Kategoriarkiv: Informasjon

Ekstremværet «Hans» – all planlagt aktivitet avlyses neste uke

Det er varslet at Mjøsa kan nå 7.60 m innen lørdag 12. august som er det høyeste siden flommen i 1995. Her kan du følge vannstanden i Mjøsa: https://imjosa.no.

Slik som situasjonen blir fremover så finner styret det IKKE tilrådelig å gjennomføre planlagt aktivitet den nærmeste uke.

Dette gjelder:

 • Grunnkurs
 • Introkurs
 • Parapadling
 • Flattvannspadling
 • Kompispadling
 • Åpen dag onsdag 16. august
 • Roaktivitet
 • Helgøya rundt 20. august

Les videre

Ønsker du å utvikle deg som kajakkpadler?

For en klubb er det viktig å ha flest mulig ressurser å spille på. Når flere har kunnskaper og ferdigheter, muliggjør dette mer av tilrettelagte aktiviteter og gir trygghet for de som deltar. Det er derfor viktig at flere av klubbens medlemmer tar kursene høyere opp i våttkortstigen.

Norges Padleforbund sin våttkortstige innen havpadling består av fem nivåer. Det første nivået på stigen, med helt grunnleggende ferdigheter, er introkurset. Deretter kommer grunnkurset, som «løfter» deg opp til et nivå der du har kunnskaper om padleteknikker som trengs for å padle trygt også litt lengre fra land. På grunnkurset lærer du dessuten redning og får trent mer enn i introkurset på grunnleggende årebruksteknikker.

Nivå tre på stigen er teknikkurset og aktivitetslederkurset. På teknikkurset øves det mer på det du lærte i grunnkurset, og du lærer enda flere tak med åren. Teknikkurset legger vekt på svingteknikker som gjør deg mindre avhengig av roret, og du lærer hvordan du bruker taueline. Det trenes for eksempel på hvordan du kan bidra i situasjoner der en padlevenn trenger hjelp fra deg. Å padle rett frem er erfaringsmessig den teknikken padlere flest trenger veiledning på – og det får du på teknikkurset. Bedre teknikk gir mer effektiv fremdrift og økt utholdenhet med mindre bruk av armene. Teknikkurset fokuserer også på redningsteknikker, og du lærer mer om både egen- og kameratredning.

Les videre

[AVLYST!] Helgøya rundt 2023

16.08.2023:
Flomsituasjonen gjør dessverre at denne turen må avlyses (mer info).

Hamar Roklubb inviterer til fellestur «Helgøya Rundt» søndag 20. august 2023. Det er to turalternativer:

Turalternativ A (28 km) start klokka 10.00:
Start og stopp på Tjuvholmen / Hamar Roklubb.
De som skal være med fra Tjuvholmen må kunne holde en fart på 6 km i timen og ha padlet nok til å vite at man klarer 3 mil. Værforholdene kan gjøre at turen blir noe lenger og tyngre enn planlagt. Det blir 30 minutters pause på Skurven før vi padler videre sammen med turalternativ B.

Turalternativ B (18 km) start klokka 12:
Start og stopp på Skurven. Vi padler sammen med turalternativ A.
Avtal gjerne med andre om felles kjøring til Skurven. Spørsmål om samkjøring kan også gjøres på facebooksiden til klubben.

Etter at vi har padlet fra Skurven har vi en felles 30 minutters pause på Hovinsholmen med egen medbrakt niste, før vi padler til Bergvika. Her har vi en lengre pause på 1-1,5 time før gruppene skiller lag og padler tilbake til Hamar og Skurven. Været vil også kunne påvirke hvor lang pausen blir. Hver enkelt deltaker tar med mat, drikke og utstyr for å lage sin egen mat på Bergvika.

På turen er det 4 aktivitetsledere som skal ivareta sikkerheten. Det er ikke følgebåt eller følgebil med på turen. Derfor er det viktig at alle som skal delta er trygge på egne ferdigheter for å gjennomføre en slik tur. Andre i gruppen kan bli tildelt oppgaver fra aktivitetslederne.

Les videre

Søknaden til parautstyr ble godkjent!

For at personer med nedsatt funksjonsevne skal få en optimal og trygg padleopplevelse er det behov for tilpasninger i kajakken. Dette er kostbart utstyr og ikke noe klubben kan kjøpe inn av egne midler. Klubben har fått kr. 96 000,- fra Lotteri- og stiftelsestilsynet for å kjøpe inn spesialtilpasset utstyr.

