Rosesongen er endelig i gang!

Søndag 18. april markerte vi at rosesongen er i gang for i år. Ca. 15 personer møtte opp, og det ble en kjempefin dag med sol og uten vind. Tema var selvsagt roing, og vi hadde en gjennomgang av båter, utstyr og sikkerhet. Wolfgang Scherzer og Charlotte Kirkeby Hauge prøvde singeltrimmerne på utsiden, godt hjulpet av Stein Hval og Bjørnar Landheim. Arne hadde ordnet en kjempefin vogge/tralle til vår firer innerigger, og vi begynner nå å få et system på båtene inne i rohallen.

Åpning av rosesongen 2021

Første rotirsdag blir den 27. april kl. 18-21, dette hver tirsdag gjennom gjennom hele sesongen utenom fellesferien. MØT OPP! Veslemjøsa blir snart isfri og rotreninga blir nå i den første tiden gjennomført her. Øvde roere kan nå ro på utsiden når det måtte passe og følgende regler skal følges:

  • Kun bruk av singeltrimmere
  • Det skal brukes vest
  • Det skal ros langs land og ikke lenger ut enn at du er sikker på å kunne svømme til land (husk hypertermifaren)
  • Turen skal føres i rologgen

Garderobe, treningsrom og dusj er fremdeles stengt, og romateriell skal vaskes/desinfiseres etter bruk. 1 metersregelen gjelder. Det er et absolutt oppnåelig mål denne sesongen å få ut både dobbelfirer og 4 innerigger. Båtrallene fungerte bra for trilling av båtene ned til vannkanten, men vi må planere litt her fremover, se egen innkalling til dugnad om dette. Takker alle for en kjempefin dag på roklubben – VI ER I GANG!

(Tekst og foto: Tor Sæming Eng – tlf: 95731061, e-post: )