Klubbhusene våre

Hamar Roklub 1881 eier to større bygg på Tjuvholmen. Det ene er det som tidligere kaltes «Damehuset» og som nå fungerer som klubbhus. Det andre et båthuset som inneholder treningsrom, garderober og toaletter, plass for blant annet medlemmenes kajakker og klubbens utstyr ellers, slik som årer, vester etc. Bildet viser begge byggene fra vest slik de koser seg mellom trærne på Tjuvholmen. En flott beliggenhet! Mer om eiendommene våre under bildet.

Anlegget vårt

Klubbhuset («Damehuset»)

Klubbhus
Dette huset som vi i dag bare kaller klubbhuset, benyttes til kurs, møter og andre sammenkomster. Det ble tatt i bruk i 1937 som båthus og klubbhus for Hamar kvinnelige Roklubb som er slått sammen med Hamar Roklub ca. 1970. Det er tegnet av den kjente arkitekt Pragh. Medlemmene kan komme inn her og ta seg en kaffekopp eller noe drikke etter padleturen. Vi har et lite kjøkken her. Bygget er satt opp i årene før 2. verdenskrig. Den kjente Hamar-arkitekten Prag tegnet som nevnt huset, dvs. det er et funkishus. Bildet nedenfor viser hvordan Klubbhuset ser ut når du ser det fra en kajakk på Mjøsa.

Foto Øivind Krogrud-1

Båthuset

Båthuset mot Vest Pent rundtt

I all hovedsak et dette bygget et tradisjonelt båthus, et lagerbygg som inneholder ulike båter og kajakker som klubben eier og som medlemmene eier. I tillegg inneholder huset både dame- og herregarderober med dusjer og toalett som kan benyttes fritt året rundt av medlemmer som har betalt medlemsavgifter.

Huset inneholder også et eget trimrom med ulike apparater for styrke- og kondisjonstrening. Bygget ble satt opp i 1981 etter at det tidligere huset (bygget i 1933) brant ned til grunnen. De siste årene er huset vedlikeholdt for store summer. Det ble satt opp et påbygg til klubbhuset i 2014 som gjør at flere medlemmer nå kan lagre båtene sine i huset. Bildet under er tatt i forbindelse med et arrangement.

Foran klubbhus

Om klubben