Forfatterarkiv: Per William Doksrud

Godt frammøte på årets høstdugnad!

Årets høstdugnad ble framskyndet noen uker, slik at den kunne kombineres med opprydding etter «Hans». Omkring 35 medlemmer møtte opp for å hjelpe til, og en rekke oppgaver ble utført. Etter uværet var det mye rusk og rask som hadde samlet seg i strandkanten, i tillegg til ødelagte porter under Klubbhuset som ikke klarte påkjenningen fra den flomstore Mjøsa. Det var også litt mer arbeid enn vanlig med raking på plenen som hadde stått under vann. Andre gjøremål var blant annet rensking av takrenner, maling av dører og vinduskarmer, og vasking av vinduer og tak.

Husutvalget opplyser om at det nå er klart for lagring av kajakker under Klubbhuset igjen. I forbindelse med flommen ble båtene som var lagret der flyttet inn i kajakkhallen. De som eier disse kajakkene oppfordres nå til selv å flytte dem tilbake.

Som vanlig ble dugnadsinnsatsen belønnet med bevertning, denne gang i form av pølser, kaker, sveler og kaffe. En stor takk til alle som viet søndagen til arbeid for klubben vår!

Les videre

Referat fra Bruksbåtgruppa

I september 2021 fikk styret i roklubben en henvendelse fra Anno Museum/Glomdalsmuseet v/ førstekonservator Sigurd Nielsen om roklubben var interessert i et samarbeid med dem om generelt vern av gamle mjøsbåter gjennom bla. anskaffelse/kopiering, opplag/vedlikehold, etterbruk (klubbens medlemmer samt andre aktører) og ev. kurs. Det dreide seg om små klinkerbygde, åpne bruksbåter i tre på omlag 14-18 fot, opprinnelig bygget av lokale båtbyggere i mjøsdistriktet, fortrinnsvis spissbåter, dvs. robåter. Roklubben takket ja til denne invitasjonen etter at vedtak var fattet i styret, og det ble satt i gang et arbeid med å lage en samarbeidsavtale.

Som kjent er gamle mjøsbåter/robåter er en del av roklubbens historie, og det er av stor betydning for klubben at man bidrar til å ivareta denne historien i Hamar Roklub. Bruken av bruksbåter har vært viktig for klubbens routvikling når det gjelder rekruttering og medlemsverving, noe som også vil gjelde for den nyere tid fremover. En rekke ganger på 1920-tallet arrangerte medlemmer i Hamar Roklub og den tidligere roklubben Start på Nes konkurranser/regattaer i vanlige bruksbåter i tillegg til konkurranse i vanlige racerbåter (firere, toere og innriggere, både med og uten styrmann). På 1920 – og noen ganger på 1930-tallet, ble slike båter benyttet for å få opp interessen for roingen og for å få opp kompetansen blant medlemmer og andre til å ferdes trygt på Mjøsa. Disse båttypene ble både benyttet til fisking på Mjøsa men også til konkurranseroing hvor det var tidtaking i forskjellige klasser med tilhørende premiering.

Det ble så i 2022 opprettet en bruksbåtgruppe som ble organisert under routvalget med rosjefen som formell leder. Bruksbåtgruppa ble senere i januar 2023 flyttet fra routvalget og lagt direkte under styret med Per Myrvang som leder.

Her kan du lese hele referatet fra det første møtet i Bruksbåtgruppa, som ble avholdt 24.05.2023.

Organisert aktivitet igangsettes!

Jeg har hatt telefonisk kontakt med Hamar kommune i dag og fått følgende informasjon:

Vannkvalitet: Det er foretatt målinger på alle badeplasser inkludert Veslemjøsa og alle prøvene er grønne, dvs ingen påvist forurensing. Det betyr at organisert aktivitet kan igangsettes. Felles ryddedugnad planlegges gjennomført etter 20. september. Klubben planlegger for å delta på kort varsel.

