Årsmøtet gjenvalgte hele styret

De 20-talls medlemmene som var tilstede, gjenvalgte hele styret uendret for 2018 på årsmøtet. Møtet ble holdt i klubbhuset på Tjuvholmen. Møtet fant sted tirsdag 27. februar 2018. Det betyr at leder gjennom en årrekke, Arne Hansen, ble gjenvalgt.

BILDE FRA ÅRSMØTET: Steinar Grøndal, Arne Hansen (leder) og Tor Sæming Eng (helt til høyre) ble alle gjenvalgt for 2018 sammen med resten av styret. Foto Erik Johnsen

 

Det var omtrent samme oppmøte denne gangen som det har vært de siste årene, kanskje noen færre.

Styret la fram sin årsmelding som sammen med regnskapet ble enstemmig godkjent. Klubben eksterne revisor hadde bare lovord å si om klubbens regnskap og det ble av både klubbens revisorer gitt stor skryt til styret og kasserer for ryddigheten i regnskapene.

Sesongen 2017 har vært omtrent som de tidligere årene. Aktiviteten på vann har vært svært god.

Eldste er 85 år

Styret har i løpet av sesongen avholdt 7 styremøter og det har vært jobbet mellom styremøtene med en rekke saker. Medlemstallet var pr. 31. desember 383. Klubben mangler innbetaling fra 27 medlemmer til tross for gjentatte purringer, disse er nå strøket i medlemsregisteret. For sesongen 2018 vil vi ved innmelding og eller utlevering av nøkler foreligge lister fra styret for sjekk om det foreligger tidligere utbetalte medlemskontingenter før en kan få melde seg inn.

Av klubbens 383 medlemmer er det seks roere, mens 20 medlemmer både padler og ror;  resterende padler. 383 medlemmer er en oppgang i medlemstallet fra 2016 på 29 medlemmer. Alderen blant medlemmene spenner seg fra 8 til 85 år. Gjennomsnittsalderen er på 47 år. Det er 42% kvinner  58% er menn. I følge rologgen har totalt 299 medlemmer vært på vannet i 2017.

BILDET: Fra Styrets presentasjon av årsrapporten for 2017. Foto Erik Johnsen

Registrert antall kilometer totalt i klubben for 2017, er 19.919. Det er fordelt på 1896 turer. Det er litt mindre enn i 2016. Ifølge rologgen har det vært 169 båter på vannet.

Tre andre klubber leier

Klubben leier også ut noe arealer til tre andre klubber i Hamar: Funkis IL, Dykkerklubben og Hamar Seilforening.

Klubben har i sesongen 2017 investert i fem nye kajakker og kjøpt inn nye utemøbler for til sammen  57.680 kroner. I 2018 har styret lagt opp til å kjøpe inn mer kajakkutstyr, blant annet båter.

Klubbens økonomi  er tilfredsstillende og regnskapstallene gir et godt grunnlag for videre drift. Vi har nå i ferdigstilt oppussingen av klubbens garderober, styret satte av 100000 kroner til dette arbeidet og vi kom ut med en sum på. Kr. 85000. Dette takket være stor egeninnsats.

Vedlikeholdsbehov

Videre har styret gjennom sesongen jobbet med å avklare behovet for vedlikehold og oppgraderinger av våre hus. Styret har innhentet to tilstandsrapporter, en for klubbens bygg, en for det elektriske anlegget. Det vi ser ut fra disse rapportene, er blant annet at taket på båthuset bør skiftes, det samme gjelder brygga.

Sesongåpningen 21. mai ble som den pleier, en hyggelig sammenkomst med flaggheising, en padletur og ikke minst sosialt samvær med kaffe og kaker i klubbhuset.  Vi har også i år holdt åpent onsdagskvelder for interesserte som vil prøve kajakk. Det har vært bra oppmøte og vi har fått mange nye medlemmer i løpet av disse kveldene. Klubben har også i år arrangert ulike turer. Det startet med tur til Harasjøen, fortsatte med tur til Fjorda, så Jessnes og avsluttet med den årlige turen rundt Helgøya. Klubbens medlemmer deltok også i Søre Osen Padleregatta i juli.

God aktivitet

Når det gjelder ro-padleorienteringen, er det «nappet» av 50 deltagerark. Vi tolker dette som om 50 har deltatt. Det er innlevert 6 ark som er godkjent og som er med på trekningen av 1 premien på årsmøtet. Konvoipadling ble prøvd ut denne sesongen som en erstatning for Mandagspadleren. Tanken var at tirsdag var en mer passende dag enn mandag, da mange er utpå i helga og mandag dermed kommer for tett på. Deltakelsen på tirsdagskveldene har varierte fra 2 til 9 deltakere. På den avsluttende måneskinnsturen var det 20 deltakere. En stor opplevelse for de som var med.

Øivind Krogrud har holdt kurs i tilvirking av grønnlandsåre samt et kurs i bruk av denne åren, kurset ble godt mottatt. Det ble kjørt et enkelt opplegg med demonstrasjon av rulleteknikk. Deretter ble det vist deløvelser for å lære inn ulike bevegelser som må til for å mestre hele øvelsen. Dette øvde deltakerne på for så å avslutte med å prøve hele rullebevegelsen.

Det har hvert en travel sesong for våre instruktører, det er avholdt sju introduksjonskurs og ett grunnkurs hvor totalt 60 personer har kunnet få sitt våttkort.

Funkis IL har som før aktiviteter på mandag med grilling og padling. Oppslutningen rundt e har vært noe under hva man ønsker seg og det vil jobbes med å få økt aktiviteten. Hamar Roklub og Funkis samarbeidet også i år om et arrangement for Lunden skole i juni. Dette ble en meget vellykket dag.

Heller ikke i år er det rapportert noen uhell. Dette er meget gledelig, men ingen selvfølge. Vi må i vårt arbeid passe på å ikke senke oppmerksomheten rundt sikkerheten ved ro- og padlesporten.