Alle aktivitetstilbud i klubben stanset inntil videre

Inntil videre er alle aktivitetstilbud i Hamar Ro- og Kajakklubb avlyst. Aktivitetslista for 2020 vil derfor ikke bli lagt på hjemmesiden nå. Når situasjonen endrer seg, vil styret komme tilbake med ny informasjon. Følg med på epost, her på hjemmesiden og i klubbens facebook-side. Alle planlagte kajakk- og rokurs etc. er også avlyst inntil videre.

BILDET: Det blir ingen aktiviteter i klubbens regi inntil videre.

– Hvor lenge situasjonen vil være slik, vet jeg ikke nå. Men styret i klubben vil forholde seg til de råd og styringssignaler som offentlige helsemyndigheter legger fram, sier Arne Hansen.

Rokluben var tidlig ute med å stenge klubbhus og båthus på Tjuvholmen. Inntil videre vil det nå heller ikke gjennomføres aktiviteter i klubbens regi.

Allrede 26. april var det meningen å samles til årets vårdugnad. Dette blir det nå ikke noe av. Det sammen gjelder sesongåpningen med tur til Torps kafe 10. mai. Inntil videre er all aktivitet som klubben står for som arrangør, avlyst.

Styret vil komme tilbake med informasjon senere når situasjonen normaliserer seg og vi kan sette i gang igjen for fullt.

Arne Hansen understreker at vi gjør dette for å ivareta våre medlemmers trygghet i forbindelse med situasjonen rundt smittefare og spredning av smitte i forbindelse med Covid-19-viruset.