Priser og betaling

Medlemskontingent er som følger:

Priser

Medlemskontingent: kr. 900.

Medlemskontingent for hvert familiemedlem over 18 år: kr. 450

Medlemskontingent for hvert familiemedlem under 18 år: kr. 100.

Leie av lagringsplass pr. båt: kr. 1.000.

For innmelding etter 1. august betales halv kontingent. Dette gjelder ikke lagringsplass for båt.

Passiv medlemskontingent/støttemedlemsskap er 300 kroner. Det gir ikke rett til nøkkel med deltakelse i felles arrangementer eller bruk av klubbens materiell.

Depositum for nøkkel: Kr. 200,00

Kontingenten betales til:

Hamar Roklub 1881, Postboks 196, 2302 Hamar

Kontonummer: 1822 21 79722

Obs. Noter i nettbanken hva betalingen gjelder.

Kontingenten skal betales til:

Hamar Roklub 1881, Postboks 196, 2302 Hamar
Kontonummer: 1822 21 79722

Vennligst skriv på giro/noter i nettbanken hva betalingen gjelder (f.eks. kontingent +3 familiemedlemmer +2 båtplasser -2 dugnader.

Hvis det ikke er plass på giro eller i nettbanken for informasjonen, så kan den også sendes per mail til kasserer@hamarroklubb.no.

Alle medlemmer vil få tilsendt en mail (evt. brev) med kontingentkrav i starten av sesongen. Nye medlemmer innbetaler til bankkonto etter at innmeldingsblankett ble utfyllt.

Medlemskap