Med dette nye utstyret, ligger alt til rette for at funksjonshemmede/para kan aktivt delta i kurs og tilpassede turer. Dette kan så skape ringvirkninger for de det gjelder ved å erfare at rett utstyr og tilpasning gjør at også funksjonshemmede kan delta i padling og det de før så som umulig blir muliggjort.

Kari og Per Olav

«Åpent hus» i 2023

Hamar ro- og kajakklubb har lange tradisjoner med å arrangere «Åpent hus» onsdagskvelder i sommerhalvåret. Her kan du som er nysgjerrig på klubben møte opp for å bli kjent med tilbudet vårt, og det er mulig å prøve padling i trygge omgivelser hvis du er usikker på om dette er noe for deg.

Det er Padleutvalget som er ansvarlig for «Åpent hus», og 10. mai avholdt de et infomøte der klubbens medlemmer var invitert til å delta i utformingen av dette tilbudet. Resultatet er at klubben fortsetter med «Åpent hus» også i 2023, men med noen endringer fra tidligere år.

Vi sikter mot å holde «Åpent hus» to onsdager i juni og tre onsdager i august. I tillegg kan det bli aktuelt å utvide med flere onsdager i juni og august på kort varsel hvis det f.eks. er meldt bra vær og nok vakter ønsker å bidra. Dette blir isåfall annonsert i klubbens Facebook-gruppe noen dager i forveien.

Les videre

Infomøte onsdagsvakter 10. mai kl. 18.00

Hamar ro- og kajakklubb har lange tradisjoner med å arrangere «Åpent hus» på onsdagskvelder i sommerhalvåret. Her kan du som er nysgjerrig på klubben møte opp for å bli kjent med tilbudet vårt, og det er mulig å prøve padling i trygge omgivelser hvis du er usikker på om dette er noe for deg.

For at klubben skal kunne tilby «Åpent hus» også i år, er vi avhengig av at medlemmer stiller som vakter disse kveldene. Onsdag 10. mai kl. 18 arrangeres det derfor et infomøte der det orienteres om hva denne jobben innebærer. Det skal være minimum tre vakter til stede hver gang, og én av disse må være utdannet aktivitetsleder hav fra Norges Padleforbund. For de to andre vaktene stilles ingen andre krav enn at du må være medlem i klubben og ha padlet en stund.

Det er utarbeidet en enkel instruks/arbeidsbeskrivelse som viser oppgavefordelingen til vaktene og hva arbeidet innebærer. Denne instruksen vil sammen med en vaktliste snart henges opp på tavla i gangen utenfor garderobene. Om du ikke har anledning til å møte på infomøtet, er det allikevel fullt mulig å skrive seg på denne listen hvis du ønsker å stille en onsdag.

Vi håper at flest mulig vil bidra til klubben med å melde seg til dette. Alle sikkerhetsvakter vil belønnes med kr. 100,- i fratrekk på neste års kontingent for hver deltagende onsdag.

Fotokonkurranse 2023

I 2022 ble det for første gang arrangert en fotokonkurranse i klubben. Mange flotte bilder ble sendt inn og initiativet ble satt pris på av medlemmene. Det blir derfor en ny konkurranse i år.

Reglene for å delta er enkle:

 • Alle bilder må være tatt i 2023
 • Motivet må være noe som speiler aktiviteten i klubben (vise noe som har med roing eller padling å gjøre). Om bildet er fra Mjøsa eller andre steder spiller ingen rolle.
 • Bilder må ha god nok kvalitet til utskrift i A4-størrelse.

Fotokonkurransen er åpen for alle klubbens medlemmer, og hvert medlem kan sende inn ett bilde hver. Innsendingsfristen er 31. desember. Vinneren kåres ved avstemning blant klubbens medlemmer og resultatet blir kunngjort på årsmøtet i 2024. Premien er et gavekort på kr. 500,-.

Hvordan delta?

Lykke til!

Distansemerke romaskin

Nå er den halvårige vintersesongen på romaskin avsluttet, og det er mulig for den som ønsker å krone sin innsats med et distansemerke (etter kravene som framkommer av bildet nedenfor). Send en SMS til Tor Eng på tlf. 957 31 061 med fødselsdato og totalt antall km innen 1. mai. Så bestiller han distansemerker og pins fra Concept2/Roforbundet. Det er ikke nødvendig med dokumentasjon på antall km, kun totalen. Dette er en tillitssak. Hvis du ikke ønsker merke, er dette også helt OK. Målet er uansett økt fysisk aktivitet og treningsglede. Aktuelle distansemerker vil bli delt ut av rosjefen tidlig i sesongen.

