Treningsrommet gjenåpnet med ro- og padlemaskiner

Treningsrommet som klubben har bygget opp i båthuset på Tjuvholmen, er nå gjenåpnet etter Covid-19-pandemien. De nye romaskinene er nå satt på plass. Det er nå god kapasitet til å trene. I samråd med ansvarlig for treningsrommet, Terje Larsen, har vi plassert den ene av romaskinene oppslått slik at den kan slås ned etter behov.

Leder Arne Hansen retter en takk til alle som bidrog lørdag 5. februar med klargjøring, flytting og rydding av utstyret i treningsrommet. Tilstede på dugnaden lørdag var Arne, Tor, Erik, Tom og ansvarlig for treningsrommet, Terje Larsen.

BILDET: Ryddegjengen etter velutført jobb, fra venstre Arne, Tom, Tor og Terje. Foto Erik Johnsen

– Nå er den midlertidige plasseringen av romaskiner i garderobene over, maskinene er på plass i trimrommet og vi kan trene uten restriksjoner etter de siste endringene som følge av Covid-19. Jeg må likevel be om at utstyret som den enkelte benytter, vaskes rent/desinfiseres/rengjøres etter bruk. Da blir alt så mye hyggeligere for nestemann, sier Hansen.

Den ene romaskina er slått opp mot veggen innerst i treningsrommet og kan slås ned ved spesielt stor aktivitet. Vær forsiktig når romaskina tas i bruk for å unngå skader. Samtidig er det viktig at ventilatoren skal være på under trening for å hindre smitte og dårlig luft. Den slås på automatisk når en slår på lyset. Det vil også bli montert en TV i rommet over romaskinene og padlemaskinene for de som vil se på TV under trening (NRK-kanalene). En TV som hentes inn fra kontoret i klubbhuset vil bli montert etter hvert på en TV-brakett for de som ønsker et slik tilbud. Dette vil bli tatt når vi får avklart plassering og tilkoplinger.

Det vil snart bli hengt opp en enkel veileder for daglig vedlikehold/bruk av romaskinene.

Helsedirektoratet har skrevet slik i sin anbefaling om Covid-19-situasjonen når det gjelder organiserte idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter i tida framover:

Aktivitetene kan foregå som normalt både innendørs og utendørs for alle aldersgrupper, med kontakt der det er nødvendig. Det vil si at den generelle anbefalingen om 1 meters avstand ikke skal gjelde dersom kontakt er nødvendig for å gjennomføre aktiviteten.

Styret oppfordrer medlemmene til å være forsiktig i tida framover for å unngå smitte ved å bruke munnbind når det ikke er mulig å overholde meteren. Samtidig er det viktig at den enkelte rengjør maskiner som benyttes med sprit som er satt fram. Dette gjelder alle typer utstyr, blant annet håndtak, seter, vektutstyr og det du bruker av utstyr under treningen, herunder spinningsykler og elipsemaskin.

BILDET: Tom og Arne i sving, Terje med ryggen til. Foto Erik Johnsen