Til deg som bruker klubbens kajakker og utstyr!

En av fordelene med å være medlem i Hamar ro- og kajakklubb er muligheten til å låne kajakker og utstyr for deg som ikke har dette selv. Siden vi er en stor klubb med godt over 500 medlemmer, er det naturlig at utstyret blir utsatt for slitasje. Det er imidlertid rom for å ta bedre vare på klubbens eiendeler enn det som praktiseres i dag. Med noen enkle kjøreregler kan vi alle sørge for at båter og annet utstyr er pålitelig og trygt å bruke, og ikke slites ut tidligere enn nødvendig.

Fra tid til annen vil det uansett være behov for reparasjoner og vedlikehold. I vår klubb er det Steinar Nerem som gjør denne jobben på dugnadsbasis. Han har derfor god kjennskap til hva som er typiske feil og mangler som kan oppstå. I følge Steinar er det stor variasjon i hvordan medlemmene behandler klubbens utstyr, og han ber alle forholde seg til følgende regler ved lån av kajakk fra klubben:

For det første har du som bruker utstyret ansvaret hvis noe skulle bli ødelagt. Alle skader skal rapporteres ved å legge inn skademelding via rologgen. Steinar vil da få beskjed umiddelbart. Hvis skader på en kajakk ikke rapporteres inn, er det med rologgen mulig å se hvem som brukte den sist, og denne personen kan bli stilt ansvarlig. Dette betyr at det er viktig å se over kajakken før du tar den i bruk, og at alle turer registreres i rologgen.

Etter bruk skal kajakker tørkes godt innvendig. I tillegg skal alle luker taes av og legges i tilhørende skott. Ikke legg luker oppå kajakken, da de kan bli borte. Hvis kajakken er skitten utvendig skal den tørkes/vaskes ren for å unngå at stygge merker «brenner» seg fast.

Det skal aldri brukes mye kraft for å få inn eller ut roret eller senkekjølen (skeg). Hvis senkekjøl sitter fast fordi stein eller lignende har kilt seg, kan maktbruk resultere i at wire eller strømpe ryker. Det samme gjelder om vinteren når ting kan fryse fast. Ror og senkekjøl skal alltid være oppe når kajakken ikke er på vannet.

Generelt er det slik at plastkajakker tåler mer enn de som er laget av kompositt (glassfiber, karbon, kevlar). Komposittkajakker må derfor behandles deretter, som blant annet betyr at de ikke skal være i kontakt med stein og lignende. Disse kajakkene skal løftes ut fra vannet og settes rett på vannet. De skal ikke draes inn på eller ut fra land så de blir ripet opp. Hvis slike kajakker treffer stein hardt, kan det i verste fall bli hull eller sprekker. Vær spesielt oppmerksom når vannstanden er lav – som ofte er tilfellet om vinteren og våren – så du ikke plutselig padler på stein. I disse årstidene er det sterkt anbefalt å bruke plastkajakk.

Til slutt er det verdt å minne om at det fra 2022 ble innført krav om minimum gjennomført introkurs hav får å bruke klubbens kajakker (med noen unntak). Dette kan du lese mer om her.