Innkalling til årsmøte 09. mars 2023 kl. 19.00 – 21.00

Medlemmer i Hamar Roklub 1881 inviteres til årsmøte torsdag 9. mars 2023 kl. 19.00 – 21.00. Årsmøte holdes på Damehuset på Tjuvholmen og gjennomføres iht. klubbens vedtekter.
Det blir pause med servering.

Program

 • Konstituering (Godkjenne stemmeberettigede, velge dirigent, velge protokollførere, velge to medlemmer til å underskrive protokollen, godkjenne innkallingen, godkjenne sakslisten, godkjenne forretningsorden)
 • Styrets årsberetning for 2022
 • Regnskap for 2022
 • Saker til behandling
 • Budsjett for 2023
 •  Valg:
  • Styre (nestleder (velges enkeltvis), kasserer og leder for padleutvalget)
  • Kontrollutvalg (2 medlemmer og 1 vara)
  • Representanter til ting og møter (der vi har representasjonsrett)
  • Valgkomite (leder, to medlemmer og en vara)
  • Eventuelt andre valg (revisor)
 • Utdeling av merker og erkjentligheter

Saker som ønskes behandlet på årsmøte må meldes til styret senest og innen 20. februar 2023 til eller til en av styremedlemmene.

Årsberetning, saker til behandling, budsjett 2023 og valgkomiteens innstilling sendes ut på e-post senest 1 uke før årsmøte.

Velkommen til årsmøte!

Med hilsen fra styret i Hamar Roklub 1881
Jan Roger Sætren (leder), Thomas Svarre (nestleder), Wolfgang Scherzer (kasserer), Marit Lier (leder husutvalget), Per Olav Lund (leder padleutvalget), Tom Johansen (leder routvalget)