Årsmøtet avholdes 6. mars kl. 19.00 på Tjuvholmen

Styret i Hamar Roklub 1881 har bestemt at årsmøtet som behandler driftsåret 2018, skal avholdes onsdag 6. mars. Som vanlig er møtet lagt til Tjuvholmen. Les dagsorden for møtet lenger ned i denne informasjonen.

Det blir vanlige årsmøtesaker med behandling av årsberetning for 2018 og godkjenning av årsregnskapet for driftsåret 2018. Årsmøtet skal også vedta budsjett for 2019.

Årsberetningen som utformes som en rapport om aktiviteten og resultatene for 2018, vil inneholde informasjon om aktiviteter og utdeling av diplom til de som har padlet og rodd mye og som på den måten er godkjent for merkeroing/merkepadling.

På programmet står også et punkt om valg av medlemmer til styret og stell for 2019 foruten eventuelle delegater til Norges Roforbunds og Norges Padleforbunds ting. Det er grunn til at medlemmene kan være spent på årsrapporten for 2018. Sesongen har vært en eventyrlig sesong for klubben både når det gjelder aktivitet og medlemsutvikling.

Møt fram, så får du vite mer! Årsmøtet kan jo også være en anledning til å bli kjent andre medlemmer. Som vanlig blir det nok enkel bevertning.

Men husk: Bare medlemmer som har godkjent/betalt kontingent for 2018, har stemmerett.

Ved møtt!

Dagsorden for møtet:

Årsmøte i Hamar Roklub av 1881 i Damehuset, Tyvholmen onsdag, 6. mars  2019 kl. 19:00.

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

2. Valg av møtedirigent.

3. Valg av referent og to medlemmer til signering av protokoll.

4. Årsberetning.

5. Regnskap.

6. Innkomne forslag.

7. Fastsettelse av kontingent og priser for utleie.

8. Budsjett 2019.

9. Valg.

Tildeling av merker til de som har padlet/ roet krevet distanse.

Trekking av premie for ro- og padleorienteringen.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøte, kan sendes til Arne Hansen, Ingelrudsveien 125, 2324 Vang H., e-mail: senest 2 uker før årsmøte.