Sikkerhet og HMS

Intern kontroll system

Innledning og Versjonshistorie
Lover og regler som gjelder for HR og m√•l for helse, milj√ł og sikkerhet
Virksomhetens organisasjon og aktiviteter i klubbregi

Rutiner:
Vedlikehold av utstyr
Rapportering av u√łnskede hendelser
Informasjon om turer
Lån av klubbåter
Klubbkvelder Onsdager sommerhalvåret
Instruks for vakthavende klubbkvelder
Instruks for roklubbens motorbåt
Gjennomf√łring av kurs hav/flattvann
Gjennomf√łring av st√łrre arrangement
Systematisk overvåkning og gjennomgang av intern kontroll
Risikoanalyse

Flattvann/Havpadling
Risikovurdering Hav/flattvann
Metode for risikoanalyse ved turer i klubbregi
Utstyr
Redning

Roing
Roreglement Hamar Roklub 1881
Risikovurdering roing
Utstyr
Redning

Kanopadling
Risikovurdering Kano
Utstyr
Redning

Vedlegg:
Vedlegg 1: Skjema for U√łnsket Hendelse – RUH (PDF, s.1)
Vedlegg 2: Risikovurdering for norsk padling (PDF, s.2)
Vedlegg 3: HR`s utlånsreglement (PDF, s.9)
Vedlegg 5: Oversikt over klubbens kurs (PDF, s.11)
Vedlegg 6: Skjema for tapt eller skadet utstyr (PDF, s.13)

 

Innledning og versjonshistorie

Hamar roklub, HR, ble stiftet 1881, og er medlem av Norges Padleforbund og Norges Roforbund

HRs medlemmene er i alle aldersgrupper. Klubben har flere familiemedlemskap.

HR holder til på Tjuvholmen på Hamar og besitter flere scullere, robåter, tur-, racer- og havkajakker.

Klubbens formål er å vekke interessen for, og utvikle dyktighet i padling og roing. HR har aktive roere, havpadlere og flattvann/ mosjonspadlere.

HR kan fra 2010 tilby medlemmene NPF godkjente V√•ttkortkurs med basis i egne, sertifiserte instrukt√łrer innen sikkerhet og padleteknikker.

Det er fritt for alle √• bli med p√• organiserte klubbturer s√•fremt gjeldende kurs for de respektive grener er gjennomf√łrt eller at tilsvarende erfaring og kunnskap er dokumentert ved egenerkl√¶ring.

HR √łnsker √• fremme ro – og padlesporten p√• en positiv m√•te.

HRs styre p√•legger klubben √• ta n√łdvendige grep for √• redusere faren for u√łnskede hendelser. Et viktig virkemiddel er kartlegging og vurdering av risikofaktorene innen aktivitetsomr√•dene og definering av korrigerende tiltak.

Et viktig element i arbeidet er dette dokumentet som underlag for klubbens arbeid innen Helse, Milj√ł og Sikkerhet (HMS), p√•lagt gjennom den s√•kalte intern kontrollforskriften (se «lover og regler» som gjelder for HR).

Dette dokumentet skal ligge tilgjengelig for alle klubbens medlemmer og må være godt kjent av samtlige som har verv eller andre ansvarsforhold i HR. En papirversjon av dokumentet vil finnes inne i gangen foran garderobene og dette blir bekjentgjort på klubbens elektroniske fora. Det vil også være link til dokumentet fra klubbens hjemmeside.

Det er HRs styres oppfattning at aktivitetsledere og tur ledere/ koordinatorer skal sette seg inn i dette dokumentet, gjennomg√• relevante kurs og utfordre den enkelte aktivitetsdeltaker p√• element√¶re forhold for gjennomf√łring av for eksempel padletur. Ut over det er den enkelte deltaker ansvarlig for egne, individuelle handlinger.

Synspunkter på innholdet rettes til HRs styre og mottas med takk.

Dette er et dynamisk dokument og er gjenstand for l√łpende vurdering og bearbeiding og vil s√•ledes aldri bli helt ferdig.

