Forfatterarkiv: Erik Johnsen

Årsmøtet: Jan-Roger Sætren valgt til ny leder. 10.000 til UNICEF-støtte

På årsmøtet i Hamar Roklubb 9. mars ble det vedtatt å bevilge 10.000 kroner i støtte til UNICEFs arbeid blant barn og unge i Ukraina. – Vedtaket ble gjort enstemmig, sier Jan-Roger Sætren. Sætren ble også valgt enstemmig til ny leder i klubben etter Arne Hansen.

Blad videre og les mer fra årsmøtets protokoll og benkeforslaget som ble enstemmig vedtatt.

Les videre

Årsmøte 9. mars kl. 18: gjennomføres fysisk, så møt opp!

Styret har bestemt at årsmøtet 9. mars kl. 18.00 gjennomføres på vanlig måte med personlig frammøte i klubbhuset på Tjuvholmen. Dette framgår av styremøtereferatet datert 10. februar. Det betyr at styret ønsker velkommen til nyoppusset møterom i klubbhuset.

BILDET: Det blir vanlig årsmøte 9. mars kl. 18.00 i klubbhuset på Tjuvholmen. På bildet leder Arne Hansen

Klikk og les hele styremøtereferatet fra 10. februar. 

Les videre

Møteinnkalling til årsmøte i Hamar Roklub

Til medlemmene i Hamar Roklub av 1881: Innkalling til årsmøte i Hamar Roklub av 1881, 9. mars kl. 1800.

Årsmøtet avholdes i Roklubbens klubbhus på Tjuvholmen.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 23. februar ved leder Arne Hansen, epost: .

Forslag til nye representanter til valgkomite må sendes styret senest 23. februar ved klubbens leder Arne Hansen, epost: .

Forslag til styrerepresentanter må sendes valgkomiteens leder Morten Sandbakken senest 23. februar, epost:

Fullstendig sakliste med alle sakspapirer sendes ut/legges ut på klubbens hjemmeside http://www.hamarroklubb.no senest en uke før årsmøtet. Du kan også få kopi ved henvendelse til

Agenda/dagsorden for årsmøtet:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Valg av møtedirigent.

3. Valg av referent og to medlemmer til signering av protokoll.

4. Årsberetning.

5. Regnskap.

6. Innkomne forslag.

7. Fastsettelse av kontingent og priser for utleie.

8. Budsjett 2022.

9. Valg.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret

Årsmøte i Hamar Ro og Kajakklubb blir 9. mars

BILDET: Årets årsmøte holdes 9. mars kl. 18.30

– Med tanke på korona-situasjonen vet vi ennå ikke hvordan årsmøtet kan gjennomføres, skriver styret i Hamar Ro og kajakklubb i sitt referat fra møtet 20. januar .Styret skriver at i utgangspunktet legges det opp til et vanlig årsmøte i klubbhuset, men dersom det blir koronarestriksjoner med tanke på antall og avstand, vil styret planlegge for et årsmøte alla i fjor som foregikk skriftlig. Det er ventet at dette blir avklart innen kort tid. Men dato for årsmøte er lagt til 9. mars kl. 18.30.

Klikk deg videre og les hele styremøtereferatet.

Les videre

Nye romaskiner og delvis gjenåpning av garderober

Styret har fra og med søndag 16. januar 2022 i tråd med nasjonale regler og råd fra forbundene, justert reglene for bruken av båthus og klubbhuset. Det er fortsatt stor smittefare i forbindelse med Covid-19 (Delta og Omikron). Men inntil videre åpnes garderobene for kvinner og menn. Men det er viktig å være klar over at 2-metersregelen fortsatt gjelder i treningsrom og garderober. Treningsrommet/garderobe og dusj kan altså brukes, men det MÅ være 2 -to- meters avstand mellom brukerne. I praksis betyr dette at bare en person kan bruke treningsrommet om gangen.

– De nye endringene i reglene ble gjort fredag 14. januar av forbundet. Jeg føler vi er raskt ute nå, sier leder Arne Hansen.

BILDET: På grunn av covid-19-pandemien er det plassert romaskiner i garderober da det kreves 2 meter avstand i treningsrommet. Maskinene skal inn i treningsrommet når pandemien er over. Maskinene kan vipper opp når det ikke er i bruk.