Info fra bruksbåtgruppa

En av våre samarbeidspartnere i klubbens bruksbåtgruppe, Glomdalsmuseet (foruten kommunen og fylkeskommunen) skal i de nærmeste dagene foreta fotogrammetri (fotoscanning) av Grøndalbåten som ligger på klubben. Klubben eier denne båten, og også en Hollandbåt som ligger ved siden av. Det er viktig at det kulturvernmessig blir foretatt en skikkelig dokumentasjon av disse båtene for ettertiden. Hollandbåten er allerede registrert. Så derfor; hvis dere ser noen trivelige karer med alskens tekniske rariteter på området vårt, så er dette helt på stell.

Les videre

Våren kommer!

Våren nærmer seg for hver dag, og flere og flere trekkes mot vannet. I Hamar ro- og kajakklubb øker aktivitetsnivået gradvis i ukene framover, mens selve sesongåpningen er 7. mai.

Uansett om du vil delta på kurs eller annen aktivitet i klubben vår, ligger det an til å bli et rikholdig tilbud i 2023. Både aktivitetslisten og kursplanen har vært klar en stund, og du finner dem her på nettsiden. Flere av kursene begynner allerede å fylles opp, så hvis du planlegger kurs i år, er det lurt å ikke vente for lenge med påmelding. Det er verdt å merke seg at endringer kan komme; det lønner seg derfor å kikke innom jevnlig, eller følge med på meldinger som publiseres i klubbens gruppe på Facebook.

Vi har etterhvert blitt en stor klubb og det er mye som skjer i løpet av året. For de som ønsker en oversikt over alt som rører seg i klubben gjennom et år, har Jan Roger (leder) laget en fin visualisering i form av et «årshjul». Dette årshjulet oppdateres fortløpende og sammenfatter i tillegg til både kursplan og aktivitetsliste, også styrets arbeid gjennom kalenderåret.

Til slutt er det verdt å minne om at vannet er kaldt selv om lufta framover blir varmere. Vær forsiktig når du drar ut på tur, og husk at du alltid må kle deg etter vanntemperaturen!

Vårdugnad 4. mai 2023

Velkommen til vårdugnad torsdag 4. mai kl. 17.30! Vi håper du vil være med og gjøre en innsats for klubben – og møtes for litt sosialt samvær. Vi serverer pølser og lompe og noe godt til kaffen! Om du har, ta med: Rive, trillebår, ryddesag/rydningssaks, godt humør og innsatsvilje!


(Foto: Fra en tidligere dugnad i klubben)

Les videre

Innkalling til årsmøte 09. mars 2023 kl. 19.00 – 21.00

Medlemmer i Hamar Roklub 1881 inviteres til årsmøte torsdag 9. mars 2023 kl. 19.00 – 21.00. Årsmøte holdes på Damehuset på Tjuvholmen og gjennomføres iht. klubbens vedtekter.
Det blir pause med servering.

Program

 • Konstituering (Godkjenne stemmeberettigede, velge dirigent, velge protokollførere, velge to medlemmer til å underskrive protokollen, godkjenne innkallingen, godkjenne sakslisten, godkjenne forretningsorden)
 • Styrets årsberetning for 2022
 • Regnskap for 2022
 • Saker til behandling
 • Budsjett for 2023
 •  Valg:
  • Styre (nestleder (velges enkeltvis), kasserer og leder for padleutvalget)
  • Kontrollutvalg (2 medlemmer og 1 vara)
  • Representanter til ting og møter (der vi har representasjonsrett)
  • Valgkomite (leder, to medlemmer og en vara)
  • Eventuelt andre valg (revisor)
 • Utdeling av merker og erkjentligheter

Saker som ønskes behandlet på årsmøte må meldes til styret senest og innen 20. februar 2023 til eller til en av styremedlemmene.

Årsberetning, saker til behandling, budsjett 2023 og valgkomiteens innstilling sendes ut på e-post senest 1 uke før årsmøte.

Velkommen til årsmøte!

Med hilsen fra styret i Hamar Roklub 1881
Jan Roger Sætren (leder), Thomas Svarre (nestleder), Wolfgang Scherzer (kasserer), Marit Lier (leder husutvalget), Per Olav Lund (leder padleutvalget), Tom Johansen (leder routvalget)