Ønsker du å utvikle deg som kajakkpadler?

For en klubb er det viktig å ha flest mulig ressurser å spille på. Når flere har kunnskaper og ferdigheter, muliggjør dette mer av tilrettelagte aktiviteter og gir trygghet for de som deltar. Det er derfor viktig at flere av klubbens medlemmer tar kursene høyere opp i våttkortstigen.

Norges Padleforbund sin våttkortstige innen havpadling består av fem nivåer. Det første nivået på stigen, med helt grunnleggende ferdigheter, er introkurset. Deretter kommer grunnkurset, som «løfter» deg opp til et nivå der du har kunnskaper om padleteknikker som trengs for å padle trygt også litt lengre fra land. På grunnkurset lærer du dessuten redning og får trent mer enn i introkurset på grunnleggende årebruksteknikker.

Nivå tre på stigen er teknikkurset og aktivitetslederkurset. På teknikkurset øves det mer på det du lærte i grunnkurset, og du lærer enda flere tak med åren. Teknikkurset legger vekt på svingteknikker som gjør deg mindre avhengig av roret, og du lærer hvordan du bruker taueline. Det trenes for eksempel på hvordan du kan bidra i situasjoner der en padlevenn trenger hjelp fra deg. Å padle rett frem er erfaringsmessig den teknikken padlere flest trenger veiledning på – og det får du på teknikkurset. Bedre teknikk gir mer effektiv fremdrift og økt utholdenhet med mindre bruk av armene. Teknikkurset fokuserer også på redningsteknikker, og du lærer mer om både egen- og kameratredning.

I tillegg til at du blir en teknisk bedre padler, er du med teknikkurset også bedre rustet til å bistå hvis f.eks. noen på fellesturer i klubben trenger hjelp. Du er selvfølgelig ikke forpliktet til å hjelpe til, men det gir deg et bedre kunnskapsgrunnlag for å kunne bidra. Med fullført teknikkurs kan du også delta på aktiviteter i hele landet der det kreves teknikkurs.

Ønsker du å gå videre etter teknikkurset kan du fortsette til aktivitetslederkurset. Som aktivitetsleder kan du holde kurs og være leder for klubbturer.

Norges Padleforbund har ulike etterutdanningskurs som er rettet mot henholdsvis personer med nedsatt funksjonsevne, psykisk helse og barn/unge. Aktivitetsledere er kvalifisert til å ta ett eller flere av disse etterutdanningskursene, og pr. i dag har Hamar ro- og kajakklubb tilrettelagte tilbud med utspring fra de to første kursene.

Når du har bestått aktivitetslederkurset, er de neste stegene på våttkortstigen videregående– og veilederkursene. Dette er krevende kurs som går over et halvt år og som krever både gode ferdigheter og stor innsats fra de som deltar.

Hamar ro- og kajakklubb tilbyr kurs på alle nivåene i våttkortstigen, bortsett fra de to siste. Intro- og grunnkurs arrangeres jevnlig gjennom sesongen, mens teknikk- og aktivitetslederkurs vanligvis holdes en gang i året. I år arrangerer Hamar ro- og kajakklubb teknikkurs 5-6. august. På dette kurset går vi ut fra Tjuvholmen og har øvingsområde Ridehusstranden – Nordsveodden. Det legges vekt på læring og mestring.

Klubben har normalt aktivitetslederkurs i juli. Dette er et kurs som må holdes i sjøen og har de to siste årene vært avholdt i Rygge, litt syd for Moss.

Både teknikkurset og aktivitetslederkurset går over en helg og begge kursene har en varighet på 16 timer (2 x 8 timer).

Om du lurer på noe om teknikk- eller aktivitetslederkurs er du velkommen til å kontakte kursleder Per Olav på epost eller telefon 97 67 07 11.

(Tekst og foto: Per Olav Lund)