Klubben har nå montert opp sine to nye roergometere (Concept2). Det er nå plassert en i hver garderobe for å øke kapasiteten for trening på klubben. Det betyr at andre ikke kan benytte garderober når noen bruker maskinene. Romaskinene i garderobene kan heller ikke brukes når det er andre som skifter i garderobene. De som ønsker å bruke treningsrom/romaskiner, bør fortrinnsvis gjøre dette på kveldstid for å hindre brukskollisjoner med de som padler på dagtid. Det er et poeng at romaskinene kan vipper opp og plasseres i et hjørne av garderobene når noen vil skifte eller dusje. Pandemien er grunnen til denne ordningen.

Styret vil understreke at de nye romaskinene selvsagt kan brukes av både roere og padlere. Roergoene (og alt annet treningsutstyr i treningsrommet) er for alle medlemmer, uansett om det er roere eller padlere.

Det er nå satt fram sprit og tørkerull slik at maskinene rengjøres etter bruk (sleide, håndtak, reguleringshåndtak for motstand og display). Håndtak skal etter bruk slippes forsiktig inn i viftehuset (for på den måten å unngå slitasje på strikken som gir motstand).

Styret vil sammen med Routvalget og interesserte kajakkpadlere avklare hvordan treningsopplegget blir utover vinteren, blant annet kursvirksomhet på romaskiner (og for de som ønsker å organisere kvelder på padlemaskinene). Både roere og padlere vil selvsagt hensyntas når det gjelder bruken av treningsrommet. Routvalget skal ha møte 26. januar kl. 18.00.

Leder Arne Hansen sier at de nye reglene for bruken av treningsrom og garderober i praksis betyr at bare et og et medlem kan trene i treningsrommet/garderobene om gangen på grunn av at det er vanskelig å holde 2-meters avstand og pga av at trening på romaskin anses som intensiv trening. Roergometrene er selvsagt bare plassert i garderobene som en midlertidig løsning under den pandemien vi nå er inne i. Styret anbefaler at bruk av romaskiner og padlemaskiner kan skje på kvelden etter mørkes frambrudd, men garderober og dusjanlegg brukes på dagtid for eks av kajakkpadlere som skal ut på tur.

– Jeg vil oppfordre folk til å dusje hjemme i egen bolig, men skift kan skje etter reglene om 2-meters avstand i garderober. I praksis betyr det at en og en kan skifte i garderobene, sier leder Arne Hansen.

Klubbhuset vårt – Damehuset – kan benyttes av medlemmene, men her gjelder regelen om 1-meters avstand mellom hver person. De som er tilstede i klubbhuset skal fortsatt registrere seg med dato, klokkeslett og navn. Skjema for registrering er lagt ut i klubbhuset og den enkelte SKAL registrere seg når de kommer inn klubbhuset. Husk gjerne å bruke sprit og munnbind i klubbhuset.

Ved spørsmål kan den enkelte ta kontakt med klubbens leder, Arne Hansen.

Fritidsaktiviteter bør gjennomføres utendørs så langt det er mulig, og garderober kan altså benyttes etter reglene ovenfor. Det anbefales av styret at voksne innendørs holder avstand der det er mulig for å utøve aktiviteten, og at man holder 2 meter avstand ved høy intensiv trening. Dette gjelder bare innendørs, og det er ingen tilsvarende begrensninger på utendørs trening.

Styremøte nr. 9/1. desember 2021: Møte for padleinstruktører og nye romaskiner

Styret i Hamar Ro og kajakklubb møttes til sitt 9. styremøte i 2021 1. desember. Det ble blant annet vedtatt å si ja til opprettelsen av en bruksbåtgruppe som del av routvalget. Det ble også vedtatt å gå til innkjøp av to nye romaskiner (concept2) til treningsrommet. Arne Hansen ble utnevnt til politiattestansvarlig i klubben. Styret ønsket ikke å gi økonomisk støtte til treningssamling for en trener og en aktiv junior i Bergen i romjula.

Klikk deg videre og les hele referatet fra styremøtet 1. desember.

Les videre

Styrevedtak: Kajakkhuset får strøm og nytt lys for 28.625 kroner

Styret i Hamar Ro- og Kajakklubb møttes til møte i klubbhuset 3. november 2021. En rekke saker ble behandlet. Styret slår fast at klubbens likviditet (økonomiske situasjon) er god og at 500 medlemmer hittil i år har betalt sin kontingent. I tillegg  ble det vedtatt ny brukerinstruks for klubbhuset, nye retningslinjer for utleie av klubbhuset, en mulig utbedring av dusjavdelingene i båthuset og det ble bevilget penger til å legge inn lys i det nye kajakkhuset. Styret utsatte å vedta innkjøp av to nye romaskiner til treningsrommet nå, men romaskinsaken skal opp igjen i styremøtet 1. desember.