Versjonshistorie:
1.0 Utkast 2010
2.0 Oppdatert 12. mars 2014

 

Lover og regler som gjelder for HR

I. FOR 1996-12-06 nr 1127: Forskrift om systematisk helse-, milj√ł og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Intern kontrollforskriften)
a. http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19961206-1127.html

II. LOV 1976-06-11 nr 79: Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester
(produktkontrolloven)
a. http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-19760611-079.html&4

M√•l for helse, milj√ł og sikkerhet

– HRs m√•l for Helse, Milj√ł og Sikkerhet er null skade. Dette gjelder b√•de p√• milj√ł og p√• roernes og padlernes fysiske og mentale helse.

– Vi skal gjennom god planlegging og risikovurderinger s√łrge for at all roing og padling foreg√•r med s√• h√ły grad av sikkerhet som mulig.

– Ved systematisk oppl√¶ring av v√•re medlemmer vil vi arbeide for √• skape h√ły grad av bevissthet vedr√łrende milj√ł og sikkerhet.

– Sikkerhet skal alltid v√¶re f√łrste prioritet.

– Vi forplikter oss til √• ikke skape negative virkninger og forstyrrelser p√• milj√ł som f√łlge av v√•r aktivitet.

– Vi skal f√łye oss etter lokale normer og regler for v√•r ferdsel i naturen.

– Vi skal ikke fors√łple naturen (ytre milj√ł) i forbindelse med v√•re aktiviteter.

– Vi skal aktiv s√łke informasjon om hendelser og ta l√¶rdom av disse og fra andre ro- og padlemilj√ł

Vi har alle felles ansvar for egen og andres sikkerhet. P√• tur skal vi ta vare p√• hverandre og p√• det ytre milj√ł.

 

Virksomhetens organisasjon og aktiviteter i klubbregi

Ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med Helse, Milj√ł og Sikkerhet er fordelt p√• denne m√•ten:

Styrets leder

Overordet ansvar for at hvert styremedlem og ansvarshavende utf√łrer sine HMS oppgaver og at internkontrollsystemet etterleves.

Ansvar for √• f√łlge opp og vedlikeholde internkontroll systemet. Herunder ligger systematisk
overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt.

Internt kontrolldokument, godkjent av styret i HR xx.xx.2013

Aktivitetsleder

Skal aktivt bidra til at klubbturene og klubbarrangementene blir planlagt og gjennomf√łrt p√• en sikker m√•te, i samsvar med klubbens HMS og internkontrollsystem.
Ansvar for å legge ut informasjon om turer i klubbregi på hjemmesidene. Informasjonen skal være tilstrekkelig for at medlemmene selv kan vurdere om de har nok ferdigheter til å delta.

Aktiviteter i klubbregi

For aktiviteter i klubbregi menes turer som er planlagt gjennom klubbens organisasjon og lagt ut på klubbens hjemmeside/ aktivitetsliste.

Turer som er avtalt mellom ut√łvere gjennom klubbens nettverk, regnes som utenfor klubbregi dersom det ikke er lyst ut som klubbtur p√• klubbens nettside. Dette vil v√¶re en privat tur og ansvaret ligger s√•ledes p√• deltakerne.

 

Rutiner

Her omtales rutiner for √• avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av Helse-, Milj√ł- og Sikkerhetslovgivningen.

 

Vedlikehold av utstyr

Alt utstyr skal kontrolleres med hensyn til sikkerhet to ganger i √•ret (v√•r og h√łst).
Ansvarlig er styrets Materialforvalter.

Utstyrsliste og Inventarliste skal være tilgjengelig, kontrollpunkter skal identifiseres og krysses av. Lista skal inneholde elementer fra både båthus, klubbhus og friområde.
I tillegg skal skjema for tapt eller skadet utstyr (vedlegg 6) være tilgjengelig i klubblokalet for at medlemmer/ brukere enkelt skal kunne rapportere mangler, tap eller skade av utstyr til styret.

