Planer om mange fine padleturer i sommer?

Styret inviterer deg til å bli med lørdag 18. august!

Da kommer det til å være mange mennesker i området Tyvholmen – Brygga – Koigen – Domkirkeodden i forbindelse med en stor mønstring av alle frivillige organisasjoner, lag og foreninger i Hamar.

Styret ønsker stor kajakkaktivitet i området og håper at du blir med, slik at klubben blir synlig for alle. Det blir også åpen dag på Tyvholmen kl 11:00-16:00. Du huker sikkert av dagen i kalenderen?

med vennlig hilsen Styret i Hamar Roklub