Vis aktsomhet på vannet i vårsola!

Det er lite vann i Mjøsa på denne tida av året. Se opp for grunner, og vær forsiktig!

Hamar Ro- og kajakklubb har heldigvis vært forskånet for alvorlige uhell under roing og padling på Mjøsa. Riktignok hadde vi et par tilfeller med velt i isvannet våren 2016. Disse gikk heldigvis fint. Men vi må be medlemmene om å være forsiktige utover våren når sola varmer. Vannet er nemlig iskaldt og vil være det i lang tid utover mot sommeren.

 

Selv om Mjøsa ligger der speilblank og lufttemperaturen er høvelig god og sola skinner lavt over horisonten, er det forbundet med stor fare å havne i det iskalde vannet. Nybegynnere bør ikke padle før det blir 13-15 varmegrader i vannet. Nedenfor gir styret noen gode råd nå på våren.

Les videre om sikkerhet og tips om trygg padling og roing i vårsola!

Årstiden

Utstyr og risiko under roing og padling varierer mye med årstiden. Det er viktig å forstå hvordan man skal vurdere sikkerheten. Farer ved roing/padling er som for annen vannsport: nedkjøling (hypotermi), drukning, og andre fysiske skader.

  • En bør ikke ro/padle under forhold verre enn det en på forhånd har øvd på og mestrer av redningsteknikker.
  • En bør unngå å ro/padle alene, uansett egne ferdigheter.
  • En må ha på seg vest.
  • Kle deg etter sjøtemperatur, ikke lufttemperatur. Om vinteren må du også kle deg etter lufttemperatur.
  • Sørg for at farkosten er i god stand.
  • Hør på værmeldingen, les været.
  • Definer nærtur- og langturområder.

Hav- og flattvannspadlere må ha kjennskap til grunnleggende redningsteknikker. Det er en forutsetning at padlere på nybegynnernivået padler sammen med personer som har erfaring. Padlere med erfaring må kunne ta ansvar i en eventuell redningsaksjon. Det er et krav at deltakerne behersker egenredning og kameratredning.

Les mer om sikkerhet under bildet!

Egenredning:

Det er en forutsetning at utøver behersker svømming og ellers er fortrolig med vann. Eskimorulle er en fordel å kunne beherske, men ingen forutsetning; men det er derimot viktigere å beherske egenredning ved bruk av årepose eller annen form for entring av kajakk og robåt. Pumpe er en forutsetning.

Kameratredning:

Det forutsettes at turdeltaker er trent i diverse metoder, fra «alle i vannet» til enkelttilfeller. Førstehjelp: Hamar Roklub oppfordrer, uavhengig av vanskelighetsgrad padlere til å sette seg inn i førstehjelpteknikker ved drukning (HRL), nedkjøling (hypotermi) og ved vanlige skader (kutt, hjernerystelse, brudd, forstuinger og skader av ledd)

Nedkjøling (hypotermi)

Ved rundvelt ute på havet (eks. Mjøsa) vil temperaturen si noe om hvor lang tid roeren/padleren har før en bør være på land. Hvis en går rundt i et sund ved kysten, vil en drive med strømmen. Ved roing i farvann hvor en må krysse kortere eller lengre strekninger, bør en ha tørrdrakt og være flere i følge.

Temperatur  (vann og i luften)

Dette kan bidra til nedkjøling. Særlig på dager med varm lufttemperatur og lav vanntemperatur kan det være fare for nedkjøling ved en velt. Kle seg etter forholdene, og da særlig med sikte på risiko for en velt. Ved padling i kuldegrader må du har nok klær ellers kan du få forfrysninger på hender, føtter, nakke, hode og ansikt. Å padle i kuldegrader stiller store krav til padleren.

Nedbør

Nedbør kan bidra til nedkjøling. Kle seg etter forholdene.

Bølger

Bølger kan bidra til at roeren/padleren velter, eller båten fylles med vann, noe som kan medføre fare for drukning og nedkjøling, særlig i kombinasjon med vind. Unngå å ro i større bølger enn man kan mestre. Holde deg nær land og ha med lenseutstyr.

Vind    

Vind – særlig vindkast i kombinasjon med høye bølger er risikobetont – og øker faren for en velt. Vind og kjølig vær kan være direkte årsak til nedkjøling. Unngå roing/padling i mer vind en en selv kan mestre. Kle deg etter forholdene.

Strøm

Ut fra elveos eller rundt nes og i sund kan det oppstå strømmer på flatt vann som kan bli sterke og føre farkosten ut av kurs eller øke faren for velt. Planlegg slik at en traverserer strømmende vann på en trygg måte.

Les mer om sikkerhet under bildet!

Annen båttrafikk

Annen båttrafikk kan representere en fare for kollisjon/velt. Hold god avstand til annen båttrafikk og kryssing av fjorder og sund bør bare skje på oversiktlige steder. Roing og padling i kjent farvann reduserer risiko for å bli pårent av lystbåter. Det er også viktig at en følger med bak kajakken/robåten, det kan komme båter bakfra som en ikke er oppmerksom på og som kan utgjøre en fare!

God tur!!!!