Skjemaet leveres i ‚ÄĚpostkassen‚ÄĚ til styret som henger i klubben.
Etablert merkesystem for utstyr gjennomf√łres.

HR har som målsetting til enhver tid å ha system for reparasjon/ erstatning av klubbens utstyr.

 

Rapportering av u√łnskede hendelser.

Hendelser skal rapporters p√• skjema, RUH vedlegg 1, og tas opp p√• styrem√łte og HR √•rsm√łte for erfaringsoverf√łring.

Styret har ansvar for å treffe tiltak der det er hensiktsmessig. Ellers er hensikten med rapporteringen en ren erfaringsutveksling.

Det er et √łnske om at alle uhell, nestenuhell og farlige situasjoner rapporteres til styret.
Skjemaet leveres i ‚ÄĚpostkassen‚ÄĚ til styret som henger i klubben.

Det er en m√•lsetting √• gj√łre RUH skjemaet tilgjengelig p√• HR`s nettsider, slik at skjemaet kan levers elektronisk.

 

Informasjon om turer

All innformasjon om turer som arrangeres i regi av klubben skal inneholde informasjon som gj√łr at medlemmene lett kan avgj√łre om turen passer deres erfaring og ferdighetsniv√•.

HRs system med gradering av turer vil være under kontinuerlig vurdering.

Alle klubbturer skal ha minst en ansvarlig for turen, og en kontaktperson.

En person kan være både ansvarlig og kontaktperson.

Informasjonen skal, som et minimum, ha f√łlgende struktur:

Hav/ flattvann:

‚ÄĘ Lengde (km/tid)
‚ÄĘ Vanskelighetsgrad

 

Lån av klubbåter

Skal medlemmene benytte HRs hav/ turkajakker fra klubbens brygge, kreves minimum NPF Våttkort Introduksjonskurs eller at medlemmet er en svært erfaren padler.

Det kreves at medlemmet forholder seg til klubbens merkesystem for klubbåter.

Dersom klubbens hav/ turkajakker skal anvendes av medlemmer på turer som ikke starter på
klubbens brygge må de i tillegg ha NPF Våttkort Grunnkurs havpadling, alternativt egenerklæring hva angår ferdigheter, tilsvarende det til enhver tid gjeldene Grunnkurs for havpadling.

Unntakene er n√•r kajakkene anvendes i kurssammenheng/ klubbarrangement med ansvarlige, sertifiserte kursholdere/ instrukt√łrer eller der erfarne padlere tar med enkeltpersoner for pr√łveturer. (‚ÄĚen til en‚ÄĚ oppl√¶ring‚ÄĚ).

Alle som benytter klubbens b√•ter skal f√łre inn f√łr turen sitt navn, dato, hvilken b√•t som blir l√•nt og hvor den skal benyttes i padleprotokollen som ligger p√• klubbhuset.

Lån av robåter krever at en har gjennomgått opplæring i roing og behandling av
båtmateriell.

(se for √łvrig klubbens utl√•nsreglement, vedlegg 3).

 

Klubbens faste klubbkvelder p√• onsdager i sommerhalv√•ret («√Öpent hus»)

Dette er et tilbud til de som vil pr√łve kajakk og som kanskje ikke har pr√łvd kajakk f√łr. Dette setter store krav til sikkerhet. Derfor er det kun padlere med god erfaring og som kjenner klubben godt som kan p√•ta seg disse vaktene. Videre kreves det at de som p√•tar seg vakt har satt seg inn i gjeldende vaktinstruks (se under). Tidspunkt for klubbkveldene annonseres p√• klubbens hjemmeside under aktivitetskalender.

 

Instruks for vakthavende ved roklubbens «√Öpent hus» p√• onsdager

Det kreves minimum 3 vakthavende klubbmedlemmer. En av disse skal v√¶re aktivitetsleder hav. Vaktene har i tidsrommet kl. 18.00- 20.00 ansvaret for alle som deltar p√• ¬ę√Öpent hus¬Ľ og benytter klubbens materiell. Ansvaret begrenser seg til Veslemj√łsa, og klubbens materiell m√• ikke utenfor dette omr√•det.

