Invitasjon til NM kortbanemaratonpadling i Hamar er nå sendt ut

Lørdag 27. juni 2020 inviterer Hamar ro –og kajakklubb til NM kortbanemaratonpadling. Løpene starter kl. 10.00 og avsluttes med seremonier kl. 16.00. Arrangementet er en del av NM-veka 2020 og sendes direkte på NRK. På grunn av Koronasituasjonen er det flere arrangementer som er avlyst, men det jobbes nå aktivt for å få til padlekonkurransen.

PS! Klubben har behov for flere hjelpere under arrangementet. Ta kontakt med Per Myrvang om dette. Det er fint at folk kan bidra, se helt til slutt i denne teksten.

Hamar ro –og kajakklubb samarbeider tett med Norges padleforbund. Selv om det ikke skal legges til rette for publikum, håper vi at arrangementet kan bli en fair og flott konkurranse for utøvere og støtteapparat. NRK er på bølgen og er ivrige etter å markedsføre idretten gjennom TV-ruta og sosiale kanaler.

Korona og smittevern

På grunn av fortsatt strenge smittevernregler, er det satt et maksimum antall på 200 mennesker. Dette innbefatter alle som kan være tilstede på arenaen: Utøvere, trenere/lagledere, funksjonærer og NRK.

Det er også lagt opp til «selvhusholding». Det betyr i korte trekk at den enkelte selv må sørge for mat, drikke og øvrig forpleining. Det legges opp til skift i telt, og det er ikke garderober/dusj. Avstandsregler og hygiene skal ivaretas under hele arrangementet. Syke må holde seg hjemme. I tillegg skal det være en fullstendig oversikt over alle som er tilstede på arenaen i.f.t. eventuell smittesporing i etterkant.

Lokalisering

Padlekonkurransen vil foregå i hjertet av Hamar. Rett utenfor sentrumskjernen ligger et flott rekreasjonsområde med båthavn, Skibladnerbrygga og Koigen.

For de som kommer utenfra for å delta, velg denne rute til arenaområdet: følg f.v. 223 til Strandgata, ta til høyre mot Stortorget. Når du ser Stortorget på høyre hånd, følg vei til venstre mot jernbaneundergang og Brygga. Parkering og utøverområdet ligger rett forbi Skibladnerbrygga.

Arena

Traseen vil være en spektakulær løype med start fra Skibladnerbrygga og et rett strekk mellom Mjøsholmen og Koigen (rødmerking), før den runder mot det berømte stupetårnet. Under landgangen til selve stupetårnet og videre i en oval runding, før tilbake mot Mjøsholmen og på yttersiden av denne. Deretter mot klokketårnet som står på to søyler. Her vil det være et valg om utøverne padler gjennom eller på yttersiden. Etter runding klokketårn, er det inn i runde 2 mot land for 100 m overbæring (blå merking), så ut i sundet mellom Koigen og Mjøsholmen. Runde 3 (grønn merking) følger samme trasesom runde 2, men etter runding gjennom – eller på yttersiden av klokketårnet – er det raskeste veien til mål. Mållinjen vil legges mellom odde på Koigen og vestlig ende av Mjøsholmen. Lengden på løypa blir ca 3,5 km. Det tas forbehold om endring av trasè ved flom.

Utøverområde og parkering

På grunn av strenge smittevernsregler vil arenaen sperres av for publikum. Det vil etableres en egen oppholdssone for utøvere, trenere og lagledere. Her vil det rigges for telt til skift. I samarbeid med Norsk Tipping vil det rigges opp 3 telt til skift, men det oppfordres sterkt til at deltakende klubber stiller med egne telt. På denne måten kan vi i størst mulig grad sørge for at personer som i det daglige omgås hverandre, også gjør det under dette arrangementet. Det er reservert et parkeringsområde i nær tilknytning til arenaen. Kajakkhengere kan kjøres inn på utøverområdet, men biler parkeres på p-plassen. Alternativ parkering vil være på «8-metersplanet», som ligger nær arenaen.

Sport og program

Det er lagt opp til konkurranse i senior klasse, U18, U16 og U14. Dersom det er flere utøvere enn 20 i en klasse, blir det to heat. Det tas forbehold om endringer.

Gjennom Norges padleforbund er invitasjon sendt ut til alle kajakklubber.

Påmelding

Det er nå åpnet for påmelding på www.racemanager.no.

Pris pr. deltaker: 300 kr. Betales til Hamar ro –og kajakklubb. Kt.nr:1813.09.61750. Merk betalingen med «påmelding NM kortbane» og «navn»+ «klubb».

Påmeldingsfrist: 20. juni 2020.Alle klubber må sende en fullstendig liste med fullt navn og telefonnummer på samtlige som skal være med, både utøvere og øvrige.

Send på epost til

Huskeregler smittevern:

1) Syke må holde seg hjemme.

2) Hygiene

3) Avstand

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/NIFs-anbefaling-til-utovelse-av-idrettsaktivitet/

Vi ønsker hjertelig velkommen til en fartsfylt padledag langs Mjøsas bredder.

Hamar ro– og kajakklubb, Komite NM kortbane maratonpadling

v/Per Myrvang, epost: / Tlf. 41405697

Informasjon spesielt til alle 450 medlemmer Hamar ro- og kajakklubb

Vi har jo fått noen navn på blokka i forhold til å stille på dugnad, men vi trenger flere! Aktuelle dugnadsoppgaver er:

– Rigge arena (sette opp gjerder for å sperre av arenaområde)

– Rigge telt for skift/opphold

– Sette opp reklame

– Bistå og ivareta hygieneforhold under arrangementet

– Premieutdeling

– Ha personell til følgebåt ute på vannet

– Ellers være en fin vertskapsklubb som bistår utøverne i for og etterkant av padlingen, samt NRK-teamet.

Vi legger opp til en liten dugnadsmarkering på lørdagskvelden for de som har vært med!