Coronaviruset: Klubbens anlegg på Tjuvholmen stenges

Styret i Hamar Ro- og Kajakklubb har i tråd med det offentlige og statlige myndigheter har bestemt, besluttet å stenge klubbhus og båthus på Tjuvholmen for all bruk inntil videre.

Klubbhuset er dermed stengt fra og med 13. mars kl. 06.00 og inntil videre.

Dette gjøres for å hindre at medlemmer og andre som benytter klubbhusene, blir smittet av Corona-viruset. Styret vil i tiden framover komme med mer informasjon til medlemmene om hvordan situasjonen utvikler seg og når anlegget igjen kan benyttes.

Leder i klubben, Arne Hansen, sier at han ikke kan svare på hvor lenge klubbhuset vil være stengt for bruk.

– Det er trist at vi må gå til et slikt skritt. Men av hensyn til folks helse, må vi gjøre dette nå, sier Arne Hansen.

Les mer om stengingen under bildet.

BILDET: Leder Arne Hansen

Det er særlig bruken av treningsrommet, dusjer, garderober og toaletter som er årsaken til at anlegget stenges. Også klubbhuset, der møter holdes, vil holdes stengt for medlemmene.

Styret oppfordrer medlemmene til å respektere dette og ikke låse seg inn via nøkkelbrikkene slik at vi alle kan bidra i den store dugnaden for å stanse videre spredning av viruset og hindre at mange blir alvorlig sjuke.

Styret vil gjøre oppmerksom på at de som har utstyr lagret i båthusene og som ønsker å padle, kan hente sine kajakker for padletur fra sin egen leieplass, men da bare via portene på utsiden. Det er foreløpig ikke anledning til å hente andre typer klubbåter i båthallen til roing og padling ved at en låser seg inn i båthuset.

I og med at dusjer og garderober er stengt, må den enkelte skifte og dusje hjemme og ikke i anlegget dersom en ønsker seg ut på padletur. Registrering av turer gjør den enkelte selv og etterfører disse i den elektroniske roprotokollen når klubbhuset gjenåpnes.

Styret vil – før eventuell gjenåpning – vurdere om treningsrom, dusjer, toaletter og garderober skal renvaskes. Eventuelle spørsmål kan rettes til leder Arne Hansen.

Styret v/Arne Hansen/leder

E-post:
Telefon: 90692244

  1. mars 2020