Videre gjelder:

  • Det forutsettes at de som √łnsker √• pr√łve seg p√• vannet kan sv√łmme.
  • Informer om at all deltakelse er p√• eget ansvar og at det anbefales egen personforsikring / ulykkesforsikring. Egenerkl√¶ringsskjema er vedlagt.
  • Barn under 16 √•r m√• v√¶re i f√łlge med ansvarlig voksen.
  • All padling i klubbens materiell skal foreg√• med padle-/redningsvest. Personer p√• vannet bruker i tillegg farget vest (for synlighet). Spruttrekk m√• ikke benyttes. Unng√• sko med lisser.
  • Vaktene tilstreber til enhver tid √• ha kontroll med aktiviteten p√• Veslemj√łsa, og er synlige med vest eller tilsvarende merking.
  • Personer som ikke f√łlger de oppsatte retningslinjer eller beskjeder gitt av vakthavende, kan bli oppfordret til √• g√• i land og levere l√•nt utstyr tilbake.
  • Vaktenes oppgave er √• veilede personer uten padleerfaring med f.eks. valg av kajakk og tilpassing av vest, samt informere om h√•ndtering, bruk og renhold av utstyret. I tillegg er sikkerhetsveiledning viktig.
  • Om mulig, begrens antall kajakker p√• vannet til 6 av gangen (evt. at det settes inn ekstra vakt p√• vannet).

Vaktinndeling:

Funksjon Gj√łrem√•l

1

Aktivitetsleder og ansvarlig Koordinerer og fordeler oppgaver mellom vaktene. Kontroll p√• aktiviteten i Veslemj√łsa. Veilede og bist√• p√• vannet.

2

Vakt Bist√• uerfarne med valg av kajakk og tilpasning p√• land. Nybegynnerinformasjon. Varsler n√łdetater ved hendelser som krever √łyeblikkelig hjelp. Varsle klubbens leder, tlf. 95813001.

3

Vakt Bistå uerfarne med valg av kajakk og tilpasning på land. Nybegynnerinformasjon.
Ha kajakk lett tilgjengelig på brygga i tilfelle vedkommende må bistå med redning.

 

Brukerinstruks for roklubbens f√łlgeb√•t med motor.

1. Under bruk i sommerhalvåret skal påhengsmotor Yamaha 15hk være montert og justert i låst tilstand på plass i båten.

2. Bensintank skal n√•r den ikke brukes oppbevares i rohallen sammen med b√•tens √łvrige utstyr. Bensintanken skal til enhver tid v√¶re full, det skal benyttes blyfri bensin 95 okt. med 2% outboard oljeblanding. Oljen skal oppbevares sammen med det √łvrige utstyret.

3. B√•tens √•rer, redningsvester og √łseutstyr skal utenom bruk oppbevares i rohallen i ‚ÄĚverkstedkroken‚ÄĚ

4. Etter bruk av f√łlgeb√•ten hvor p√•hengsmotoren er benyttet, skal dette f√łres inn opplysninger i loggen som ligger i f√łlgeb√•tpermen i rohallkorridoren. Dette er viktig for service- og vedlikeholdsrutinene.

5. F√łlgeb√•ten skal utenom bruk v√¶re avl√•st med hengel√•s/ kjetting p√• sin b√•tplass ved siden av roklubbrygga i Veslemj√łsa.

6. N√łkler til l√•st kjetting samt b√•tmotor henger p√• korktavla i rohallkorridoren.

7. Det tillates ikke bruk av f√łlgeb√•ten til privat bruk uten at dette er avtalt med Nestleder i styret.

8. Mangler, skader mv. skal meldes Nestleder i styret.

 

Gjennomf√łring av kurs hav/flattvann.

– Kursene skal ikke avholdes med st√łrre grupper enn 10 deltagere.
– Instrukt√łr ‚Äď deltager forholdet skal minimum v√¶re 1 til 6, eller 2 til 10.
– Minst en av instrukt√łrene skal ha som minimum NPF-aktivitetslederkurs.

