Medlemskap

Ønsker du å melde deg inn i klubben gjør du dette via egen side (priser for medlemskap finner du her). Ofte stilte spørsmål med tilhørende svar finner du på denne siden.

For å bli medlem i Hamar Ro og Kajakkklub trenger man ikke noen kajakk- eller roferdigheter på forhånd. Det vi imidlertid ses på som en forutsetning, er at man er i stand til å kunne klare seg om man er uheldig og velter/ tipper, dvs. ha en svømmeferdighet som gjør at man evner å ta seg til land om uhellet er ute.

Som medlem har man mulighet til å disponere klubbens kajakkmateriell, tilgang til garderober og toalett, tilgang til klubbens trimrom, klubbens klubbhus, disponere egen kajakkplass, kunne delta på klubbens ulike kurs, mm.

Rettighetene som medlem er knyttet til at folk betaler sine medlemsavgifter og ellers følger klubbens regler for padling og roing, bruk av elektronisk protokoll og at en ikke lar uvedkommende få tilgang til huset uten at medlem er tilstede som ansvarlig. Nøkler kan ikke lånes ut til de som ikke er rettmessig medlem.

Om man vil orientere seg om klubben før man eventuelt melder seg inn, er det mulighet for det, gjennom å møte opp på klubbens «åpent hus» ordning som arrangeres ukentlig på onsdagskvelder i sommerhalvåret (18-20), se aktivitetslista. Der vil man kunne få ytterligere informasjon om klubben og selv kunne prøver seg i kajakk i trygge omgivelser.

Om utmelding

Det hender selvsagt at noen av ulike årsaker ønsker å melde seg ut av klubben. Det står alle selvsagt fritt til å gjøre det dersom en ønsker det. Men det er verd å merke seg at utmelding må skje så raskt som mulig når en har bestemt seg for det. Det nytter ikke bare bare å la være å betale medlemsavgiften eller båtplassleie et år.

En må melde seg ut ved å sende en utmelding til kasserer eller til leder på epost. Har du ikke epost kan du sende det skriftlig i posten. En kan ikke melde seg inn igjen noen år senere, før tidligere ubetalt medlemsavgift er innbetalt,  dersom den det gjelder skylder medlemsavgift. De som ikke betaler sine medlemsavgifter (båtplass eller medlemsavgift) vil miste sine rettigheter i klubben.

Ved utmelding må altså eventuell skyldig medlemsavgift innbetales. Det samme gjelder skyldig avgift for leie av privat kajakkplass. Dersom privat kajakkplass ikke er betalt i løpet av sesongen, vil båten bli fjernet og lagt bort inntil den enkelte har innbetalt skyldig beløp for båtplass og medlemsavgift. Dette gjøres slik fordi det er stor etterspørsel etter båtplasser i klubbhuset (ikke betalt båtplassleie er for klubben et inntektstap, derfor gjøres det slik).

Vi vil ønske alle medlemmer velkommen til klubben!