Nye romaskiner og delvis gjenåpning av garderober

Styret har fra og med søndag 16. januar 2022 i tråd med nasjonale regler og råd fra forbundene, justert reglene for bruken av båthus og klubbhuset. Det er fortsatt stor smittefare i forbindelse med Covid-19 (Delta og Omikron). Men inntil videre åpnes garderobene for kvinner og menn. Men det er viktig å være klar over at 2-metersregelen fortsatt gjelder i treningsrom og garderober. Treningsrommet/garderobe og dusj kan altså brukes, men det MÅ være 2 -to- meters avstand mellom brukerne. I praksis betyr dette at bare en person kan bruke treningsrommet om gangen.

– De nye endringene i reglene ble gjort fredag 14. januar av forbundet. Jeg føler vi er raskt ute nå, sier leder Arne Hansen.

BILDET: På grunn av covid-19-pandemien er det plassert romaskiner i garderober da det kreves 2 meter avstand i treningsrommet. Maskinene skal inn i treningsrommet når pandemien er over. Maskinene kan vipper opp når det ikke er i bruk.

Klubben har nå montert opp sine to nye roergometere (Concept2). Det er nå plassert en i hver garderobe for å øke kapasiteten for trening på klubben. Det betyr at andre ikke kan benytte garderober når noen bruker maskinene. Romaskinene i garderobene kan heller ikke brukes når det er andre som skifter i garderobene. De som ønsker å bruke treningsrom/romaskiner, bør fortrinnsvis gjøre dette på kveldstid for å hindre brukskollisjoner med de som padler på dagtid. Det er et poeng at romaskinene kan vipper opp og plasseres i et hjørne av garderobene når noen vil skifte eller dusje. Pandemien er grunnen til denne ordningen.

Styret vil understreke at de nye romaskinene selvsagt kan brukes av både roere og padlere. Roergoene (og alt annet treningsutstyr i treningsrommet) er for alle medlemmer, uansett om det er roere eller padlere.

Det er nå satt fram sprit og tørkerull slik at maskinene rengjøres etter bruk (sleide, håndtak, reguleringshåndtak for motstand og display). Håndtak skal etter bruk slippes forsiktig inn i viftehuset (for på den måten å unngå slitasje på strikken som gir motstand).

Styret vil sammen med Routvalget og interesserte kajakkpadlere avklare hvordan treningsopplegget blir utover vinteren, blant annet kursvirksomhet på romaskiner (og for de som ønsker å organisere kvelder på padlemaskinene). Både roere og padlere vil selvsagt hensyntas når det gjelder bruken av treningsrommet. Routvalget skal ha møte 26. januar kl. 18.00.

Leder Arne Hansen sier at de nye reglene for bruken av treningsrom og garderober i praksis betyr at bare et og et medlem kan trene i treningsrommet/garderobene om gangen på grunn av at det er vanskelig å holde 2-meters avstand og pga av at trening på romaskin anses som intensiv trening. Roergometrene er selvsagt bare plassert i garderobene som en midlertidig løsning under den pandemien vi nå er inne i. Styret anbefaler at bruk av romaskiner og padlemaskiner kan skje på kvelden etter mørkes frambrudd, men garderober og dusjanlegg brukes på dagtid for eks av kajakkpadlere som skal ut på tur.

– Jeg vil oppfordre folk til å dusje hjemme i egen bolig, men skift kan skje etter reglene om 2-meters avstand i garderober. I praksis betyr det at en og en kan skifte i garderobene, sier leder Arne Hansen.

Klubbhuset vårt – Damehuset – kan benyttes av medlemmene, men her gjelder regelen om 1-meters avstand mellom hver person. De som er tilstede i klubbhuset skal fortsatt registrere seg med dato, klokkeslett og navn. Skjema for registrering er lagt ut i klubbhuset og den enkelte SKAL registrere seg når de kommer inn klubbhuset. Husk gjerne å bruke sprit og munnbind i klubbhuset.

Ved spørsmål kan den enkelte ta kontakt med klubbens leder, Arne Hansen.

Fritidsaktiviteter bør gjennomføres utendørs så langt det er mulig, og garderober kan altså benyttes etter reglene ovenfor. Det anbefales av styret at voksne innendørs holder avstand der det er mulig for å utøve aktiviteten, og at man holder 2 meter avstand ved høy intensiv trening. Dette gjelder bare innendørs, og det er ingen tilsvarende begrensninger på utendørs trening.