Se vedlegg 5.

 

Gjennomf√łring av st√łrre arrangement.

Ved gjennomf√łring av st√łrre arrangement, skal det utarbeides en egen HMS plan og sikkerhetsplan for arrangementet.

Denne skal v√¶re skriftlig og skal dokumentere at arrang√łrgruppen har gjennomf√łrt en
sikkerhetsanalyse av arrangementets aktiviteter.

Med st√łrre arrangement regnes samlinger og konkurranser. (eks: Helg√łya rundt).

Fellesturer og kurs, regnes ikke som ‚ÄĚst√łrre arrangement‚ÄĚ.

 

Systematisk overvåkning og gjennomgang av intern kontroll

Styret i HR v/ leder skal gjennomgå dette dokumentet en gang per år for å sikre at det er oppdatert, relevant for aktiviteten, og at målene som er satt for dokumentet oppfylles.

De pliktene dokumentet stiller til styremedlemmer og/ eller ansvarshavende skal i denne anledning ettersees.

 

Risikoanalyse

Risikoanalyse forventes gjennomf√łrt for alle terminfestede klubbturer/ arrangement.
Det oppfordres videre til at det gjennomf√łres risikoanalyse p√• alle turer, ogs√• turer i privat regi.

Bassengtrening medf√łrer mange padlere konsentrert p√• et begrenset areal og krever h√ły risikofokus.

F√łrstehjelpkyndig skal alltid v√¶re tilstede.

 

Flattvann/Havpadling

Generelle anbefalinger:

Utstyr og risiko varierer mye med √•rstiden og type aktivitet. Det er viktig √• forst√• hvordan man skal vurdere sikkerheten totalt. Farer ved havpadling er nedkj√łling (hypotermi), navigasjonsproblemer ut fra vind, b√łlger og str√łm og andre fysiske skader.

En b√łr ikke padle under forhold verre enn det en p√• forh√•nd har √łvd og mestrer
redningsteknikker i.
En b√łr unng√• √• padle alene, uansett egne ferdigheter.
Bruk alltid vest.
Kle deg etter temperaturen i vannet, ikke lufttemperatur.
Lanterner er påbudt om natta Рunngå i mest mulig grad nattpadling.
Ha alltid med n√łdvendig sikkerhets utstyr (pumpe, taueline √•reflot√łr, n√łdbluss,
reserve åre, kompass/ GPS, kart).
S√łrg for at kajakken er i god stand og har vanntette skott foran og bak evt.
flyteposer.
H√łr p√• v√¶rmeldingen.
Planlegg turer p√• kart f√łr du skal padle i nye omr√•der.

 

Risikovurdering Hav/flattvann

Moment

Risiko

Tiltak

Nedkj√łling

(hypotermi)

Ved rundvelt ute p√• havet vil temperaturen si noe om hvor lang tid padleren har f√łr en b√łr v√¶re p√• land. Hvis en g√•r rundt i et sund vil en drive med str√łmmen.

Ved padling i farvann hvor en m√• krysse kortere eller lengre strekninger b√łr en ha n√łdvendig med t√ły eks. t√łrrdrakt og v√¶re flere i f√łlge.

Temperatur (Vann og i luften)

Kan bidra til nedkj√łling. S√¶rlig p√• dager med varm lufttemperatur og lav vanntemperatur kan det v√¶re fare for nedkj√łling ved en velt.

Kle seg etter forholdene, og da særlig med sikte på risiko for en velt.

Nedb√łr

Kan bidra til nedkj√łling.

Kle seg etter forholdene.

B√łlger

B√łlger kan bidra til at padleren velter, noe som kan medf√łre fare for drukning og nedkj√łling, s√¶rlig i kombinasjon med vind.

Unng√• √• padle i st√łrre b√łlger enn man kan mestre. Holde seg n√¶r land hvis dette ikke er mulig.

Vind

√ėker faren for en velt og kan v√¶re direkte

√•rsak til nedkj√łling.

