Åkersvika: Ulovlig å padle og ro fram til 1. juni!

BILDET: Selvsagt er det fristende med en padletur i Åkersvika for der er det vakkert. Men før 1. juni er det ulovlig og det kan utstedes bøter for brudd på ferdselsforbundet. Foto Erik Johnsen

Medlemmene må merke seg at det er ulovlig å padle eller ro i Åkersvika fram til 1. juni. Dette gjelder all slik aktivitet innenfor Dovrebanen som krysser Åkersvika fra Espern til Stangesiden. Grunnen til at Åkersvika er stengt, er hensynet til fuglelivet og kulturminner i Åkersvika Naturreservat. 

Rett vest for Klubbhuset vårt finner du mer informasjon om naturreservatet. På kartet som står der, vil du også se at båthuset og klubbhuset som Roklubben eier, ligger helt på grensa til Nataurreservatet. For eksempel ligger hele Vesle-Mjøsa i reservatet, men her er det ikke ro eller padleforbud. Men det er ikke tillatt med motorbåttrafikk.

Medlemmene må respektere dette. Det bør ikke være helt umulig, da vi ellers har hele Mjøsa å padle og på. Her er et utdrag av verneforskriften:

§ 5.(regulering av ferdsel)
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner. I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:
a)    Motorferdsel på land og på is er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy. Videre er lavtflyging under 300 meter forbudt.

 b)    Motorferdsel til vanns er forbudt hele året innenfor jernbanebrua (Dovrebanen) og i perioden fra og med 1. april til og med 31. mai i området utenfor jernbanebrua.

 c)    I området innenfor jernbanebrua (Dovrebanen) er ferdsel med robåt, kano/kajakk og andre ikke-motoriserte fartøyer forbudt i perioden fra og med 1. april til og med 31. mai.