Strømstøtte til norsk idrett

Hamar ro- og kajakklubb støtter opp under kampanjen til Norges Idrettsforbund vedrørende økt strømstøtte til norsk idrett.

Mer info om kampanjen:
https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2022/felles-some-kampanje-i-norsk-idrett-for-en-bedre-stromstotteordning

Les også Idrettsforbundets kronikk:
https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2022/apne-idrettsanlegg-krever-politisk-vilje/