Unngå padling i mer vind en man kan mestre. Kle seg etter forholdene.

Str√łm

Ut fra elveos eller rundt nes og i sund kan det oppst√• str√łmmer p√• flatt vann som kan bli sterke og f√łre kajakken ut av kurs eller √łke faren for velt.

Planlegge padlingen slik at en

traverserer str√łmmende vann p√• en trygg m√•te.

Annen båttrafikk

Annen båttrafikk kan representere fare for

Kollisjon.

Holde god avstand til annen båttrafikk og kryss farleder på oversiktlige steder. Padling i kjent farvann reduserer

risiko for å bli pårent av lystbåter!

Nattpadling

Båter ser deg ikke, eller med lanterne kommer de bort til deg for å se hvorfor det lyser.

Lys/ikke lys er en utfordring for oss som er minst. Lyset virker på den ene siden som en varsling, og på den andre som

en magnet for noen som kommer i stor fart for å se nærmere. Som paddler er

du usikker p√• hvilken kategori b√•tf√łrer det er. Hold deg n√¶rme land.

 

Metode for risikoanalyse ved turer i klubbregi

Anbefaler å bruke risikoanalysemodellen også på turer som ikke arrangeres i klubbregi.
Se vedlegg 2: Risikovurdering for norsk padling. Momentene overfor kategoriseres i tre kategorier; gr√łnn, gul og r√łd. Disse vurderes i forhold til konsekvens og sannsynlighet for at u√łnskede hendelser skal skje.

Det er viktig √• innarbeide risikoanalysemodellen i sine sikkerhetsrutiner slik at man enkelt og raskt f√•r oversikt over risikofaktorer b√•de f√łr og underveis i padleturen. Risikofaktorene b√łr fortl√łpende vurderes og tiltak iverksettes om n√łdvendig for √• senke risikoen.

 

Utstyr:

Pumpe

N√łdvendig for √• lense kajakken etter for eksempel en velt.

Redningsvest

Godkjent padlevest med tilstrekkelig oppdrift.

√Örepose

Åreposen er viktig særlig dersom man padler alene. Åreposen brukes som hjelp til egenredning.

√Öreline

For √• hindre at √•ren forsvinner er det n√łdvendig √• bruke √•reline.

Reserveåre

Uten åre er en avhengig av å bli tauet.

Tauline

Minst en line må være med når en gruppe drar på tur. Det er flere typer på markedet. Gjennom kvalifiserende kurs vil bruk gjennomgås.

F√łrstehjelpsutstyr

F√łrstehjelpsutstyr for √• kunne behandle eventuelle skader under padling. En gruppe p√• tur m√• kunne disponere plaster, sportstape, saks, bandasje, enkeltmannspakke, trekantt√łrkle og gasbind. M√• pakkes i t√łrrpose.

 

Redning
Hav og flattvannspadlere må ha kjennskap til grunnleggende redningsteknikker. Det er en forutsetning at padlere på nybegynnernivået padler sammen med personer som har mer erfaring. Padlere med erfaring må kunne ta ansvar i en eventuell redningsaksjon.
Det er et krav at deltakerne behersker egenredning og kameratredning.

Egenredning:
Det er en forutsetning at ut√łver behersker sv√łmming og ellers er fortrolig med vann.
Eskimorulle er en fordel, men ingen forutsetning. Det er derimot egenredning ved bruk av årepose eller annen form for våt entring. Pumpe er en forutsetning.

