Priser og betaling

Klubbens ulike kontingenter/medlemskontingenter for 2021 finner du nedenfor. Det ble ikke gjort noen endringer etter årsmøtet. Vedtatte kontingenter og priser for 2021 er derfor:

Medlemskontingent/hovedmedlem: kr. 900.

Medlemskontingent for hvert familiemedlem over 18 år: kr. 450

Medlemskontingent for hvert familiemedlem under 18 år: kr. 100.

Leie av lagringsplass pr. båt: kr. 1.000.

For innmelding etter 1. august betales halv kontingent. Dette gjelder ikke lagringsplass for båt.

Passiv medlemskontingent/støttemedlemsskap er 300 kroner. Det gir ikke rett til nøkkel med deltakelse i felles arrangementer eller bruk av klubbens materiell.

Depositum for nøkkel: Kr. 200,00

Kontingenten betales til:

Hamar Roklub 1881, Postboks 196, 2302 Hamar Kontonummer: 1822 21 79722

 

Vennligst skriv på giro/noter i nettbanken hva betalingen gjelder (f.eks. kontingent +3 familiemedlemmer +2 båtplasser -2 dugnader.

Hvis det ikke er plass på giro eller i nettbanken for informasjonen, så kan slik informasjon også sendes pr epost til kasserer@hamarroklubb.no.

Alle medlemmer vil få tilsendt en epost (evt. brev) med kontingentkrav i starten av sesongen. Nye medlemmer innbetaler til bankkonto etter at innmeldingsblankett ble utfylt, slik bankett finner du på hjemmesiden.

Leieavtale for Hamar Roklubs klubbhus på Tjuvholmen (Damehuset)

1. Leieobjekt

1.etg. i Roklubbens klubbhus. Det tillates ikke adgang til andre rom enn det som er nevnt innledningsvis. Fremleie er ikke tillatt.

2. Leieperiode

Leien gjelder kun på dag og kveld, overnatting ikke tillatt.

Utleie gjelder: dato: ____________________________

3. Leiesum

Leie 1-3 timer Kr. 500,-

Leie ukedag/ kveld kr. 1000,-

Leie helg kr. 1500,-

4. Leietakers plikter

Ved inngått leieavtale har leietaker ansvar og plikter iht. vedlagt bruker instruks for lokalet.

5. Utleiers plikter

Utleier plikter å sørge for at klubbhuset er i forsvarlig stand. Dette gjelder spesielt gyldig forsikring og at røykvarslere og brannslukningsmateriell er i orden.

6. Betaling

E-mail-adresse for tilsending av faktura: _____________________________________

Utleier

Hamar Roklub av 1881 Leietaker

Dato: ___________________ Dato: _______________________

Navn: ___________________ Navn: _______________________

Tlf: _____________________ Tlf: _________________________

Brukerinstruks for bruk av Hamar Roklubs klubbhus

1. Den ansvarlige leier skal gjøre brukerne av klubbhuset kjent med plasseringen av brannslukningsutstyret. Utleier informerer leietaker. Brann varsles til nødnummer 110.

2. Eventuelle skader på klubbhus/ inventar må erstattes av leietaker som har personlig ansvar efor dette. Eventuelle skader/ mangler meldes til roklubbens utleieansvarlige umiddelbart.

3. Røyking er ikke tillatt i klubbens lokaler, ei heller på klubbhusets terrasse i 2 etg. Det samme gjelder grill.

4. Det tillates ikke opphold i rom som ikke er nevnt i leiekontrakten.

5. Etter endt bruk av klubbhuset skal lokalet, toalett og terrasse vaskes/ ryddes. Dette gjelder også kjøleskap, komfyr, kaffetraktere mm. Møblement skal ryddes på plass slik det var før bruk. Ved utilstrekkelig vask/ rydding vil dette arbeidet bli gitt til et rengjøringsfirma på leietakers bekostning. Vaskerekvisita finnes på HC toalettet. Om noe mangler skal det gis beskjed til utleieansvarlig.

6. Det tillates ikke kjøring inne på området unntatt ved tilkjøring og henting av materiell til klubbhus.

7. Parkering skal skje på P plass ved siden av roanlegget.

8. Søppel samles og tas med av leietaker, Roklubben har ingen egen ordning for søppel.

9. Området rundt roklubben er friområde, kommunens eiendom og definert som offentlig sted. Dette betyr at man viser hensyn til andre besøkende på eiendommen under arrangement i klubbhuset.

—————————————————-

Medlemskap