VIKTIG! Du må hente ny nøkkel til båthusene og kajakkplassene!

Til medlemmene i Hamar Roklub 1881

Les dette nøye!!!!!!

På årsmøtet ble det orientert om at styret i Hamar Roklub 1881 vil endre låsesystemene til klubbhuset og båthuset, inkludert kajakkplassene. Dette arbeidet er nå gjennomført og betyr at de gamle låsene til klubbhus, båthus og portene der kajakkene ligger, ikke vil fungere etter 25. april.

Wolfgang Scherzer en nøkkelmann

BILDET OVER: Kasserer og økonomisjef i Hamar Roklub 1881, Wolfgang Scherzer, har lagt ned mye arbeid med det nye nøkkelsystemet som nå tas i bruk. Bildet av nøkkelmannen er tatt under utdelingen av nøkler før, i pausen og etter Morten Sandbakkens foredrag 13. april. Foto Erik Johnsen
Men fortvil ikke! Du får tilgang til egen båt og begge husene våre med nytt nøkkelsystem.
Foran klubbhus

BILDET: NB! Skal du hente kajakk, må du skaffe deg nøkkel. Les denne saken nøye!!!!!

Følgende skjer:

Vår leverandør vil sette inn nye kodelåser på hoveddørene til båthuset og klubbhuset. I tillegg vil nøklene til båtplassene bli skiftet ut med nye nøkler. Det siste betyr at den nøkkelen du får utlevert, bare vil være mulig å benytte til den porten der du har din egen kajakk/kajakker. Til hoveddørene til klubbhus og båthus vil du få en nøkkelbrikke.

For å gjennomføre endringene i låsesystemet så smertefritt som mulig, vil representanter for styret være tilstede på i klubbhuset lørdag og søndag 16. og 17. april og 23. og 24. april fra kl. 11.00 til kl. 14.00 slik at hver enkelt kan hente sine nye kodebrikker og nøkler til båtplassene.

Det er også mulig å få ny nøkkel etter foredraget på klubbkvelden onsdag 13. april da Morten Sandbakken forteller om sin padletur fra Svinesund til Bodø (start 19:00).

De gamle nøklene til båthuset og klubbhuset vil fungere frem til 25 april.

Styret tar samtidig sikte på å utlevere merkelapper for merking av private kajakker som ligger i klubbens lokaler (navn og tlf. nr.). Merkene skal festes på kajakken slik at de er synlige utenfra når båten ligger på angitt plass.

NB!
Det er viktig at du møter opp for å få utlevert ny nøkkel og kodebrikke. Dersom du ikke gjør dette, risikerer du å ikke få tilgang til klubbhuset når du har lyst til å ta en tur i båten din eller i en av klubbens robåter/kajakker.

Eventuelle spørsmål om nøkkelsystemet kan rettes til leder Arne Hansen (tlf. 906 92244) eller til kasserer Wolfgang Scherzer epost:

For øvrig vil styret bemerke at manglende innbetaling av medlemskontingent etter purring, vil føre til at du ikke får tilgang til båthuset og klubbhuset da kodebrikkene vil bli ugyldige. Denne muligheten vil spare styret for mye arbeid med purring av medlemskontingenter og oppfølgning av medlemmer som ikke betaler kontingent.

Solveig (tlf. 996 28409), Arne (tlf. 906 92244), Erik (tlf. 951 34175), Øivind (tlf. 400 82348) er beredskapsvakt for nøkkelsystemet ved spørsmål dersom det skjer noe med tilgangen til anlegget. Men disse har ikke mulighet til å ta turen nedom klubben for å låse inn folk som ikke har hentet sine nøkler på datoene som er oppgitt over.

Vi håper på en god padlesommer!

Merk: Nye medlemmer som melder seg inn i klubben vil få nye nøkler ved innmeldelse på vanlig måte.

Styret