Styret takker medlemmene både for engasjement og tålmodighet i perioden flommen har vart.

Hilsen Jan Roger Sætren / leder

Flom: Vannstanden i Mjøsa går ned – men organisert aktivitet er fortsatt på vent

Vannstanden i Mjøsa kryper nedover, og forhåpentligvis får vi etterhvert en normal høst. Etter en periode med vanskelig adkomst til Tjuvholmen, er det nå mulig å kjøre bil under Victoriaundergangen igjen. Det gjenstår imidlertid litt før vi er tilbake til normalen, og siste oppdatering fra klubbens leder lyder slik:

Hamar roklubb 1881 følger Hamar kommune sine råd, sist oppdatert 7.9.2023. På grunn av vannkvaliteten frarådes bading. Vent med opprydding i flomutsatte områder til kommunen inviterer til felles ryddeaksjon. For klubben betyr det at organisert aktivitet på vannet fortsatt settes på vent.
Jan Roger Sætren


(Skjermdump fra imjosa.no 11.09.2023 kl. 13.30)

Følg med på status fra Hamar kommune:
https://www.hamar.kommune.no/beredskap/ekstremvaret-hans/

Info om vannstanden i Mjøsa:
https://imjosa.no/

Mjøsa stiger – forekomst av e.coli bakterier i vannet kan føre til at du blir sjuk – all organisert aktivitet er fortsatt avlyst

Mjøsa stiger. I dag kl. 1830 har vannstanden passert 7,00 m, som er 18 cm høyere enn fredag 25.8 da den var på sitt laveste etter stormen «Hans». Kommunen fraråder bading på grunn av risiko for smitte av blant annet e.coli. Styret i Hamar Roklub 1881 har tidligere avlyst all organisert aktivitet nettopp på grunn av risiko for smitte. Etter å ha innhentet råd fra fagfolk, er all organisert aktivitet fortsatt avlyst inntil videre.

Dette gjelder:

 • Kurs
 • Parapadling
 • Flattvannspadling
 • Kompispadling
 • Åpen dag onsdager
 • Organisert Roaktivitet

Til dere som likevel på eget initiativ er på vannet:

 • Vask og dusj dere dersom dere har vært i kontakt med vannet.
 • Rengjør utstyr som har vært i bruk. Dette gjelder spesielt klubbutstyr.

Hamar kommune holder deg oppdatert om status her:
https://www.hamar.kommune.no/beredskap/ekstremvaret-hans/

Bilder er fra Damehuset mandag 28.8.2023 kl. 1830.

Jan Roger Sætren/leder

Ekstremværet «Hans» – Mjøsa er fortsatt stor – 7,29 m 16.08 kl. 16.00

Mjøsa er på retur, men situasjonen er ikke avklart (https://imjosa.no/). På sitt høyeste var Mjøsa på 7,45 m (søndag), men har sunket til 7,29 m. Jeg var innom klubben i dag kl. 1730. Det er noe skader på noen av dørene til kajakkhotellet under Damehuset. Adkomsten til Tjuvholmen er fortsatt begrenset, men det mulig å komme frem. Det er mye rekved i området. Vi mobiliserer til dugnad på kort varsel når alt har roet seg.

Les videre

Ekstremværet «Hans» – situasjonen er under kontroll, men ikke avklart

Mjøsa er på retur, men situasjonen er ikke avklart. Det er varslet nedbør kommende dager og det kan i verste fall medføre at Mjøsa stiger igjen: https://imjosa.no/

På sitt høyeste var Mjøsa på 7,45 m (søndag), men har i skrivende stund (mandag kl. 15.00) sunket til 7,42 m. Det er ingen betydelige skader på noen av klubbens bygninger. Damehuset tåler 1995 flom (7,96 m) som er ca. 50 cm høyere en toppen så langt (7,45m).