Kameratredning:
Det forutsettes at turdeltaker er trent i diverse metoder, fra «alle i vannet» til enkelttilfeller.
F√łrstehjelp: HR oppfordrer, uavhengig av vanskelighetsgrad padlere til √• sette seg inn i
f√łrstehjelpteknikker ved drukning (HRL), nedkj√łling (hypotermi) og ved vanlige skader (kutt,
hjernerystelse, brudd, forstuinger og skader av ledd)

 

Roing

Roreglement Hamar Roklub 1881 (Vedtatt av Styret 20.04.22)

Generelle anbefalinger:

Utstyr og risiko varierer mye med √•rstiden og type aktivitet. Det er viktig √• forst√• hvordan man skal vurdere sikkerheten totalt. Farer ved roing er som for annen vannsport: nedkj√łling (hypotermi), drukning, og andre fysiske skader. En b√łr ikke ro under forhold verre enn det en p√• forh√•nd har √łvd og mestrer redningsteknikker i. En b√łr unng√• √• ro alene, uansett egne ferdigheter. En b√łr ha med vest. Kle deg etter sj√łtemperatur, ikke lufttemperatur. S√łrg for at farkosten er i god stand. H√łr p√• v√¶rmeldingen, les v√¶ret. Definer n√¶rtur og langtur omr√•der.

 

Risikovurdering Roing:

Nedkj√łling
(hypotermi)

Ved rundvelt ute p√• havet vil temperaturen si noe om hvor lang tid roeren har f√łr en b√łr v√¶re p√• land. Hvis en g√•r rundt i et sund vil en drive med str√łmmen.

Ved roing i farvann hvor en m√• krysse kortere eller lengre strekninger b√łr en ha t√łrrdrakt og v√¶re flere i f√łlge.

Temperatur (Vann og i luften)

Kan bidra til nedkj√łling. S√¶rlig p√• dager med varm lufttemperatur og lav vanntemperatur kan det v√¶re fare for nedkj√łling ved en velt.

Kle seg etter forholdene, og da særlig med sikte på risiko for en velt.

Nedb√łr

 

Kan bidra til nedkj√łling.

Kle seg etter forholdene.

B√łlger

B√łlger kan bidra til at roeren velter, eller fylles med vann, noe som kan medf√łre fare for drukning og nedkj√łling, s√¶rlig i kombinasjon med vind.

Unng√• √• ro i st√łrre b√łlger enn man kan mestre. Holde seg n√¶r land og ha med lenseutstyr.

Vind

 

√ėker faren for en velt og kan v√¶re direkte √•rsak til nedkj√łling.

Unngå roing i mer vind en man kan mestre. Kle seg etter forholdene.

Str√łm

Ut fra elveos eller rundt nes og i sund kan det oppst√• str√łmmer p√• flatt vann som kan bli sterke og f√łre farkosten ut av kurs eller √łke faren for velt.

Planlegge roingen slik at en traverserer str√łmmende vann p√• en trygg m√•te.

Annen båttrafikk

Annen båttrafikk kan representere fare for kollisjon.

Holde god avstand til annen båttrafikk og kryss farleder på oversiktlige steder. Roing i kjent farvann reduserer risiko for å bli pårent av lystbåter, husk å se bak deg!

 

Utstyr:

Redningsvest b√łr alltid v√¶re med om bord n√•r dette er praktisk mulig. Lenseutstyr (enten beger, b√łtte eller pumpe) skal alltid v√¶re med om bord.

 

Redning:

Det arrangeres kurs, som alle roere oppfordres √• delta p√•. Personer som skal fungere som aktivitetsledere p√• nybegynnerkurs eller andre arrangementer skal ha gjennomf√łrt kurs. Livredning med hjerte lungeredning (HLR) for veiledere/ instrukt√łrer og ansvarlige. Alle b√łr kunne yte hjerte lungeredning ved drukning (HLR) og nedkj√łling (hypotermi) og f√łrstehjelp. Egenredning: Roere som er p√• nybegynnerstadiet, b√łr ha kunnskaper om og pr√łvd ulike teknikker for egenredning. Roere m√• v√¶re i stand til √• sv√łmme og kunne ta vare p√• seg selv i kaldt vann. F√łlgeb√•t: Ved trening av nybegynnere b√łr det brukes f√łlgeb√•t for instruksjon og sikkerhet.

 

Kanopadling

Generelle anbefalinger:

Risikoen varierer mye med √•rstiden og type aktivitet. Det er viktig √• forst√• hvordan man skal vurdere sikkerheten totalt. Farer ved kanopadling er som for annen vannsport: nedkj√łling (hypotermi), drukning, og andre fysiske skader. Statistikker viser at risiko ved kanopadling ofte undervurderes.

