Roklubbens tilbygg nærmer seg ferdigstillelse

Roklubbens tilbygg nærmer seg ferdigstillelse. Yrkesskolen og taktekkerne er ferdige, og vi har malt det første strøket. Sverre og Øivind har laget til plasser for klubbkajakkene i tilbygget og vi håper å få flyttet kajakker og utstyr over til tilbygget før sesongåpningen. Nøkler til dørene på tilbygget vil dere finne innenfor døren i klubbhuset. Det vil bli en maledugnad hvor vi skal male både klubbhus og tilbygg 11/4 kl. 1100. Sverre Nordhagen organiserer denne dugnaden. Har du lyst og anledning til å delta på malerjobben, ta kontakt med Sverre på e-post .

Snekker og taktekker i gang med taket på klubbhuset. Her er det dessverre funnet råte, så denne jobben vil bli mer omfattende og kostnadskrevende enn hva vi så for oss. Heldigvis har klubben gjennom flere år lagt seg opp en buffer for uforutsette utgifter og denne vil komme til nytte nå.

(Tekst og foto: Arne Hansen)