Styret

Styret nedenfor ble valgt på klubbens årsmøte 15.02.2017:

Leder:
Arne Hansen
E-post: leder@hamarroklubb.no
Telefon: 90692244

Nestleder:
Tor Sæming Eng
E-post: nestleder@hamarrolubb.no
Telefon: 95731061

Kasserer:
Wolfgang Scherzer
E-post: kasserer@hamarroklubb.no

Aktivitetsleder Funkis IL/anleggsansvarlig:
Per Olav Lund
E-post: mailto:perolavlund0@gmail.com

Aktivitets- og tursjef:
Solveig hauge
E-post: tursjef@hamarroklubb.no
Telefon: 99628409

———————————————————————–

Funksjonsoppgaver utenfor styret:

Redaktør for hjemmesiden:
Erik Johnsen
E-post: mailto:erjo1951@live.no
Telefon: 95134175

Administratorer for klubbens facebookgruppe:
Erik Johnsen og Per William Doksrud

Ansvarlig for utleieplasser i båthuset:
Stein Hval

Ansvarlig for utleie av klubbhuset
Ved ønske om leie av Roklubbens klubbhus, ta kontakt med Tove Hofshagen, mobiltelefon 467 84956, helst pr. sms. Du kan se brukerinstruks og leieavtale nedenfor:

Brukerinstruks og leieavtale Klubbhus

Om klubben