Ulovlig å padle innenfor jernbanebrua før 1. juni!

I HA for noen dager siden framkom det kritikk for at det padles og ros innover i Åkersvika innenfor jernbanebrua. Jeg tviler på om det er noen av våre robåter som brukes til roing innenfor jernbanebrua på denne tida. Vannstanden er lav og det er bare mulig å ta seg fram på ei smal vårstripe med vann som renner. Våre robåter egner seg ikke til slik bruk! Derimot ser jeg ikke bort i fra at noen har «forvillet» sin innenfor jernbanebrua i kajakk. Jeg vil gjøre oppmerksom på at dette i henhold til reguleringsbestemmelsene for Åkersvika Naturreservat er ulovlig på denne tida av året. Jeg vet ikke om noen av våre medlemmer padler innenfor jernbanebrua før 1. juni. Men til de som gjør dette: Slutt med det. Det er ulovlig og forstyrrende for fuglelivet! Blir du tatt for dette kan du faktisk bli bøtelagt. Dette er ment som en påminnelse da jeg ikke tror alle nødvendigvis kjenner til disse bestemmelsene. Mjøsa er stor så det er nok av tumleplass ellers på vakre Mjøsa! Fortsatt god tur!