Les videre

Ekstremværet «Hans» – all planlagt aktivitet avlyses neste uke

Det er varslet at Mjøsa kan nå 7.60 m innen lørdag 12. august som er det høyeste siden flommen i 1995. Her kan du følge vannstanden i Mjøsa: https://imjosa.no.

Slik som situasjonen blir fremover så finner styret det IKKE tilrådelig å gjennomføre planlagt aktivitet den nærmeste uke.

Dette gjelder:

 • Grunnkurs
 • Introkurs
 • Parapadling
 • Flattvannspadling
 • Kompispadling
 • Åpen dag onsdag 16. august
 • Roaktivitet
 • Helgøya rundt 20. august

Les videre

Ønsker du å utvikle deg som kajakkpadler?

For en klubb er det viktig å ha flest mulig ressurser å spille på. Når flere har kunnskaper og ferdigheter, muliggjør dette mer av tilrettelagte aktiviteter og gir trygghet for de som deltar. Det er derfor viktig at flere av klubbens medlemmer tar kursene høyere opp i våttkortstigen.

Norges Padleforbund sin våttkortstige innen havpadling består av fem nivåer. Det første nivået på stigen, med helt grunnleggende ferdigheter, er introkurset. Deretter kommer grunnkurset, som «løfter» deg opp til et nivå der du har kunnskaper om padleteknikker som trengs for å padle trygt også litt lengre fra land. På grunnkurset lærer du dessuten redning og får trent mer enn i introkurset på grunnleggende årebruksteknikker.

Nivå tre på stigen er teknikkurset og aktivitetslederkurset. På teknikkurset øves det mer på det du lærte i grunnkurset, og du lærer enda flere tak med åren. Teknikkurset legger vekt på svingteknikker som gjør deg mindre avhengig av roret, og du lærer hvordan du bruker taueline. Det trenes for eksempel på hvordan du kan bidra i situasjoner der en padlevenn trenger hjelp fra deg. Å padle rett frem er erfaringsmessig den teknikken padlere flest trenger veiledning på – og det får du på teknikkurset. Bedre teknikk gir mer effektiv fremdrift og økt utholdenhet med mindre bruk av armene. Teknikkurset fokuserer også på redningsteknikker, og du lærer mer om både egen- og kameratredning.

Les videre

[AVLYST!] Helgøya rundt 2023

16.08.2023:
Flomsituasjonen gjør dessverre at denne turen må avlyses (mer info).

Hamar Roklubb inviterer til fellestur «Helgøya Rundt» søndag 20. august 2023. Det er to turalternativer:

Turalternativ A (28 km) start klokka 10.00:
Start og stopp på Tjuvholmen / Hamar Roklubb.
De som skal være med fra Tjuvholmen må kunne holde en fart på 6 km i timen og ha padlet nok til å vite at man klarer 3 mil. Værforholdene kan gjøre at turen blir noe lenger og tyngre enn planlagt. Det blir 30 minutters pause på Skurven før vi padler videre sammen med turalternativ B.

Turalternativ B (18 km) start klokka 12:
Start og stopp på Skurven. Vi padler sammen med turalternativ A.
Avtal gjerne med andre om felles kjøring til Skurven. Spørsmål om samkjøring kan også gjøres på facebooksiden til klubben.

Etter at vi har padlet fra Skurven har vi en felles 30 minutters pause på Hovinsholmen med egen medbrakt niste, før vi padler til Bergvika. Her har vi en lengre pause på 1-1,5 time før gruppene skiller lag og padler tilbake til Hamar og Skurven. Været vil også kunne påvirke hvor lang pausen blir. Hver enkelt deltaker tar med mat, drikke og utstyr for å lage sin egen mat på Bergvika.

På turen er det 4 aktivitetsledere som skal ivareta sikkerheten. Det er ikke følgebåt eller følgebil med på turen. Derfor er det viktig at alle som skal delta er trygge på egne ferdigheter for å gjennomføre en slik tur. Andre i gruppen kan bli tildelt oppgaver fra aktivitetslederne.

Les videre