Styret

Styret i 2021 ble valgt på klubbens årsmøte 17. mars 2021. Dette er styrets sammensetning (se nederst på siden for funksjonsoppgaver utenfor styret):

Leder:
Arne Hansen
E-post: leder@hamarroklubb.no
Telefon: 90692244

Nestleder:
Per Myrvang
E-post: permyrvang6@gmail.com

Kasserer:
Wolfgang Scherzer
E-post: kasserer@hamarroklubb.no

Styremedlem (ansvar for kurs):
Per Olav Lund
E-post: perolavlund0@gmail.com

Styremedlem (ansvar for turer/aktiviteter):
Solveig Hauge
E-post: tursjef@hamarroklubb.no
Telefon: 99628409

Styremedlem (ansvar for kajakkmateriell):
Marit Lier
E-post: liermarit@gmail.com

 

 

Funksjonsoppgaver utenfor styret:

Redaktør for hjemmesiden:
Erik Johnsen
E-post: erjo1951@live.no
Telefon: 95134175

Administratorer for klubbens gruppe på Facebook:
Erik Johnsen og Per William Doksrud

Ansvarlig for utleieplasser i båthuset:
Arne Hansen (kontaktinfo, se leder)

Ansvarlig for utleie av klubbhuset
Ved ønske om leie av Roklubbens klubbhus, ta kontakt med Tove Hofshagen, mobiltelefon 46784956, helst pr. sms. Du kan se brukerinstruks og leieavtale her (PDF).

 

Om klubben