Styret

Styret i 2020 ble valgt på klubbens årsmøte 11. mars 2020. Dette er styrets sammensetning:

Leder:
Arne Hansen
E-post: leder@hamarroklubb.no
Telefon: 90692244

Nestleder:
Tor Sæming Eng
E-post: nestleder@hamarrolubb.no
Telefon: 95731061

Kasserer:
Wolfgang Scherzer
E-post: kasserer@hamarroklubb.no

Aktivitets for bevegelseshemmede, sikkerhetsansvarlig/padling, og leder for instruktørpoolen:
Per Olav Lund
E-post: mailto:perolavlund0@gmail.com

Aktivitets- og tursjef:
Solveig hauge
E-post: tursjef@hamarroklubb.no
Telefon: 99628409

Hussjef og materiallforvalter:

Sverre Andreas Nordhagen

E-post: svanno2000@yahoo.no

Tlf.: 990 14730

———————————————————————–

Funksjonsoppgaver utenfor styret:

Redaktør for hjemmesiden:
Erik Johnsen
E-post: mailto:erjo1951@live.no
Telefon: 95134175

Administratorer for klubbens facebookgruppe:
Erik Johnsen og Per William Doksrud

Ansvarlig for utleieplasser i bĂĄthuset:
Arne Hansen (kontaktinfo, se leder)

Ansvarlig for utleie av klubbhuset
Ved ønske om leie av Roklubbens klubbhus, ta kontakt med Tove Hofshagen, mobiltelefon 467 84956, helst pr. sms. Du kan se brukerinstruks og leieavtale nedenfor:

Brukerinstruks og leieavtale Klubbhus

Om klubben