Distansemerke romaskin

Nå er den halvårige vintersesongen på romaskin avsluttet, og det er mulig for den som ønsker å krone sin innsats med et distansemerke (etter kravene som framkommer av bildet nedenfor). Send en SMS til Tor Eng på tlf. 957 31 061 med fødselsdato og totalt antall km innen 1. mai. Så bestiller han distansemerker og pins fra Concept2/Roforbundet. Det er ikke nødvendig med dokumentasjon på antall km, kun totalen. Dette er en tillitssak. Hvis du ikke ønsker merke, er dette også helt OK. Målet er uansett økt fysisk aktivitet og treningsglede. Aktuelle distansemerker vil bli delt ut av rosjefen tidlig i sesongen.