Litt info om klubbens bruksbåtgruppe

Denne gruppa med leder Steinar Grøndal, ligger under routvalget, og er forankret i tidligere vedtak fra styret. Det er opprettet et tett samarbeid med Glomdalsmuseet, men også med fylkeskommunen og Hamar kommune.


(Foto: Mjøsarkivet)

Klubben har fått sikret seg en Grøndalbåt og en Hollandbåt som gave fra eierne. Disse ligger allerede på roklubben, og vil antageligvis ende opp som utstillingsbåter (med infoplakater) ute på gressbanen ved rohallen. Bruksbåtene har en historisk verdi for roklubben, idet roklubben arrangerte bruksbåtregattaer på 1930-tallet (mot Nordsveodden).

Bruksbåtgruppas drift/bruk av ressurser skal ikke gå på bekostning av klubbens kjerneaktiviteter og øvrige drift.

For tiden planlegges det søknad (i regi av Glomdalsmuseet) om midler til bygging av 1-3 nye kopimodelller som senere skal kunne brukes av medlemmene/almuen. Disse er planlagt plassert på helårsbasis ut mot Storemjøsa, utenfor naturreservatet, liggende på «stiger» som man trakk båtene ned og opp på (slik de lå tett i tett i gammel tid på feks. på Storhamarstranda og andre steder langs Mjøsa).

Og nå kommer det viktigste:

Drømmer du om å bli med i ei slik gruppe? Å hjelpe til med vedlikehold, kanskje bli med på kurs i båtbygging? Eventuelt forplikte deg til å delta på en dugnad innimellom (med kaffe, munngodt og sosialt samvær)? Vi har god tid på dette, så her er det lite stress. Tør du ikke grunnet manglende kompetanse, sier du? Her holder det med interesse for trebåter og kulturvern, og at du kanskje klarer å holde en pussekloss, eller å koke kaffe.

All aktivitet skjer i regi av klubben. Kom ut av skapet og meld deg til tjeneste, kjære medlem! Kanskje har du en gammel drøm om ekte «levende» trebåter? Du har kanskje vært så heldig at du i oppveksten har rodd noen av disse båtene og vil gjenoppleve dette?

Send ei melding til meg, så er du i gang. De 10 første kommer automatisk med i gruppa. Dette gjelder kun klubbens medlemmer.

Tor Sæming
Tlf: 95731061
E-post: