Sesongen 2020: 105 roturer og 1116 kilometer roing

Rostatistikken for siste 2020-sesongen er godt nytt for roingen i Hamar Ro og Kajakklubb. I følge Tor Sæming Engs ferske roinformasjon til medlemmene, var det hele 34 kombinerte roere/padlere i 2020. Men bare seks av dem er roere. Tallene viser at det er rodd 1.126 km fordelt på 105 turer i 2020. Det er tatt tre distansemerker: en gull og en bronse for herrer og en gull for kvinner. – Dette er en god utvikling, skriver Tor Sæming Eng i informasjonsskrivet.

BILDET: Roaktivitet ved klubbens brygger i sesongen 2020.

Du kan lese hele informasjonsskrivet, bare klikk deg videre!

ROINFO NR: 1/2021

DATO: 07.02.21

Hei alle rovenner.

Da er vi godt i gang med det nye året, og det er på tide å se seg litt tilbake for å se hva vi har utrettet rosesongen 2020, og ikke minst hvilke planer vi nå har fremover i 2021.

Rosesongen 2020:

Denne sesongen har vært historisk idet vi for første gang på mange år klarte å vekke rointeressen i klubben til live igjen. Vi i routvalget var litt spente rett før sesongen startet, men vi var tross alt temmelig sikre på at vi ville få dette. Romateriellet var ok, men den største utfordringen var den svært så trange rohallen. Til tross for dette klarte vi allikevel å få til en kjempefin sesong, og det er ingen tvil om at roinga er tilbake og har kommet for å bli.

Gjennom sesongen har det vært åpen klubbdag for roing hver søndag kl. 1100-1400, med unntak av fellesferien. Det har vært klubbdager i alt 17 søndager, og det er gledelig at vi har klart å lage en liten gruppe medlemmer med interesse for roing. I alt har vi vært ca. 30 personer gjennom sesongen hvor 1/3 har vært kvinner. Routvalget organiserte en vaktordning hvor det var mulig å få litt opplæring samt hjelp til å bære ut de tyngste båtene. Imidlertid har vi slitt med vårt gamle problem, en overfylt rohall hvor det har vært vanskelig å få ut båtene. Dette gjelder spesielt de som har ønsket å trene alene utenom rodagene. Imidlertid har vi gledet oss veldig til å få innrede rohallen til robåter når kajakkhallen står ferdig. Da skal som kjent alle klubbkajakkene over dit, og vi roerne vil få den plassen vi trenger i rohallen. De ble i rosesongen allerede diskutert planer om oppussing av noen av de gamle båtene, men dette avventes til vi får god nok plass i rohallen.

I november2020 startet også ordningen med distansemerker på romaskin av merket C2 (som vi har i treningsrommet). Dette gir en mulighet til å ha noe «å strekke seg etter» på vinterstid. Perioden gjelder fra 15.10 til 15.04, og er et samarbeid mellom Norges Roforbund og Consept2. Dette gir en fin motivasjon til å mosjonere litt på vinterstid, men også en mulighet til å trene opp et lite grunnlag til selve rosesongen begynner. Skjema og info er hengt opp i treningsrommet. Dessverre har pandemien gjort at vi har måtte stenge treningsrommet i perioder, men vi håper dette kan åpnes igjen i god tid før «romaskinsesongen» avsluttes 15.04.

Routvalget har hatt noen møter, og det har underveis blitt foretatt noen justeringer. Routvalget består nå av leder Tor Sæming Eng, Per Myrvang, Tom Johansen, Stein Hval, Karin Van Veen og Kristin Høiby. Disse ønsker også å fortsette til neste sesong, og rotvalgets videre eksistens er sikret gjennom et enstemmig vedtak fra styret den 03.02.21.

Romateriell: Det er ikke anskaffet noe nytt romateriell for sesongen 2020, dette med unntak av 3 store, robuste bukker som Erik Johnsen har laget til oss, samt 2 traller som Arne har laget til singeltrimmerne. Den tredje tralla til dobbelttrimmeren er under produksjon. Imidlertid har routvalget meldt inn behov for 2-3 nye singeltrimmere og 4 langårer. Man vil ikke kjøpe inn nytt romateriell før rohallen er klargjort ferdig for robåter, dette tidligst rosesongen 2022. MEN DA ER VI KLARE!

Ny tilleggsdel til brygga vår ble ferdig til sesongen begynte, og vi fikk en ideell høyde på denne tilleggsbrygga. De resterende delene blir laget ferdig til sesongen begynner nå i år, og vil ha den samme lengden som hovedbrygga.

Rostatistikk for 2020:

Vi var 34 roere/padlere, hvorav 6 kun er roere. Det er rodd 1126 km fordelt på 105 turer. Det er tatt 3 distansemerker, dette herrer 1 gull og 1 bronse, og kvinner 1 gull. Dette er en god utvikling.

Kommende rosesong 2021:

Som nevnt blir alle klubbkajakkene nå etterhvert plassert i den nye kajakkhallen. Vi håper og tror dette blir gjennomført i god tid før sesongen begynner.

Når rohallen er tømt, så kommer vi roerne inn i bildet. Vi da følgende arbeidsplan:

  1. Rydding av rohallen, og planlegging av båtplassering. Alle båter skal få sin faste plass, og det vil være viktig at dette er mest mulig praktiske plasser slik at ut/inn-transport går lettest mulig. Trimmerne skal stå på gulvet, på de nylagede trallene, og vil dermed være greie å få ut og inn. Før plassering går vi selvsagt over alle båtene og sjekker at de er i orden til sesongen begynner.
  2. Sortere/reparere/henge opp alle årene. Her er det et par årestativer som må flyttes, men de fleste årene henger allerede på plass.
  3. Gå over/ ev. rep. av 4 innerigger. Denne skal i utgangspunktet være i topp stand, men kjølskinna må skrus fast i bauen. Dette er båtenes flaggskip, og dette tror jeg blir en populær båt å ro fremover.
  4. Gå over/rep. av dobbeltfireren. Denne restaurerte Sverre Nordhagen for noen år siden, så den skal være i bra stand. Må påsettes riggere og justeres. Dette er en liten lekkerbisken av en båt, og er kjempemorro å ro. Den blir garantert populær.
  5. Sjekke at følgebåt og motor er ok. Dette er en båt og motor som ble kjøpt inn etter brannen i 1980, og tiltenkt roaktiviteten som følgebåt hvor det skal drives trening/instruksjon.
  6. Gjennom sesongen prøve å finne ut hva vi har behov for å kjøpe inn av båter/utstyr til neste års sesong. Her er det veldig mye å velge i, og vi skal sikkert ha flere samlinger

7.

på roklubben hvor vi kan diskutere dette. Høsten er også lang, og det er planlagt at vi kan møtes regelmessig i klubbhuset til sosialt samvær når sesongen er avsluttet. Her vil innkjøp av båter garantert bli et viktig tema.

  1. Gjøre ferdig tilleggsbrygga. Her er kun en del ferdig, resten gjenstår. Den ferdige delen er testet og utmerket til lavriggede båter. Da er det lettvint å bare kopiere denne i full lengde.

Vi har med andre ord en del og gjøre når sesongen nærmer seg, og jeg kommer til å innkalle til dugnader etterhvert. Vi skal overhodet ikke slite oss helt ut, men er vi flere så er dette faktisk helt overkommelig. Dugnad er også med på å bygge romiljøet vårt. Vi sper på med kaffe og næringsrike, sprø rømmevafler.

Rodager vil nå kommende sesong bli avholdt hver tirsdag kl. 1800-2100, eventuelt også søndager.

Håper dere også gleder dere like mye som oss til vi kan sette igang. Vi nevner igjen at nivået på dette kun er mosjons-turroing, og at det skal være morro. Selvsagt er det stas om flere klarer å ta distansemerket.

I mellomtiden, ta det Rolig.

Routvalget i Hamar Roklub 1881

Leder Tor Sæming Eng

Karin Van Veen

Kristin Høiby

Per Myrvang

Tom Johansen

Stein Hval