Retningslinjer for utleie av klubbhuset og brukerinstruks for utleie finner du under menypunktet medlemsskap > priser og betalinger.

Trykk under og les hele møtereferatet, uredigert.

Les videre

Vellykket dag med fokus på sikker vinterpadling

Hamar Ro og Kajakklubb har avsluttet årets sesong av formelle klubbaktiviteter i klubbens regi. Det samme gjelder årets kurssesong for nye kajakkmedlemmer. For å gi medlemmene en gjennomgang foran vintersesongen som for mange vil fortsette i hele vinter, inviterte tre av klubbens godkjente kursholdene, Anders, Per William og Steinar, til et gratis oppfriskningskurs for egne medlemmer. 15-20 padlere møtte opp.

BILDET: Klare for det iskalde Mjøsa, fra venstre instruktørene Per William, Anders og Steinar. I bakgrunnen ligger kajakker klar til bruk, mens medlemmene på plattingen stod klare til å teste iskalde Mjøsa. Foto Erik Johnsen

Les videre

4’ern fikk sin jomfrutur på Mjøsa

BILDET: Et godt øyeblikk i roklubbens lange 140-årige historie: «Ny» brukt-firer på vannet på Mjøsa. Foto Erik Johnsen

Tirsdag 5. oktober fikk den nylig innkjøpte «Gig+» fra Danmark sin jomfrutur. Det var en viss spenning når båten forsiktig ble satt ned i mjøsvannet ved brygga og de fem roerne som skulle bemanne båten denne kvelden, dro i gang denne flotte fireren, bygget i tre.

Les videre

Danskebåten har lagt til ved roernes brygge i Hamar

BILDET: Fra venstre Tom Johansen som hentet båten sammen med Steinar Grøndal (ikke tilstede på bildet). Videre ses Tor Sæming Eng (i midten) og leder i klubben, Arne Hansen. Foto Erik Johnsen

Jammen! Så la danskebåten til ved brygga til Hamar Ro og kajakklubb på Tjuvholmen i Hamar. Det skjedde etter at klubbens nye trekvarting (gig+) dobbeltfirer med styrmann ble hentet hos Randers Roklub i Danmark i løpet av helga. Litt av et møbel klubben har kjøpt for en billig pris.

Les videre

24.500 km og 527 medlemmer

Hamar Roklub 1881 har nå totalt 527 medlemmer, herav 250 damer og 277 menn. Samtidig har klubbens medlemmer også i år padlet og  rodd svært mye; i alt 24.500 kilometer pr. 20. september. Det sier leder Arne Hansen.

Byggeprosessen vil koste oss ca. 2 mil. inkl. mva. innen den er ferdig.
Slik fordeler kostnadene seg:
Nye brygge, kr.  63854.
Båthall kr. 565.583.
Klubbhus kr. 805.731.
Tilbygg Kr. 539.924.Klubben har mottatt kr. 750 000 i anleggstøtte og vi har søkt om spillemidler ikke mottar noe derfra enda.

– Egenkapitalen er god og vi gjennomfører fint uansett om vi for spillemidler eller ikke, sier Arne Hansen.Vi har rodd og padlet 24000 km. hittil i år

Les videre

Klubbens garderober/dusj og treningsrom gjenåpnet, organiserte klubbaktiviteter delvis igang igjen

Klubbens garderober, dusjavdelinger og treningsrom er gjenåpnet. Kompispadling kl. 18.00 og rokveld kl 18.00 på tirsdager er også igang igjen. Husk smittevernregler og spriting/vask av klubbutstyr etter bruk. Klubbens materiell kan altså benyttes av medlemmene. Men det er laget et strengt reglement for bruken inntil videre.

BILDET: Leder Arne Hansen. Foto Erik Johnsen

Trykk videre og les reglene som styret har utarbeidet.

Les videre

Styret: Vedtok midlertidig Roreglement for 2021

Interessen for roingen er gryende igjen i klubben. Derfor er det nå utarbeidet et midlertidig roreglement for klubben som gjelder i 2021. Nytt, fast reglement skal utarbeides til sesongen 2022. Les det nøye og overhold det for din egen sikkerhet.

Klikk deg videre og les reglementet! 

BILDET: Vesle-Mjøsa blir en viktig læringsarena for roing med singelsculler.

Les videre