Alm Løvmo ble nytt styremedlem i Hamar Roklub 1881

Anne Marte Alm Løvmo er valgt som nytt styremedlem i Hamar Roklub 1881. Hun ble valgt enstemmig etter forslag fra valgkomiteen. Hun erstatter Jon Simensen som hadde frasagt seg gjenvalg etter 15 år i styret. Jon har vært sikkerhetsansvarlig i klubben i en årrekke.

BILDET UNDER: Fra årsmøtet 10. februar 2016. Med alt utstyret er det tydelig at vi nå for alvor hat tatt steget inn i den digitale hverdagen. Foto Erik Johnsen

Fra årsmøtet 2015 den 10-02-2016 Digitalteknologien har nådd årsmøtet

På vegne av styret, takket styremedlem Solveig Hauge Jon for innsatsen. Jon har gjort en stor innsats med opplærings- og kursvirksomhet i padling. Gjennom dette arbeidet har Jon bidratt til at rundt regnet 340 personer har fått våttkort for gjennomføring av kurs som han har holdt i klubbens regi.

Gjenvalg

Fra venstre Jon Simensen, Arne Hansen og Tor S Eng

BILDET OVER: Jon Simensen (til venstre på bildet) hadde frasagt seg gjenvalg som sikkerhetsansvarlig i styret. Arne Hansen (i midten) ble gjenvalgt som leder. Til høyre ses Tor S. Eng som ble gjenvalgt som nestleder. Foto Erik Johnsen

Øvrige styret ble forøvrig gjenvalgt. Det betyr at Arne Hansen fortsetter som leder, mens Tor Sæming Eng fortsetter som nestleder. Øvrige styremedlemmer er, foruten nyvalgte Alm Løvmo,  Wolfgang Scherzer (kasserer), Solveig Hauge (tursjef), Øivind Krogrud (hussjef), Steinar Grøndal (aktivitetsleder) og Erik Johnsen (nettredaktør).

Det var et frammøte til årsmøtet som det pleier å være. Nærmere 30 medlemmer var tilstede på årsmøtet. Både årsrapporten 2015, regnskap 2015 og budsjettopplegg 2016 fra styret ble enstemmig godkjent. Roklubben har fortsatt en god og stødig driftssituasjon, god styring på økonomien og en god utvikling i antall medlemmer.

Økonomiskryt

Revisorene i klubben som er valgt av årsmøte og som har gjennomgåttt regnskapene – et klubbmedlem og en ekstern revisor – skrøt under årsmøtet av regnskapsførsel og den gode oversikten over klubbens økonomi.

I årsrapporten kan vi lese: «Til tross for investeringene vi gjorde i forbindelse med klubbens tilbygg i 2014 og noen restarbeider i 2015, er klubbens økonomi tilfredsstillende. Regnskapstallene gir et godt grunnlag for videre drift og utvikling av klubben».

Tross nybygg og vedlikehold og nye båter er klubben gjeldfri.

320 medlemmer

Godt Frammøte

BILDET OVER: Også i år var det godt frammøte på årsmøtet. Foto Erik Johnsen

Fra årsberetningen kan vi lese at klubben pr. 31. desember hadde 320 medlemmer. Klubben har seks roere; resten av medlemmene er kajakkpadlere. Dette er en økning i medlemstallet fra 2014 på 19 medlemmer. Aldersspennet blant medlemmene i klubben er fra 6 til 83 år. Gjennomsnittsalderen i klubben er 46 år.  Det er 42,3% kvinner og 57,7% er menn.

Klubben har i år investert 51.000 kroner i nye båter, en robåt og tokajakker med årer. Styret har i løpet av 2015 også ført klubben inn i den digitale hverdagen med nye hjemmesider som er topp moderne. Samtidig har klubben lagt inn datalinje på klubben for å gjøre det administrative arbeidet enklere.

Nøkkelsystem

Klubben innfører nå et elektronisk nøkkelsystem og en elektronisk rologg som vil gjøre det enklere å holde orden hvem som har tilgang til båthus og klubbhus (nøkkelsystem) og hvem som er ute på vannet (rologg).

Det er også utført betydelige vedlikeholdsarbeider på båthus og klubbhus i 2015, blant annet på vann- og kloakkanlegget og det elektriske anlegget i begge husene.

I årets ro- og padleorientering ble det trukket ut 3 vinnere av i alt 11 deltagere som hadde levert rapportskjema Vinnerne fikk hver sin fine t-skjorte med roklubbens logo. Det som ikke var tilstede, vil få sin premie ved en senere anledning.

Vinnerne var: Kim Grønningen, Silje Lirhus Lemme og Ivar Helleberg.

I alt er det rodd og padlet ca. 16.000 km i klubbens regi i 2015. Det ble delt ut premier til de som hadde padlet/rodd lengst. Disse var:

Jesper Sandbakken med padlet distanse på 1311 km (herrer).

Arnhild Sandbakken med padlet distanse på 833 km (damer)

Sverre A Nordhagen og Solveig Hauge

BILDET OVER: Sverre Andreas Nordhagen får sølvmerket etter 815 km i kajakken sin i 2015. Til høyre en entusiastisk Solveig Hauge. Foto Erik Johnsen

Følgende fikk utdelt merke fra Norges Roforbund og Norges Padleforbund:

Jesper Sandbakken padlet 1311 km – gullmerket

Arnhild Sandbakken padlet 833 km – sølvmerket

Sverre Nordhagen padlet 815 km – sølvmerket

Øivind Krogrud padlet 805 km – sølvmerket

Wolfgang Scherzer med distanse på 593 km (roing).

Kjersti Nord padlet 533 – bronsemerket

Peter Zakariassen padlet 473 km – bronsemerket

Ivar Uhlen padlet 400 km – bronsemerket

BILDET UNDER: Wolfgang Scherzer som også er kasserer i klubben, mottok romerket for 473 km roing i 2015. Solveig Hauge viser stor glede over denne innsatsen! Foto Erik Johnsen

Wolfgang Scherzer og Solveig Hauge

Det ble opplyst på årsmøtet at Aktivitetslista for 2016 vil bli klar i løpet mars  .

Styret vil få ønske alle våre medlemmer lykke til med sesongen 2016.