Sertifisering livredning i vann for unge turledere

Onsdag 1. juni kl. 16.30-18.30 avholdes det sertifisering på livredning i vann for unge turledere i Hamar og Hedemarken Turistforening (HHT) på Tjuvholmen. Dette vil foregå ved ut-/innløp Mjøsa/Veslemjøsa. Det blir ca 10 deltakere og de får tilbud om å kunne benytte klubbens
garderober til skift.

Kontaktperson: Per Myrvang ()