Viktig informasjon om avgiftsparkering på Tjuvholmen

Hamar kommune har nå montert ferdig skilter etc. for innføring av avgiftsparkering på grusbana ved klubbhusene våre på Tjuvholmen. Det er gratis å parkere etter kl. 17.00 på hverdager og etter kl. 15.00 på lørdager. På helligdager det er ikke krav om avgift.

Roklubben har nylig fått følgende informasjon fra Hamar Kommune:

« Hamar kommune vil, i løpet av relativt kort tid, innføre vilkårsparkering på Tjuvholmen. Dette innebærer at det vil bli avkrevd p-avgift på det regulerte området, som omfatter hele grusbanen. Det vil så klart heller ikke nå bli tillatt å parkere på grøntarealene for å unngå avgift. Parkeringsforbud gjelder på alt grøntareal i området.

Avgift vil gjelde i perioden 0900-1700(1500). Gratis på søndager. Pris pr. Time er kr. 28,-.
Dag/døgnparkering vil koste kr. 48,-. Dette samsvarer med de allerede regulerte priser i langtidssonen, sone n3201, Hamar kommune. Parkering kan betales med mynt, kort/etterskudd og med Hamar kommunes parkeringsapplikasjon eller ved å benytte EasyPark-applikasjonen. Benyttes Hamar kommunes parkeringsapplikasjon betales det kun for faktisk p-tid. EasyPark tar 15% påslag av parkeringspris. Dette betyr f.eks. kr. 32,20 for 1 time parkering, kr. 55,20 for døgnparkering.
Skiltene er pr. I dag tildekket. Noe skilting gjenstår før området kan underlegges parkerings forskriften. Når skiltene avdekkes, betyr det at området er godkjent i.h.h. til vilkårsparkeringsforskrift og avgift gjeldene fra dag 1.

Det er avsatt/merket 8 HC-plasser som er skiltet for personell som er innehaver av parkeringskort for forflytningshemmede.

BILDET: Denne bommen vil ikke bli fjernet. Det blir ikke lovlig å parkere på grøntarealene. Foto Erik Johnsen

Ventet lenge

Styret i ro- og kajakklubben har ventet lenge på en avklaring på parkeringsproblemet i området, og har siden sommeren 2018 hatt en dialog med kommunen angående dette. Vi har derfor rettet kritikk til kommunen, idet vi nå med kort varsel får informasjon om at avgiftsparkering trår i kraft innen få dager. Kommunen har tatt denne kritikken til etterretning.

Styret har nå hatt en befaring med kommunen v/parkeringsforvalter Lunde, og det er avklart at vi får parkere biler på den lille grusplassen inne på roklubben mellom klubbhuset og båthallen.

– Området vil bli godt markert, og det er viktig å understreke at parkering utenfor dette området ikke er tillatt. Parkering på dette området vil være for de medlemmene som skal bruke anlegget på dagtid da det er avgiftsparkering på grus-bana, og de som eventuelt er på overnattingsturer i kajakk/robåt, understreker leder Arne Hansen.

BILDET: Arne Hansen uttrykker at han er fornøyd etter møtet med Hamar kommune. Det skal tilrettelegges for parkeringen mellom de to båthusene. Foto Erik Johnsen

Parkeringsbevis

Det vil bli lagt ut parkeringsbevis for roklubbmedlemmene i postkassa inne i ro- hallkorridoren der rologgen er. Disse må legges foran i vinduet på bilen, slik at vi ser at det er medlemmer av roklubben som har parkert. Når du forlater området, må disse bevisene igjen legges tilbake der du fant dem. Det er viktig at medlemmene tar vare på denne ordningen!

– Det vil sikkert bli et markert «parkeringstrykk» på Tjuvholmen etter at avgiftsparkering blir innført, så vi må verne om disse plassene på eget område så godt vi kan. Like viktig er at disse plassene brukes av de medlemmene som mest trenger dem. Vi tror og håper at medlemmene lojalt vil følge opp dette, sier Hansen.

Det er også verdt å merke seg av avgiftsparkeringen er midlertidig. Styret vil informere medlemmene når området inne på klubben er klargjort for parkering.

BILDET: Hele grusbanen blir nå avgiftsbelagt. Foto Erik Johnsen

Festeavtalen

En enda viktigere nyhet er at festeavtalen for klubbhusene våre nå snart er klar for signering for 30 nye år. Det er bestemt at uansett hva øvrig omregulering på Tjuvholmen vil omfatte, så skal roklubben få ligge på samme sted som en «grønn lunge» og et friareal for Hamars befolkning.

– Dette er virkelig et kjempegod nyhet. Styret i Roklubben har jobbet tett sammen med kommunen i denne saken. Dessuten betyr dette at klubben nå kan gå videre med arbeidet med å få satt i stand anlegget vårt og utført nødvendig vedlikehold, sier Arne Hansen som er godt fornøyd med møtet med Hamar kommune i denne saken.