Instroduksjonskurs 18. august og grunnkurs 24. og 25. september

Klubben tilbyr nye kurs i august og september. Meld deg på!pwd-header-roklubben

Påmelding til introduksjonskurs 18. august skjer på:

https://vaattkort.no/Event/Booking/2031

Tilsvarende påmelding til grunnkurs 24-25. september skjer på:
Her blir alle nødvendige opplysninger lagt inn, og når kurset er fullt, blir det venteliste.
Dette betyr at alle som ønsker å melde seg på henvises til disse adressene.