Invitasjon til medlemsmøte 9. november 2023 kl. 18.00

Styret inviterer klubbens medlemmer til et uformelt medlemsmøte i klubbens lokaler. Vi ønsker å ha en gjennomgang av sesongen som har gått samt få innspill for sesongen 2024.
Vi oppfordrer våre medlemmer til å komme med gode innspill som vi kan ta med oss videre frem mot sesongen 2024.

Program:

  • Introduksjon og status
  • Gruppearbeid – oppgaver og diskusjon i forhold til klubbens strategi.

Påmelding på Facebook innen 6.11.2023 eventuelt til leder (sms til 95813001).

Om noen vil ta med kake/tilsvarende så er vi takknemlig for det.

NB: Det er fortsatt mye korona i omløp og oppfordrer medlemmer til å ta nødvendig hensyn dersom de har symptomer (nysing, uvelhet, kvalme, og eventuelt oppkast/diare).

Velkommen

For styret
Jan-Roger Sætren / styreleder