Rosesongen i gang med roing i Vesle-Mjøsa

ROINFO NR 1/2020 DATO: 11.05.20

BILDET: Litt roaktivitet fra brygga i Vesle-Mjøsa. Foto Erik Johnsen

Da er sesongen 2020 i gang etter at vi hadde åpning på klubben søndag 10.05.20. 12 padlere møtte opp og hadde en tøff tur til Torps og tilbake. Jeg og resten av routvalget satt i mellomtiden og koste oss inne i et godt oppvarmet klubbhus. Vi diskuterte mye rundt tema roing, og vi la en plan for rovirksomheten vår videre fremover.

Vi har tidligere beskrevet dette som tre trinn nå i oppstartsfasen, les mer nedenfor!

  • 2019: Oversikt/nødvendig reparasjon av romateriell. Vi har anskaffet det som har vært mulig av brukt utstyr fra Haslefabrikken, og det er innkjøpt en pent brukt singelsculler med årer fra Christiania Roklubb. Årer er også pusset opp. Romaskin Consept 2 er innkjøpt og står i treningsrommet.
  • 2020: Hovedbrygga er nå ferdig bygget, Denne we også tilpasset bevegelseshemmede. Brygga ble kjempefin, og en stor takk til arbeidslaget som stod for jobben. Det bygges videre nå fremover en tilleggsbrygge som er tilpasset lavriggede båter. Denne brygga blir like lang, men kun 2 m bred med flytehøyde 7-10 cm. Denne vil bli hengslet inn til den andre brygga som dermed blir litt høyere enn brygga som allerede er ferdig. Dette arbeidet er allerede i gang, og er selvsagt godkjent av kommunen og styret i roklubben.
  • 2021: Etter planen skal det nye tilbygget til klubbhuset stå ferdig til sesongstart dette året. Videre skal alle klubbkajakkene med utstyr flyttes over til dette tilbygget, slik at rohallen blir ryddet og hvor det kun skal være robåter og romateriell. Dette muliggjør et lenge tiltrengt behov for forskriftsmessig lagring av båter, men ikke minst, en mulighet til å bære båtene ut/inn med god plass på alle kanter. Det er en forutsetning at vi klarer å få til dette, idet en altfor trang rohall så langt har medført at roinga har stoppet helt opp. Vi er i dag 7 personer som er registrert som kun roere, og 23 personer som både ror og padler. I tillegg har vi ca. 10 nye medlemmer som som har lyst til å ro/gikk rokursene i fjor. Jeg er også sikker på at flere vil fatte interesse for roinga fremover, og at vi fremover vil skape å lage et positivt, trivelig romiljø i klubben hvor vi skal «dyrke» tur-og mosjonsroing på sitt beste. Bedre mosjonsform finnes jo ikke. Vi vurderer også å innføre en fast dag i uka i tillegg, dette hver tirsdag fra 18-21, men vi tenkte vi først skulle høre med dere om dette. Dette vil i så fall være et alternativ for de som reiser mye bort i helgene.   

BILDET: Det ros litt i Vesle-Mjøsa om dagen. Her en av nybegynnerne i trimmerbåt. Foto Erik Johnsen

Vel, da var dette litt info sånn helt i starten. Nå bretter vi opp ermene, og kommer oss ut i båtene. Nå skal vi produsere både turer og km, og som det høyeste målet: flere som tar distansemerket. (kravoversikt henger nede på tavla vår på roklubben).

Da ses vi.Hilsen fra oss i Routvalget i Hamar Roklub 1881.

Som kjent er det også innført rodager denne sesongen, dette hver søndag (unntatt fellesferien) fra kl. 11-1400. Første rodag blir søndag 24. mai kl. 11-1400. Møt opp!

Tor Sæming Eng mob. 957 31061

Erik Johnsen mob. 951 34175

Tom Johansen mob. 976 87721

Stein Hval mob. 911 99757

Innkjøp av nytt materiell vil også være mulig når aktiviteten øker.