Mye jobbing med hus og kajakkhall i vår

Det har vært mye jobbing med hus og ny kajakkhall i vår. Fortsatt jobber folk fra Høilund Bygg med å reparere taket på klubbhuset for råte. – Det blir dyrt, men det må gjøres! Det er mye mer råte enn vi antok. Men vi har ikke noe valg. Vi må reparere dette, sier leder Arne Hansen.

BILDET: Slik råte medfører merutgifter på taket på klubbhuset. Foto Arne Hansen

Det har også vært dugnad på flytting av alt kajakkutstyr fra rohallen og over i den nye kajakkhallen som nå er ferdig. Det ble bra! Her har mange bidratt, blant annet Tor S. Eng, Sverre Nordhagen g Øivind Krogrud og flere andre.

En gjeng på 10-12 medlemmer har også malt ferdig klubbhus og kajakkhall utvendig på dugnad.

BILDET: Det har blitt fint og ryddig i den nye kajakkhallen. På bildet ser vi Sverre Nordhagen som sammen med flere andre har jobbet for å få orden på ting. Foto Erik Johnsen

Stange videregående skole har også gjort seg ferdig med jobben på Kajakkhallen. I fjor ble det lagt inn vann og avløpsledning til kjøkken og toalett i klubbhuset, nytt tak på den store båthallen, det meste av elektriske installasjoner i begge husene er byttet ut.

BILDET: Endelig har roerne fått tilbake sin egen båthall når den nye kajakkhallen stod ferdig tidlig i vår. På bildet en fornøyd leder av routvalget, Tor S. Eng. Foto Erik Johnsen

Det er også laget en fin sti for trilling av kajakk og robåter ned til vannkanten på utsiden av Tjuvholmen. Det gjør det lettere å få tunge båter inn og ut.

BILDET: Klubbens styre slapp å hente inn stileggere fra Himalaya. Stien ut i Mjøsa ble lagt på dugnad av egne medlemmer! Foto Erik Johnsen

– Hva vil det koste å reparere taket på Klubbhuset, Arne Hansen?

– Styret har ikke full oversikt over dette. Men det blir nok kostbart. Vi har drevet godt økonomisk de siste årene, så vi klarer dette. Og vi har egentlig ikke noe valg, klubbens verdier må ivaretas. Blir det svært kostbart å ta hovedtaket på klubbhuset nå i vår, må vi vente med å utbedre taket over kontoret i 2. etasje til høsten eller vinteren. Men vi følger med og så får vi se hvordan vi skal gjøre dette, sier Arne Hansen som føler han og styret har god kontroll på vedlikeholdet som pågår.