Råtesjefen: – Vi har ikke noe valg!

– Denne råten må vi bare få reparert. Vi må ta vare på klubbens verdier ellers forvitrer bygningsmassen over tid. Det går framover, men det var mye mer råte i det gamle båthuset vårt enn vi trodde, sier «råtesjef» og leder i Hamar Roklub 1881 Arne Hansen.

BILDET: Leder Arne Hansen slår fast at det er funnet mye mer råte i taket på klubbhuset enn først antatt. Foto Erik Johnsen

I er par uker har håndverkere fra Høilund Bygg AS jobbet med taket på klubbhuset. Det er avdekket store mengder råte i taket. Dette blir nå reparert og hva dette vil koste, er litt usikkert. Men Arne Hansen vil komme tilbake til styret og medlemmene med informasjon når det foreligger.

BILDET: Håndverkerne fra Høilund Bygg AS finner mer råte i taket enn antatt. Men nå blir det bra! Foto Erik Johnsen

– Vi ønsker å få utbedret dette og taket over kontoret også. Men vi får ta en ting om gangen og kanskje vi må utsette noe av arbeidet til høsten og førvinteren. Det avhenger av kostnadene vi får, sier Hansen.

Men det kommer til å bli bra. Når Høilund Bygg AS er ferdig, skal taktekkeren gjøre resten av jobben og også montere takrenner. Så det kommer til å bli bra til slutt.

Bildene er tatt 28. april, så over helgen 1. og 2. mai 2021 bør styret ha oversikt.

BILDET: Store deler av taket framstår nå i bedre stand, med god lufting, ny isolasjon og nye tversgående tredragere og trematerialer til taket. Taktekkeren er snart neste for tur. Foto Erik Johnsen