‚ÄĘ En b√łr ikke padle under forhold verre enn det en p√• forh√•nd har √łvd og mestrer
redningsteknikker i.
‚ÄĘ V√•re kanoer er ikke egnet til elvepadling og skal kun brukes p√• flattvann.
‚ÄĘ Ha alltid p√• vest
‚ÄĘ Kle deg etter vanntemperatur, ikke lufttemperatur.
‚ÄĘ S√łrg for at farkosten er i god stand.
‚ÄĘ H√łr p√• v√¶rmeldingen, les v√¶ret
‚ÄĘ Definer n√¶rtur og langtur omr√•der.

 

Risikovurdering Kano

Nedkj√łling

(hypotermi)

Ved rundvelt ute p√• havet vil temperaturen si noe om hvor lang tid roeren har f√łr en b√łr v√¶re p√• land. Hvis en g√•r rundt i et sund vil en drive med str√łmmen.

En b√łr unng√• √• padle i farvann som man ikke enkelt kan sv√łmme til land.

Temperatur (Vann og i luften)

Kan bidra til nedkj√łling. S√¶rlig p√• dager med varm lufttemperatur og lav vanntemperatur kan det v√¶re fare for nedkj√łling ved en velt.

Kle seg etter forholdene, og da særlig med sikte på risiko for en velt.

Nedb√łr

Kan bidra til nedkj√łling.

Kle seg etter forholdene.

B√łlger

B√łlger kan bidra til at padleren velter, noe som kan medf√łre fare for drukning og nedkj√łling, s√¶rlig i kombinasjon med vind.

Unng√• √• padle i st√łrre b√łlger enn man kan mestre. Holde seg n√¶r land hvis dette ikke er mulig.

Vind

√ėker faren for en velt og kan v√¶re direkte

√•rsak til nedkj√łling.

Unngå padling i mer vind en man kan mestre. Kle seg etter forholdene.

Str√łm

Ut fra elveos eller rundt nes og i sund kan det oppst√• str√łmmer p√• flatt vann som kan bli sterke og f√łre farkosten ut av kurs eller √łke faren for velt.

Planlegge padlingen slik at en

traverserer str√łmmende vann p√• en trygg m√•te. V√•re kanoer kan ikke benyttes i elv.

Annen båttrafikk

Annen båttrafikk kan representere fare for

kollisjon.

Holde god avstand til annen båttrafikk og kryss farleder på oversiktlige steder.

Demninger og kraftstasjonsinntak

Disse representerer en særlig stor risiko

for alvorlige ulykker.

Hold god avstand og vær særlig oppmerksom ved slike installasjoner.

 

Utstyr:

Redningsvest skal alltid være på.

Grunnet erfaringer, setter vi her bekledning som en del av sikkerhetsutstyret. En stor
andel d√łdsfall i kano, skyldes for lite bekledning i forhold til vanntemperatur.

 

Redning:

Livredning med hjerte lungeredning (HLR) for veiledere/instrukt√łrer og ansvarlige. Alle b√łr kunne yte hjerte lungeredning ved drukning (HLR) og nedkj√łling (hypotermi) og f√łrstehjelp.

Egenredning: padling/ roing/ bruk av kano som er p√• nybegynnerstadiet, b√łr ha kunnskaper om og pr√łvd ulike teknikker for egenredning. Alle m√• v√¶re i stand til √• sv√łmme og kunne ta vare p√• seg selv i kaldt vann.

 

Vedlegg:

Vedlegg 1: Skjema for U√łnsket Hendelse – RUH (PDF)
Vedlegg 2: Risikovurdering for norsk padling (PDF)
Vedlegg 3: HR`s utlånsreglement (PDF)
Vedlegg 5: Oversikt over klubbens kurs (PDF)
Vedlegg 6: Skjema for tapt eller skadet utstyr (PDF)