Ekstremværet «Hans» – all planlagt aktivitet avlyses neste uke

Det er varslet at Mjøsa kan nå 7.60 m innen lørdag 12. august som er det høyeste siden flommen i 1995. Her kan du følge vannstanden i Mjøsa: https://imjosa.no.

Slik som situasjonen blir fremover så finner styret det IKKE tilrådelig å gjennomføre planlagt aktivitet den nærmeste uke.

Dette gjelder:

  • Grunnkurs
  • Introkurs
  • Parapadling
  • Flattvannspadling
  • Kompispadling
  • Åpen dag onsdag 16. august
  • Roaktivitet
  • Helgøya rundt 20. august


(Foto: Status ved Damehuset 11.8 kl. 12.30)

På grunn av stor vannføring i elver og bekker slik som situasjonen er nå, vil det være økt forekomst av bakterier og annen forurensing i vannet slik som drivved og annet som flyter på og under vannet. Derfor må det enkelte medlem selv vurdere om det er tilrådelig å ferdes på Mjøsa eller andre steder slik som situasjonen er nå.

Adkomsten til Tjuvholmen er meget begrenset, dvs at eneste muligheten er langs stien via Espern dersom denne ikke er stengt.

Hamar kommune holder deg oppdatert om status i Hamar og fraråder bading: https://www.hamar.kommune.no/beredskap/ekstremvaret-hans/