«Åpent hus» i 2023

Hamar ro- og kajakklubb har lange tradisjoner med å arrangere «Åpent hus» onsdagskvelder i sommerhalvåret. Her kan du som er nysgjerrig på klubben møte opp for å bli kjent med tilbudet vårt, og det er mulig å prøve padling i trygge omgivelser hvis du er usikker på om dette er noe for deg.

Det er Padleutvalget som er ansvarlig for «Åpent hus», og 10. mai avholdt de et infomøte der klubbens medlemmer var invitert til å delta i utformingen av dette tilbudet. Resultatet er at klubben fortsetter med «Åpent hus» også i 2023, men med noen endringer fra tidligere år.

Vi sikter mot å holde «Åpent hus» to onsdager i juni og tre onsdager i august. I tillegg kan det bli aktuelt å utvide med flere onsdager i juni og august på kort varsel hvis det f.eks. er meldt bra vær og nok vakter ønsker å bidra. Dette blir isåfall annonsert i klubbens Facebook-gruppe noen dager i forveien.

Klubben har tidligere hatt retningslinjer for hvordan «Åpent-hus»-arrangementet skal gjennomføres. Disse retningslinjene har nå blitt revidert til en ny instruks, slik at det er enda tydeligere hvilken rolle vaktene har på disse kveldene. Det har også blitt utarbeidet en egenerklæring som alle frammøtte må signere før de går på vannet. Håpet er at dette bidrar til økt trygghet og forutsigbarhet for alle involverte, og at terskelen for å stille som vakt blir lavere.

Vi er helt avhengig av at medlemmer skriver seg på vaktlisten. Om det ikke er nok vakter på en oppsatt onsdag, må «Åpent hus» avlyses. Det skal være tre vakter hver gang, og én av disse må være aktivitetsleder hav. For de to andre vaktene stilles ingen andre krav enn at du må være medlem i klubben og ha padlet en stund. Vaktlisten henger på tavla i gangen utenfor garderobene.

Vi håper at flest mulig vil bidra til klubben med å melde seg til tjeneste. Alle sikkerhetsvakter belønnes med kr. 100,- i fratrekk på neste års kontingent for hver deltagende onsdag.