Nyttige innspill til styret på medlemsmøtet 9. november

Styret inviterte klubbens medlemmer til et uformelt medlemsmøte 9. november. Agendaen var en gjennomgang av sesongen som har gått, samt få innspill for sesongen 2024. Omlag 30 medlemmer deltok, og det var godt engasjement blant de frammøtte.

Møtet startet med at styret og andre som har sentrale roller i klubben orienterte om sine arbeidsoppgaver. En av de viktige oppgavene som klubben står overfor nå, er utbedring av dusj/garderobe. Det er påvist setningsskader, og leder viste bilder fra rørinspeksjon som viser ødelagte avløpsrør som krever tiltak. Tilbakemeldingene fra de frammøtte var slik at styret nå setter i gang et forprosjekt for å få et godt grunnlag til å beregne totalkostnader for dette.

Medlemmene ble deretter inndelt i grupper for å jobbe fram svar på følgende spørsmål:
«Hva vil vi med klubben om 3 år?»
«Hvordan skal vi få flere medlemmer på vannet?»
«Hvordan skal vi prioritere bruk av klubbens økonomiske midler framover?».

Det kom fram mange gode innspill til styret som det skal jobbes videre med. Hvis du ikke fikk deltatt på møtet, men ønsker å formidle synspunkter til styret, kan dette sendes på e-post til .

Som vanlig ble det til slutt tid til sosial prat med god bevertning (kaffe og kaker).

Hele presentasjonen som ble brukt på møtet kan du se her.