Retningslinjer for båtplasser

  • I loggboka skal det føres båtplassadresse f.eks. D12 når det padles (ikke K1 som tidligere).
  • For å beholde båtplassen etter padlesesongen kreves det minimum 1 loggført padletur.
  • Alle private kajakker må inngå i vedkommendes egen forsikring. Klubben har kun forsikring på eget materiell.

Medlemskap