Aktiv sommer på Mjøsa: Det går mot rekordaktivitet

Det har vært en svært så aktiv sesong hittil i Hamar roklub 1881. Om det noe gang har vært padlet og rodd så mange kilometer i klubben fram til og med juli som i sesongen 2016, er usikkert. Hittil i år har medlemmene rodd og padlet over 13.000 kilometer!

Tekst: Erik Johnsen

Mange kajakker på vannet foto Nils Bastberget

BILDET OVER: Mange har padlet og rodd mye hittil i sesongen. Foto: klubbmedlem Nils Bastberget

235 medlemmer

235 av klubbens medlemmer har bidratt til dette flotte resultatet – så langt i sesongen. Men fortsatt er det mange måneder i igjen av sesongen. Faktisk varer sesongen helt til nyttårsaften for mange. 67 kvinner har vært på tur på Mjøsa eller et annet sted. Motsatt har 102 menn vært ute på vannet. Ikke verst dette!

66 gjester

Det som er mest interessant er at så mange som 66 gjester har vært innom på padling. Det sier noe om interessen blant folk for roing og padling. Det meste av aktivitetene våre er kajakkpadling. Det arrangeres mange kurs og klubben har fått svært mange nye medlemmer i sommer.

Båter ved Koigen Sommerbåten 2016 Foto Øivind Krogrud

BILDET OVER: Mange medlemmer storkoste seg på vannet i juli måned 2016. Bildet er tatt i forbindelse med sommerbåten Skibladners besøke i Hamar i juli. Foto Øivind Krogrud

Rokort (protokoll)

En viktig grunn til at vi har så god oversikt over aktiviteten, er at klubben innførte en elektronisk roprotokoll (dansk: rokort) i vår. Hamar Roklub 1881 er den første klubben i landet som tar i bruk en slik protokoll. Den har blitt en suksess, da den er enkel å bruke og enkel å holde orden på. Noen få uregelmessigheter med dataprogrammet har vi hatt. Men det er egentlig svært lite problemer.

Det er lenge igjen i sesongen. Det er bare å ro og padle i vei!