Kan bli rekordsesong: over 23.000 km padling pr. 16. september

Klubbens medlemmer har nå passert 23.000 kilometer padling i 2020. Rekorden fra 2018 ca. 27.000 kilometer. Fortsetter trenden videre framover mot nyttår, blir rekorden slått! Det begynner å likne litt god innsats fra medlemmene.

BILDET: Fra kompispadlingen 18. august 2020 med Tor Anders Bache som turleder (i den hvite kajakken). Kompispadlingen ser ut til å ha god oppslutning. Foto: Evy Norum

Men det er fortsatt et stykke fram til 27.000 kilometer som ble totalen i 2018. Pr. 18. august i år har folk rodd og padlet 23.176 kilometer. De neste månedene må folk altså sørge for 4.000 nye kilometer for å få rekord.

Faktisk har hele 337 roere og padlere bidratt i dette regnskapet hittil  i år. Også roing ser ut til å øke noe for tida. Men i Hamar Ro og Kajakklubb er fortsatt roing en miniidrett. Men vi må aldri glemme at det er roingen som har skapt fundamentet som klubben står på, både når det gjelder miljøet, verdiene og samholdet siden 1881. Spesielt fra 1921 og framover mot dagens klubb, har det vært roingen som er klubbens sjel, selv om padlingen gradvis har overtatt som klubbens viktigste aktivitet.

Medlemstallet ser også ut til å holde seg godt oppe slik det har gjort de siste årene. Noen melder seg ut, andre melder seg inn. I år har tilstrømmingen av nye medlemmer vært god, selv om noen også hvert år avsluttet sitt medlemsskap.

Samtidig pågår det nå et stort arbeid på klubben med å oppjustere bygningene våre for 1,5 millioner kroner, herav ca. 300.000 kroner som verdivurdert dugnadsinnsats.

BILDET: Det skal gjennomføres betydelig renoveringsarbeid på klubbens bygninger utover høsten og vinteren. Foto Erik Johnsen

Ikke minst ser det ut til at kompispadlingen som er spesielt myntet på nybegynnere, får økende oppslutning i regi av Tor Andres Bache. Han leder dette ut merket og folk slenger seg med på tur i trygge former sammen med Tor Anders. På mandager kl. 17.00 ser det ut til at padlerne av de raske turracerne, flattvannsbåter, har funnet seg en kveld å trene sammen.

Det var noen færre medlemmer på Helgøya Rundt i år. Men så er det også en lang tur. Den passer nok best for de litt erfarne.

BILDET: Fra årets Helgøya Rundt. Foto Solveig Hauge