter i nettbanken hva betalingen gjelder (f.eks. kontingent +3 familiemedlemmer +2 båtplasser -2 dugnader). Hvis det ikke er plass til informasjonen på giro eller i nettbanken, så kan slik informasjon også sendes pr epost til .

Alle medlemmer vil få tilsendt en epost (evt. brev) med kontingentkrav i starten av sesongen. Nye medlemmer innbetaler til bankkonto etter at innmeldingsblankett ble utfylt, slik blankett finner du på hjemmesiden.

 

Medlemskap